חוק הטכנאים נכנס לתוקף

חוק הטכנאים נכנס לתוקף

תיקון מס' 24 לחוק הגנת הצרכן הידוע בכינויו חוק הטכנאים, בו נקבעה החובה לתאם מועד ושעה לביקור טכנאי נכנס לאחרונה השבוע לתוקף.

הממונה על הגנת הצרכן במשרד התמ"ת עו"ד יצחק קמחי מציין כי בתיקון נקבע כי זמן ההמתנה לטכנאי לא יעלה על שעתיים, מעבר לשעה המדויקת שתואמה. ( לא טווח שעות). לחילופין ניתן להציע לצרכן להמתין לקריאה טלפונית אולם יש להסביר לצרכן כי הוא רשאי לסרב לכך.
ביטול מועד ביקור טכנאי ע"י נותן השירות יכול להתבצע עד השעה 20:00 בערב קודם למועד שתואם ובתנאי שהמועד החדש יהיה בגבולות הזמן הקבוע בתקנות לתיקון המוצר.
בתיקון זה נקבעה זכותו של הצרכן לפיצוי בסך 300 ש"ח ללא הוכחת נזק במקרים בהם איחר הטכנאי להגיע לבית הצרכן לשם תיקון המוצר ביותר משעתים מעבר לזמן ההמתנה הקבוע בחוק (סה"כ 4 שעות מהמועד המדויק שנקבע) ולפיצוי בסך של 600 ש"ח אם איחר הטכנאי בלמעלה מ – 3 שעות מזמן ההמתנה.
נותן השירות רשאי להציע פיצוי בשווה כסף, בטובין או בשירותים לצרכן, אולם הדבר נתון לבחירת הצרכן ובהסכמתו בלבד.
קמחי מסר כי עם כניסת התיקון לתוקף יותקנו תקנות שיסדירו גם את החוזים לשירותי אחזקה למוצרי החשמל והאלקטרוניקה השונים (ביטוח תיקונים) המעניקים שירותי תיקונים מעבר לתקופת האחריות. בכך יגדל היקף ההגנה הניתן לצרכן בכל הקשור לאחריות ולשירותי תיקון למכשירי חשמל ואלקטרוניקה גם מעבר לתקופת האחריות הקבועה בתקנות.

 


פי.סי.חץ