טלמניע זכתה בשני פרויקטים מרכזיים להתקנת צנרת גז טבעי במפעלי תעשייה בהיקף של כ-3.7 מיליון ש’’ח

טלמניע זכתה בשני פרויקטים מרכזיים להתקנת צנרת גז טבעי במפעלי תעשייה בהיקף של כ-3.7 מיליון ש’’ח

חברת ‘’טלמניע’’ המתמחה בקמת תחנות כוח בישראל וברחבי העולם זכתה בימים אלו ב-2 מכרזים להתקנת מערכות וצנרת לגז טבעי בעלות כוללת של כ-3.7 מיליון ש’’ח.

החברה תתקין במפעל ‘’קוניאל אנטוניו’’ בירוחם צנרת לגז טבעי באורך של כ-1,000 מ’ בעלות של כ-1.7 מיליון ש’’ח ובמפעל ‘’יהודה פלדות’’ צנרת לגז טבעי באורך 700 מ’ בעלות של כ-2 מיליון ש’’ח.
הסבת מפעל ‘’קוניאל אנטוניו’’ לשימוש בגז טבעי יבוצע תוך פחות מ-3 חודשים. בפרוייקט יועסק צוות של כ-20 עובדים של חב’ ‘’טלמניע’’.
מנכ”ל מפעל קוניאל אנטוניו ודים צ’ובינידזה מציין כי אילולא המעבר לגז טבעי המפעל לא היה מוסיף להתקיים. החיסכון השנתי למפעל , כתוצאה מהמעבר לגז טבעי הוא בין 4.5-5 מיליון ש’’ח בשנה. נתון זה, משנה את המצב הכלכלי והתמונה התפעולית של המפעל מבחינת הרווחיות. חיסכון זה, יאפשר למפעל להתחרות בחו”ל במקומות שעד היום נמנע המפעל מלהתחרות שם עקב תחרות מחירים קשה. משמעות הדבר היא הרחבת הפעילות של המפעל וגיוס עובדים נוספים בעיקר מירוחם ודימונה.
במסגרת הסבת מפעל ‘’יהודה פלדות’’ באשדוד לגז טבעי תתוקן צנרת גז טבעי באורך של כ-680 מ’. הפרוייקט הינו מורכב מאד ויבוצע תוך כדי העבודה השוטפת של המפעל במינימום פגיעה בהליכי הייצור. עלות הפרוייקט כ-2 מיליון ש’’ח.
טלמניע מנהלת בימים אלו מו”מ עם עוד מספר מפעלים גדולים להתקנת מערכות צנרת גז טבעי.


פי.סי.חץ