אמקור מקבוצת אמפא רכשה 25% נוספים ממגדל אלקטרה

אמקור מקבוצת אמפא רכשה 25% נוספים ממגדל אלקטרה

הרוכשת תשלם לאלקטרה נדל”ן 104 מיליון שקל במזומן, ועוד 196 מיליון שקל על-ידי הסבת הלוואה בנקאית

קבוצת אמפא שבשליטת משפחת נקש ושלומי פוגל מחזיקה ב-75% ממגדל אלקטרה. הקבוצה רכשה 25% מהזכויות במגדל אלקטרה מאלקטרה נדל”ן, שבשליטת גרשון זלקינד. הרכישה התבצעה באמצעות חברת אמקור שבשליטת הקבוצה. יתר ה-25% נשארו בידי  החברה-האם אלקטרה. המגדל בן 45 הקומות עומד ברחוב יגאל אלון 98, על המגרש שבו עמד בעבר מפעל המקררים של אמקור.
אמפא תשלם לאלקטרה נדל”ן 104 מיליון שקל במזומן, ועוד 196 מיליון שקל על-ידי הסבת הלוואה בנקאית ששימשה למימון הפרויקט. אלקטרה נדל”ן תרשום הפסד הון של 2 מיליון שקל, אך קודם לכן נרשמה עליה חדה בשווי המגדל בספרים, בעקבות הגאות בשוק הנדל”ן.
מגדל אלקטרה שגובהו 165 מ”ר, 59,000 מ”ר משרדים וקומת מסחר נחשב למגדל המשרדים היוקרתי ביותר בתל אביב. בין החברות השוכרות משרדים במגדל: גוגל (כ-15,000 מ”ר), גולדפרב-זליגמן ושות’ (כ-10,000 מ”ר), משרד הפרסום אדלר חומסקי (כ-5,000 מ”ר), חברת PayPal (כ-3,000 מ”ר), משרד עו”ד אגמון ושות’ רוזנברג הכהן ושות’ (כ-3,000 מ”ר) וחברת Playtech (כ-1,500 מ”ר). בתום הרכישה, קבוצת אמפא מחזיקה 75% מהבניין. 
קבוצות אמפא ואלקטרה תיכננו בעשור הקודם לבנות מגדל בן 65 קומות, בגובה 236 מטר. אולם אחרי שענף הנדל”ן נכנס למשבר עונתי, החליטו להקטין את המגדל ב-20 קומות, 70 מטר.
שלומי פוגל, יו”ר קבוצת אמפא: “רכישת 25% הנוספים במגדל אלקטרה, הנמצא במתחם TLV שבשליטת החברה, היא נדבך נוסף באסטרטגיה של הקבוצה לנצל הזדמנויות בשוק הנדל”ן המניב ולבצע רכישות בהתאם”.
באחרונה הודיעה חברת אמקור על גיוס אג”ח פרטי בהיקף של 170 מיליון ש”ח, עם ביקושי יתר של 40 מיליון ש”ח. הסכום גויס בריבית 5.15% שקלית לא צמודה, ובמח”מ של 3.8 שנים. בין המחזיקים הגדולים באג”ח שגויס החברות פסגות, מגדל והפניקס, שרכשו יחד אג”ח בהיקף של 135 מיליון ש”ח. תשלומי הקרן והריבית יתבצעו ב-14 תשלומים חצי שנתיים (כשהם אינם צמודים למדד המחירים לצרכן) בשנים 2022-2015.
בקבוצת אמפא מסרו כי הסכום שגויס ישמש את החברה לצורך הגדלת מצבת הנכסים ולנצל הזדמנויות בשוק הנדל”ן המניב בישראל/ את ההנפקה הובילו יובל ברק מרדהאן, דיסקונט חיתום, עו”ד לבנת עין שי ממשרד עו”ד שטינמץ ורו”ח יעקב סוקולובר ממשרד ליוואי.
קבוצת אמפא נוסדה בשנת 1933. הקבוצה פועלת כיום במגוון תחומים, בהם: נדל”ן, מימון ואשראי לעסקים, פיתוח, וכן פועלת הקבוצה בתחום התעשייה. באמצעות חברת אמקור, הקבוצה מחזיקה מספר נכסים מניבים באיזורים הטובים ביותר בארץ, בהרצליה פיתוח ובתל אביב. 
במקביל, דיווחה אלקטרה נדל”ן על עדכון אמת מידה פיננסית להלוואה שנטלה משלושה בנקים מממנים. העדכון מתייחסת לרבעונים הראשון, השני והשלישי של 2014, ונועד לוודא שהחברה לא תיכנס להפרה. בנוסף, חתמה החברה על עיסקה להשכרת 2 קומות בפרויקט הרכבת שהיא מקימה ברחוב הרכבת בתל אביב. הקומות, בשטח מצרפי של כ-1,850 מ”ר, הושכרו למשרד עורכי הדין ברנע ושות’, בראשות עו”ד מיקי ברנע. בכוונת אלקטרה נדל”ן לממש קומות מושכרות של הפרויקט כנכסים מניבים לטווח הבינוני והארוך.
 


פי.סי.חץ