הפסד של כ-11.6 מיליון שקל לאלקטרה מוצרי צריכה ברבעון

הפסד של כ-11.6 מיליון שקל לאלקטרה מוצרי צריכה ברבעון

הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מהשפעת מבצע “צוק איתן” בקיץ, המאופיין לרוב במכירות גבוהות של חטיבת מיזוג האוויר

קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה פרסמה את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון השלישי ותשעת החודשים הראשונים של שנת 2014. אלקטרה מוצרי צריכה סיימה את הרבעון השלישי של 2014 עם הכנסות בהיקף של כ-732.8 מיליון שקל, בהשוואה לכ-738 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2013. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מהשפעת מבצע “צוק איתן” בקיץ, המאופיין לרוב במכירות גבוהות של חטיבת מיזוג האוויר, הנמנית עם מגזר מוצרי הצריכה. הרווח הגולמי של החברה ברבעון השלישי של שנת 2014 הסתכם בכ-192.2 מיליון שקל (26.2% מההכנסות), בהשוואה לכ-210.1 מיליון שקל (28.5% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2013. הירידה נובעת משחיקה ברווחיות מגזר מוצרי הצריכה בשל הגברת התחרות ומשחיקה ברווחיות פעילות החברה בחו”ל. בשורה התחתונה סיימה החברה את הרבעון השלישי של השנה עם הפסד של כ- 11.6 מיליון שקל, לעומת רווח של כ- 22 מיליון שקל ברבעון השלישי בשנת 2013. ההפסד נבע מהפרשות חד פעמיות, פתיחת סניפים חדשים של רשת אייס ומהשקעה בפרסום, שנזקפו בסעיף הוצאות מכירה ושיווק, וכן מגידול בהוצאות המימון שנבע מהתחזקות הדולר והיורו.
מבחינת תזרים המזומנים מפעילות שוטפת, רשמה אלקטרה צריכה ברבעון השלישי של 2014  תזרים חיובי בהיקף של כ-34.6 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי בתקופה המקבילה אשתקד בהיקף של כ- 15.5 מיליון שקל. 
בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 רשמה אלקטרה מוצרי צריכה הכנסות של כ-2.08 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.18 מיליארד שקל בתקופה המקבילה בשנת 2013. הירידה בהכנסות נבעה בעיקרה מההאטה במשק, מהשלכות מבצע “צוק איתן” ומתחרות גוברת בשווקים בהם פועלת החברה. הרווח הגולמי של החברה בתשעת החודשים הראשונים של שנת 2014 הסתכם בכ-551.7 מיליון שקל (26.5% מההכנסות), בהשוואה לכ-626 מיליון שקל (28.6% מההכנסות) בתקופה המקבילה של שנת 2013. הירידה נובעת משחיקה ברווחיות מגזר מוצרי הצריכה בשל הגברת התחרות ומשחיקה ברווחיות פעילות החברה בחו”ל. בשורה התחתונה סיימה החברה את תשעת החודשים הראשונים של 2014 עם הפסד של כ-16.7 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-64.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה בשנת 2013. המעבר להפסד נבע, בין היתר, מירידה במכירות בעקבות התחרות הגוברת במשק ומהשפעות מבצע צוק איתן, מגידול בהוצאות המימון, מההשפעה של הוצאות חד פעמיות בגין שני לקוחות שנכנסו לקשיים, ומהפרשה בגין פרישה של בכירים שסיימו את עבודתם בחברה בעקבות תכנית התייעלות המיושמת בחברה. 
במקביל ולאור התוצאות שהשיגה, הפחיתה “אלקטרה מוצרי צריכה” את דמי החסות שהיא משלמת לקבוצת הכדורסל של מכבי ת”א לעונה הקרובה לסך של 850 אלף דולר, לעומת כ-1.5 מיליון דולר לפני מענקים ששילמה עד כה.
משה אידלמן, סמנכ”ל הכספים היוצא של אלקטרה צריכה: “תוצאות הרבעון השלישי של 2014 משקפות את המגמה השלילית שפקדה את תחומי המסחר בישראל במהלך הרבעון, בעיקר בעקבות השלכותיו הכלכליות של מבצע ‘צוק איתן’. האטה זו, יחד עם התחרות המחריפה בתחומי הליבה בהם פועלת החברה, פגעו בהכנסות החברה וברווחיה. אנו ממשיכים ביישום תכנית ההתייעלות, שניצניה הראשונים מתחילים להתבטא במגזר הקמעונאות, שבו מיושם תהליך רה-ארגון בהובלתה של הצוות הניהולי שמוביל פעילות זו. אנו מצפים שהצעדים, שאנו נוקטים בכל רוחבה של הקבוצה, יניבו פירות ברבעונים הבאים, כמו גם הפעולות שאנו מבצעים לחיזוק כוחה התחרותי של אלקטרה צריכה בתחומים בהם היא פועלת”.
 


פי.סי.חץ