חברת הדירוג s&p מעלות מעלה דירוג של אלקו החזקות ל - A

חברת הדירוג s&p מעלות מעלה דירוג של אלקו החזקות ל - A

פרופיל הנזילות של אלקו השתפר בעקבות השלמה של הנפקה של שתי סדרות אג"ח חדשות וכתוצאה ממימושים של כנסים.

חברת הדירוג S&P מעלות הודיעה על העלאת הדירוג לאלקו החזקות   ל-A בשל שיפור בפרופיל הנזילות וירידה במינוף. תחזית הדירוג יציבה.
בהודעה לבורסה מסבירה מעלות כי פרופיל הנזילות של אלקו  השתפר בחודשים האחרונים בעקבות השלמה של הנפקה של שתי סדרות אג"ח חדשות בעלות מח"מ ארוך יחסית, וכן כתוצאה ממספר מימושים של נכסים.
כמו כן אמרה חברת הדירוג כי במהלך 12 החודשים האחרונים חלה עלייה של כ-20% בשווי תיק הנכסים של החברה. "אנו מזהים פוטנציאל להצפת ערך נוסף בטווח הקרוב, בכפוף להבשלת מספר מהלכים ברמת החברות הבנות".
מעלות מציינים עוד כי רמת המינוף של החברה (loan to value) עומדת כיום על כ-42%. "אנו מצפים שרמת המינוף תמשיך לרדת על רקע ירידה ברמת החוב הפיננסי ופוטנציאל להצפת ערך בחברות הבנות, וזאת בהתאם למדיניות הפיננסית של החברה להוריד את ה-LTV לרמה נמוכה מ- 40%".
"תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתינו שהחברה תשמור על מינוף של עד כ-45%, ושזו אף תמשיך לרדת בעקביות. תחזית הדירוג גם מגלמת את ציפיותינו שניהול הנזילות יבוצע ביתר שמרנות תוך שמירה , לאורך זמן, על פער חיובי בין המקורות לשימושים שנה קדימה".
 


פי.סי.חץ