אילת תחליף מערכות מיזוג בזבזניות במסגרת המכרז להתייעלות אנרגטית

אילת תחליף מערכות מיזוג בזבזניות במסגרת המכרז להתייעלות אנרגטית

עיריית אילת מתכוונת לנצל את המכרז החדש של משרד התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים לביצוע פרויקטים לחיסכון באנרגיה, להחלפת מערכות קירור ומיזוג ישנות ובזבזניות.

בחודש שעבר הכריז כזכור המשרד מתן מענקים ל-44 רשויות מקומיות לביצוע פרויקטים להתייעלות אנרגטית, בסך כולל של 10,500 מיליון שקלים. 
המענקים ניתנים במסגרת מכרז ייעודי שפורסם לרשויות, במטרה לעודד ביצוע מגוון פרויקטים של השקעה בטכנולוגיה לצורך חיסכון באנרגיה. כלל הפרויקטים יובילו לחיסכון שנתי של כ-17 מיליון קוט”ש בצריכת האנרגיה של הרשויות, ולחיסכון כספי של כ-8.5 מיליון שקלים בשנה. 
גובה המענק לכל רשות מגיע עד ל-50% מסך ההשקעה ועד לסכום של 300 אלף שקלים. היחס בין המענק לעלות הפרויקט, נקבע בין היתר בהתאם לרמה הכלכלית-חברתית של הרשות: רשויות מרמה כלכלית-חברתית נמוכה יקבלו מענק של עד 50% מעלות הפרויקט ואילו רשויות מרמה כלכלית-חברתית גבוהה יקבלו מענק של עד 30% מעלות הפרויקט. המענקים שנותן המשרד יחד עם ההשקעה של הרשויות המקומיות, יובילו לביצוע פרויקטים בהשקעה כוללת של כ-49 מיליון שקלים בכל רחבי הארץ. המכרז זכה להיענות חסרת תקדים מצד רשויות מקומיות, מועצות אזוריות, מושבים וקיבוצים, והוגשו אליו 175 הצעות לביצוע פרויקטים שונים להתייעלות אנרגטית.
עיריית אילת הציעה במסגרת המיזם מספר פרויקטים להתייעלות אנרגטית , ובהם פרויקט להחלפת וגריטת הצ’ילרים זוללי החשמל בכל מוסדות החינוך בעיר הדרומית. לדברי העירייה אושרו שלושה מבין המיזמים שהיא הציעה במכרז, ולאחרונה התקבל בעירייה המכתב המאשר את הזכייה במכרז, ונציגי העירייה הרלוונטיים התבקשו לחתום על ההסכם המצורף מול המשרד.
יואל הרשקוביץ, מנהל אגף פרויקטים וממונה אנרגיה בעירייה, הסביר כי “התמיכות נועדו לסייע לעיריית אילת במימון החלפת הצ’ילרים הישנים, הלא יעילים, זוללי האנרגיה ומרובי התקלות”.
שר התשתיות הלאומיות, האנרגיה והמים, סילבן שלום: “המשרד בראשותי פועל לעידוד התייעלות אנרגטית גם ברשויות המקומיות על מנת לעודד חיסכון באנרגיה, שמביא להפחתה משמעותית בהוצאות האנרגיה של אותן רשויות ומפנה תקציבים שמאפשרים להשקיע יותר בתושבים. פרויקטים נוספים יתבצעו בישובים דרוזים וצ’רקסים, במסגרת החלטת הממשלה שהתקבלה לאחרונה להקצות 1.5 מיליון שקלים להתייעלות אנרגטית במגזרים אלה. בנוסף, השגנו תקציב בסך 50 מיליון שקלים לטובת התייעלות אנרגטית בדרום הארץ, ובשנים הבאות, מעבר לפרויקטים להתייעלות ברמה הארצית, נוכל לבצע פרויקטים ממוקדים באזורים אלו”.


פי.סי.חץ