חח

חח"י הגדילה גיוס הון מ-2 מיליארד ל-3.3 מיליארד ש"ח

 

חברת החשמל השלימה בהצלחה יתרה את השלב המוסדי במסגרת הרחבת שתי סדרות אג"ח קיימות: סדרה 28 (שקלית, מח"מ 3.2) וסדרה 29 (צמודה, מח"מ 6.8) וגייסה כ-2.9 מיליארד ש"ח. לאור ההיקף הגדול של הביקושים, אישר דירקטוריון החברה את הגדלת ההנפקה מסך של 2.0 מיליארד ש"ח לסך כולל של כ-3.3 מיליארד ש"ח.
אלוף במיל. יפתח רון-טל, יו"ר דירקטוריון חברת החשמל: "ההצלחה הגדולה והמרשימה של ההנפקה מעידה פעם נוספת על הבעת האמון של הגופים המוסדיים בישראל בהחלטות האסטרטגיות והמדיניות הפיננסית שמוביל הדירקטוריון, בניהול הפיננסי האחראי והשמרני של הנהלת חברת החשמל, וביציבותה הפיננסית של החברה. עדות נוספת לכך היא העלאת דירוג החברה רק לפני מספר ימים. חברת החשמל מקדמת בשנים האחרונות תוכנית אסטרטגית לשינוי אירגוני והתייעלות שיאפשרו לחברה להמשיך ולהוביל את משק האנרגיה בעידן של תחרות. היכולות המוכחות של הנהלת החברה להוביל תהליכים מורכבים ואתגריים בסביבה הדינמית, המשתנה, המורכבת והלא יציבה, בראשיתו של עידן התחרות הן מרשימות מאד.
עופר בלוך, מנכ"ל חברת החשמל: "העלאת דרוג החברה ערב ההנפקה מעידה על יציבותה הפיננסית ועל ניהול חוב אחראי ושקול. חברות הדירוג הביעו אמון בהתנהלות החברה והמשקיעים קראו נכון את המפה, ובהתאם לכך לא חששו להשקיע בהיקפים מרשימים".
אבי דויטשמן, סמנכ"ל הכספים בחברת החשמל: "ההנפקה הנוכחית שיקפה פעם נוספת את אמון המשקיעים בחברת החשמל. הקשר השוטף עם המשקיעים יצר תשתית של יחסי שקיפות ואמון המהווים בסיס איתן למהלכים הפיננסיים של חברת החשמל ובראשם ניהול החוב".
בסדרה 28 גייסה החברה כ-0.37 מיליארד ש"ח ובתשואה לפידיון של 0.91% ומרווח של 0.5% מעל אג"ח ממשלתי. בסדרה 29 גייסה החברה כ-2.52 מיליארד ש"ח ובתשואה לפידיון צמודה למדד של 1.35% במרווח של 1.14% מעל אג"ח ממשלתי צמוד.
בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים מובילים בשוק ההון המקומי והתקבלו ביקושים בהיקף כולל של כ-5.1 מיליארדי ש"ח. שלב המכרז הציבורי יתקיים בהמשך. אגרות החוב מדורגות: ilAA+ על ידי מעלות S&P באופק יציב ו-Aa2.il באופק יציב על ידי מדרוג.


פי.סי.חץ