העיקר הבריאות

העיקר הבריאות

קצב תחלופת אוויר ובריאות בבתים

יונתן רבה
כמות המחקרים שנערכו בנוגע ליחס בין קצב תחלופת האוויר בבתים והבריאות של דיירי בתים קטנה מאוד. מחקר נורווגי שהתמקד בילדים קטנים גילה כי לא נמצא קשר בין קצב נמוך של תחלופת אוויר לחסימות בדרכי הנשימה (דהיינו זרימת אוויר מופחתת) אצל ילדים. אולם, העלייה בסיכון לחסימה בדרכי הנשימה כתוצאה מגורמים אחרים כגון רטיבות בבניין הייתה גבוהה יותר בצורה מתונה עד מובחנת בבתים בהם קצב תחלופת האוויר היה פחות     מ-0.5ach. במילים אחרות, קצב נמוך של תחלופת אוויר העלה את סיכוני הבריאות של כמה מהגורמים בבניינים כגון רטיבות, וגורמים הקשורים לפליטות של מזהמים פנימיים. 
מחקר שוודי [33] שכלל 390 בתי משפחות גילה כי ילדים המתגוררים בבתים בעלי קצב תחלופת אוויר נמוך מאוד (0.05 עד 0.24ach) הראו סימפטומים אלרגיים ברמה של עד פי שניים בהשוואה לילדים בבתים בעלי קצב תחלופת אוויר גבוה (0.44 עד 1.44ach). אולם, מבדק סטטיסטי הראה כי קיימת הסתברות של למעלה מ-5% שממצא זה אקראי. מחקר שוודי נוסף גילה כי הסיכון לצפצופי נשימה חוזרים בקרב ילדים אינו שונה בבתים בהם קצב תחלופת האוויר הנמדד היה מעל ומתחת 0.5ach. 
מחקר שנערך בבתי מגורים גילה כי הסיכון לסימפטומים של אסטמה עלה בבתים בהם ריכוזי הפחמן הדו-חמצני היו גבוהים יותר, דבר שהצביע על קצב תחלופת אוויר נמוך יותר לנפש. מבחנים סטטיסטיים הראו על הסתברות של פחות מ-5% שממצא זה היה אקראי. אולם, המחקר הסתמך רק על פרק זמן של 60 דקות בו נמדדו ריכוזי פחמן דו-חמצני בכל בית ויתכן שנתונים מוגבלים כאלה אינם אינדיקאטורים אמינים בנוגע לנתונים ממוצעים לטווח ארוך של קצב תחלופת אוויר. 
קיימות גם עדויות עקיפות לכך שקצב תחלופת האוויר בבתים ישפיע על הבריאות. מתוך מחקרים ניסויים רבים יחד עם מודלים תיאורטיים, אנו יודעים כי קצב תחלופת אוויר גבוה יותר יפחית ריכוזי מזהמים הנוצרים בתוך הבית. משום שחשיפות לכמה מסוגי מזהמים אלה, לדוגמא, עישון טבק ופורמלדהיד קושרו לעליה בתחלואה , אנו חוזים שקצב גבוה יותר של תחלופת אוויר יפחית את ההשפעות הבריאותיות המיוחסות. 
לסיכום, מיעוט המחקרים שנערכו וחקרו ישירות האם קצב תחלופת אוויר נמוך בבתים קשור להרעה בבריאות גילו ממצאים מעורבים. מחקרים אלה בדקו רק תוצאות הנוגעות לבריאות הנשימה כגון סימפטומים של אסטמה וצפצופים. אולם, ככל שהדבר נוגע לריכוזי מזהמים פנימיים שנמצאו קשורים בוודאות להשלכות בריאותיות שליליות, נחזה כי ההפחתה של ריכוזי מזהמים פנימיים בבתים בעלי קצב תחלופת אוויר גבוה יותר ישפר את הבריאות.
מאמר זה נכתב ע"י בעל מקצוע בעל ניסיון וידע רב בתחום החימום והקירור לחברות מפעלים גני אירועים ועוד...
יתרה מכך החברה גם משכירה ומשווקת את מוצריה בעיסקאות ליסינג לתקופות קצרות וארוכות במחיר לכל כיס.
טלפון 0508330888 בקרו באתרינו החדש : www.hcsystem.co.il
 


פי.סי.חץ