קונים מקרר סמסונג ומקבלים מזגן אינוורטר

קונים מקרר סמסונג ומקבלים מזגן אינוורטר

מי שירכוש מקרר אינוורטר עד סוף המבצע, יקבל מזגן האינוורטר Ecolife 14 תמורת 990 ש"ח

הנה המבצע שיקרר לכם את המטבח ואת הבית! קונים אחד מהמקררים האיכותיים של סמסונג במבצע ומקבלים מזגן אינוורטר של סמסונג ב-990 ש’ בלבד!
הקמפיין שפרטיו מוצגים באתר סמליין ובסמסונג ישראל בפייסבוק, מתנהל ברשתות השיווק, בחנויות המובחרות ובאתרי הסחר המורשים בלבד. מדובר במקררי אינוורטר עם 10 שנות אחריות (שנת אחריות מלאה פלוס 9 שנים על מדחס דיגיטל אינוורטר. המחיר אינו כולל התקנה.
כאמור מי שירכוש מקרר אינוורטר עד סוף המבצע, יקבל מזגן האינוורטר Ecolife 14 תמורת 990 ש’’ח. ההטבה אינה כוללת התקנה (התקנה תשולם בנפרד למשווק או לכל מתקין מורשה באופן פרטי). אין כפל מבצעים. כל לקוח הרוכש אחד מהמוצרים המופיעים ברשימה (ע”פ הפירוט בנספח א’), בתקופת המבצע יהיה זכאי לקבלה. מימוש ההטבה עד לתאריך 15.6, לא ניתן לשמר הזמנות הדדיות מעבר לתאריך זה.
החברה שומרת לעצמה את הזכות לשנות את המחירים ו/או את תנאי המבצע לפי שיקול דעתה בכל עת לרבות עקב העלאת המע”מ, או שינוי מיסוי המקררים על פי צו מדינת ישראל.
לחברה הזכות לשנות את תנאי המבצע ו/או להפסיקו ו/או להאריכו בכל עת, ע”פ שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן הודעה מראש וזאת מבלי לפגוע או לגרוע מזכויות או התחייבויות שנוצרו קודם לשינוי.
המבצע הינו עד גמר המלאי או עד סיום תקופת המבצע, המוקדם מביניהם. החברה אינה אחראית להימצאות של מוצר כלשהו במלאי בתקופת המבצע, או בחנות ספציפית כלשהי, האחריות למלאי הינה האחריות הבלעדית של רשתות השיווק ו/או הסוחרים השונים.
מלאי מינימאלי של המוצרים המשתתפים במבצע הינו 1000 יחידות בכפוף להימצאות המלאי בחנויות. אין אפשרות זיכוי או החזר בגין ההטבה.
ניתן להחזיר מוצר שנרכש במסגרת המבצע האמור ולקבל בתמורה את התשלום ששולם בגינו ובלבד שהתקיימו כל התנאים המפורטים כדלקמן: המוצר הוחזר בשלמות, כשכל חלקי המוצר שלמים ותקינים ושלא נעשה בו שימוש. החזרת המוצר באריזתו המקורית תהווה ראיה מספקת לאי עשיית שימוש בו. אין באמור בסעיף זה בכדי לגורע מהוראות חוק הגנת הצרכן, תשמ”א-1981 ומתקנותיו.


פי.סי.חץ