הסתיים שלב נוסף בפרויקט להפחתת הפליטות ב

הסתיים שלב נוסף בפרויקט להפחתת הפליטות ב"אורות רבין"

הופעלה בהצלחה יחידת היצור מספר 6 עם סולקנים להפחתת הפליטות

 

 

הופעלה לראשונה יחידת הייצור 6 בתחנת הכח אורות רבין עם סולקן להפחתת פליטות תחמוצות הגופרית. הפעלת הסולקן ביחידה 6 מצטרפת להשלמת הפעלת המתקנים להפחתת פליטות ביחידה 5 לפני מספר חודשים, ובכך הסתיים שלב נוסף בפרויקט להפחתת הפליטות בתחנת הכח אורות רבין בחדרה. "הפלומה הלבנה" מהארובה הינה אדי מים המעידים על פעילות תקינה של מערכת הסולקנים.
לראשונה, פועלת הארובה הרביעית בתחנת הכח אורות רבין תוך הפעלת מערכת הסולקנים ביחידה 5 וביחידה 6 להפחתה של כ-90% בפליטות המזהמות. כאמור, "פלומה לבנה" זו איננה עשן, אלא עדות להצלחת תהליך עבודתה התקינה של מערכת הסולקנים להפחתת הפליטות המזהמות.
נתוני חברת החשמל מעידים על ירידה הדרגתית בשימוש בפחם על רקע הגדלת השימוש בגז טבעי, בהתאם להנחיית שר האנרגיה והמשרד להגנת הסביבה. לצורך השוואה בחודשים אפריל עד יוני  2015השימוש בפחם עמד על כ-49% ואילו בחודשים אפריל עד יוני 2017 על כ-28%.
אלוף במי"ל יפתח רון- טל, יו"ר דירקטוריון חברת החשמל: "חברת החשמל מובילה את מהפיכת הייצור של חשמל ירוק. אנחנו הבאנו את הגז לישראל, והפחתנו בצורה דרמטית את השימוש בפחם, וכעת אנחנו מטפלים גם בהפחתה דרמטית של זיהום האוויר שנוצר כתוצאה משימוש מחוייב המציאות בפחם". 
עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל: "השלב שהושלם היום הינו חלק מפרויקט רחב היקף בעלות כוללת של כ-8 מיליארד ש"ח שחברת החשמל מובילה בשנים האחרונות. אנו גאים על כך שהחברה ועובדיה מבצעים אותו במסירות ומקצועיות במטרה לעמוד ביעדי הפחתת הפליטות לצד צמצום השימוש בפחם".
הקמת הסולקנים בשני אתרים, "אורות רבין" בחדרה ואתר תחנת הכוח "רוטנברג" באשקלון, הינה חלק מפרויקט להפחתת פליטות בתחנות כוח פחמיות שיכולת ייצור החשמל בהן מסתכמת בכ-5000  מגה-וואט. מדובר בפרויקט רחב היקף שעלותו מסתכמת בכ-8 מיליארד ש"ח, הכולל הקמת מתקני הפחתת פליטות בשש יחידות ייצור של החברה: סולקני גופרית (FGD) להפחתת תחמוצות גופרית, שידרוג מערכות השריפה בדודי הקיטור ואמצעים שניוניים (SCR) להפחתת פליטות תחמוצות חנקן.הסולקנים המותקנים מפחיתים כ-90% מהגופרית הדו-חמצנית הנוצרת ביחידת ייצור חשמל אחת. תחמוצות החנקן יופחתו במעל 80% בכל יחידת ייצור.
טכנולוגיה זהה קיימת כבר מספר שנים בשתי יחידות באתר "רוטנברג" באשקלון ושנים רבות בעולם. בחברת החשמל הצטבר ניסיון רב וטוב בתפעול טכנולוגיה זו. שיקול מרכזי בבחירת הטכנולוגיה היה מציאת פתרון טכנולוגי מיטבי שלא יפגע בתפקוד תחנת הכוח ובכושר ייצור החשמל.


פי.סי.חץ