רבעון חזק לאלקטרה מוצרי צריכה

רבעון חזק לאלקטרה מוצרי צריכה

הרווח הנקי טיפס בכ-58% לכ- 24.3 מיליון שקל. הכנסות של כ- 55.1 מיליון שקל בגין רכישת איירוול

קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה (אמ"צ) פותחת את שנת 2013 עם רבעון ראשון של צמיחה בהכנסות וברווחים. אלקטרה מוצרי צריכה סיימה את הרבעון הראשון של שנת 2013 עם עלייה של כ-58% ברווח הנקי לרמה של כ-24.3 מיליון שקל, לעומת כ-15.4 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2012. הצמיחה ברווח הנקי נבעה מגידול בכל מגזרי הפעילות, ובעיקר מהכללתה של רשת "אייס אוטו דיפו", שנרכשה בתחילת הרבעון השני של 2012.
הכנסותיה של אמ"צ ברבעון הראשון של 2013 צמחו בכ-49% לכ-729.6 מיליון שקל, לעומת כ-490.6 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2012. העלייה בהכנסות החברה נובעת, כאמור, מעליה בכל מגזרי הפעילות ובעיקר מהכללתה של פעילות רשת אייס.
הרווח הגולמי של החברה ברבעון הראשון זינק בכ- 67% לכ-209.2 מיליון ₪ (28.7% מהמכירות), בהשוואה לכ-125.5 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2012 (25.6% מהמכירות). יצויין, כי שיעור הרווח הגולמי עלה בעיקר בעקבות קליטת פעילות אייס-אוטו דיפו, המאופיינת ברווחיות גבוהה יותר מהרווחיות הגולמית המקובלת בענף החשמל והאלקטרוניקה. 
הרווח התפעולי של אמ"צ צמח ברבעון הראשון של 2013 בכ-41.3% לכ-31.5 מיליון שקל, לעומת כ-22.3 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2012. העלייה ברווח התפעולי נובעת מהשיפור בכל מגזרי הפעילות של הקבוצה.
ה-EBITDA של החברה ברביעון הראשון גדל בכ- 34.8% לכ-39.1 מיליון שקל, בהשוואה לכ- 29 מיליון שקל ברבעון הראשון אשתקד.
מבחינת החלוקה למגזרי פעילות, רשמה אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון הראשון של 2013 מגזר מוצרי הצריכה עלייה במכירות של כ-29.1% לכ-344.4 מיליון שקל , לעומת כ-266.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של המגזר בתקופה האמורה הסתכם בכ-14.1 מיליון שקל, עלייה של כ-1% בהשוואה לרבעון הראשון בשנת 2012. יצוין, כי העלייה הושפעה, בין היתר, מרכישת פעילות המזגנים הביתיים של איירוול ב-1.10.12, שהניבה ברבעון הראשון של השנה – שהוא הרבעון השני של הפעילות תחת אלקטרה מוצרי צריכה - הכנסות בהיקף של כ- 55.1 מיליון שקל ורווח תפעולי של כ- 1.5 מיליון שקל.
במגזר הקמעונאות - בו פועלת אלקטרה באמצעות הרשתות 'מחסני חשמל' ו'שקם אלקטריק' - רשמה החברה ברבעון הראשון הכנסות בסך של כ-311.9 מיליון שקל, עלייה של כ- 7.5% לעומת הרבעון המקביל בשנת 2013, בו הסתכמו ההכנסות בכ-290.1 מיליון שקל. העלייה נבעה מצמיחת הפעילות בסניפים זהים, מפתיחת סניפים חדשים ומעיתויו של חג הפסח השנה. הרווח התפעולי של המגזר הסתכם בכ-8.7 מיליון שקל, עלייה של כ-7.6% לעומת כ-7.4 מיליון שקל ברבעון הראשון של שנת 2012. 
מגזר "עשה זאת בעצמך" הנכלל בדוחות מאז רכישת "אייס", הניב ברבעון הראשון של השנה הכנסות בהיקף של כ-148.8 מיליון שקל ורווח תפעולי של כ-6 מיליון שקל. 
ממאזנה של אמ"צ עולה, כי ההון העצמי של הקבוצה מסתכם בכ-509.5 מיליון שקל, וזאת לאחר חלוקת דיבידנד בהיקף של כ-62 מיליון שקל במהלך שנת 2012. 
יקי ודמני, מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה: "הרבעון הראשון של 2013 משקף את הצמיחה שנרשמה בכל תחומי פעילותה של הקבוצה, הן בזכות הגידול בפעילות בתחומים המסורתיים של יבוא ושיווק מוצרי צריכה והרשתות הקמעונאיות, והן הודות למנועי הצמיחה השונים בהם השקענו בשנתיים האחרונות, ובראשם רשת אייס והפעילות הבינלאומית שרכשנו בתחום המזגנים הביתיים. עתה אנו משקיעים את מירב משאבינו בניהול השוטף של עסקי הקבוצה ובהגדלת רווחיה תוך חיזוק המעמד המוביל של אלקטרה ושל המותגים שברשותה בשוקי היעד שלנו".
 


פי.סי.חץ