מי מזגנים ישמשו להשקיית גינות הבניינים בראשל

מי מזגנים ישמשו להשקיית גינות הבניינים בראשל"צ

מדובר בחסכון ניכר במים בעל יתרונות למדינה, לרשויות ולאזרחיה

ראש עיריית ראשון לציון ויו''ר דירקטוריון מניב ראשון, מאיר ניצן, הורה לתאגיד המים והביוב מניב ראשון ומינהל ההנדסה של העירייה, על קידום השימוש במי מזגנים להשקיית גינות הבניינים. הכוונה היא להכניס את התכנית בתכנון בנייה חדשה וכמו כן לבחון את האפשרויות גם בבניינים קיימים

עפ''י הוראתו של ניצן, תאגיד המים והביוב מניב ראשון ומינהל ההנדסה הונחו להכניס את התכנית בתכנון בנייה חדשה וכמו כן לבחון את האפשרויות גם בבניינים קיימים שיש להם יציאה מרוכזת למים.
בפגישה שנערכה אצל מהנדסת העיר לאחרונה הוצגה על ידי מניב ראשון, בדיקה מדגמית לשילוב מערכת השקיה בבניין מגורים.
לדברי העירייה, ההכנסה לשימוש של מערכת השקיה ממי מזגנים נותנת מספר ערכים מוספים כגון: חסכון במים – שימוש להשקיה במי מזגנים יש בו יתרונות הן לדייר והן לרשות המקומית וכמובן גם בראייה ארצית במיוחד כיום כאשר קיים מחסור חמור במי שתייה והמדינה עוברת מהקו האדום לקו השחור במפלס השאיבה מהכנרת.השינויים במדיניות הלאומית מובילים הן לעליית מחיר המים לרשות ולצרכן והן למדיניות של ייבוש גינות.
ברמה הלאומית – חסכון במי שתייה המשמשים להשקיה תוך שמירה על ירוק בעיניים.
ברמה עירונית – מי המזגנים מחוברים כיום למערכת הביוב. פירושו של דבר עומס של מים על מערכות הולכת השפכים העירונית דבר שמביא לגידול בכמויות שאיבת השפכים ומכאן לצריכת אנרגיה מוגברת. הרשות מחויבת בתשלום לשפד''ן בגין כל מ''ק שפכים המועברים לטיפול במתקן הטיפול ובכללם גם מי המזגנים.
דני לב מנכ''ל החברה: ''תכניתנו, הכוללת את הבדיקה המדגמית שערכנו, תוצג בפני הוועדה המקומית ואני מאמין שגם תאושר, במניב ראשון אנו פועלים כל הזמן מתוך מחשבה של איך ליצור ולפתח מקורות מים חילופיים, אשר נותנים את השפעתם גם ברמה המקומית וגם ברמה הלאומית".

 


פי.סי.חץ