גידול של 23% ברכישות המזגנים בשנת 2014

גידול של 23% ברכישות המזגנים בשנת 2014

הצמיחה של המשק הישראלי ברבעון הרביעי של שנת 2014 הסתכמה ב-7.2%, כך עולה מהנתונים שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.

זוהי צמיחה בקצב מואץ ביותר, שמגיעה אחרי רבעון איטי במיוחד - הרבעון השלישי - שבו צמח המשק ב-0.6% בשל מבצע “צוק איתן”. בסיכום השנה שעברה צמח המשק הישראלי ב-2.6%. במחצית הראשונה צמח ב-2.7% ובמחצית השנה צמח ב-3.4%.
העלייה בתוצר במחצית השנייה של 2014  מבטאת עליות בהוצאה לצריכה ציבורית (7.9%), בהוצאה לצריכה פרטית (5.4%) וביצוא הסחורות והשירותים (0.6%) וירידה בהשקעה בנכסים קבועים (1.9%). 
ההוצאה לצריכת מוצרים בני קיימה לנפש עלתה ב-30.9% בחישוב שנתי (14.4% בחישוב מחציתי) בהמשך לעליה של 3.0% במחצית הראשונה של 2014 ועלייה של 0.9% במחצית המקבילה אשתקד. רכישות ציוד למשקי הבית כמו מזגנים, מקררים, מכונות כביסה וכדומה עלו ב- 23.2% לנפש, לאחר ירידה במחצית הראשונה של 2014. ההוצאות לריהוט, תכשיטים ושעונים ירדו ב-4.7% לנפש לאחר עלייה  של 8.5% במחצית הקודמת. רכישות כלי רכב עלו ב- 75.5% בחישוב שנתי (32.5% בחישוב מחציתי) לנפש במחצית השנייה, לאחר עלייה של 7.4% בחישוב שנתי במחצית הראשונה.
יבוא הסחורות והשירותים עלה במחצית השנייה ב-3.0%, כך שכלל המקורות שעמדו לרשות המשק במחצית השנייה של 2014 (מתוצר מקומי ומיבוא), עלה ב-2.5% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 1.8% במחצית הראשונה.      פירוט השימושים במקורות מראה שההוצאה לצריכה פרטית עלתה במחצית השנייה של 2014 ב-5.4% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 3.1%  במחצית הראשונה, כאשר ההוצאה לצריכה פרטית לנפש עלתה ב-3.3% בחישוב שנתי בהמשך לעלייה של 1.1% במחצית הראשונה.  ההוצאה לצריכה פרטית שוטפת לנפש ירדה במחצית השנייה של 2014 ב-0.9% בחישוב שנתי, לאחר עלייה של 1.1% במחצית הראשונה. ירידה זו מבטאת ירידות של 3.6% בהוצאה לנפש על שירותים שונים (שירותי תחבורה ותקשורת, שירותים אישיים, שירותי חינוך,בריאות, תרבות וכדומה), 2.8%  בהוצאה לנפש על מוצרי תעשייה שונים לצריכה שוטפת ועליות של 2.3% בהוצאה לנפש על מזון משקאות וטבק ו-1.5% בהוצאה לצריכה פרטית לנפש על דלק מים וחשמל.  אלכס זבז’ינסקי כלכלן ראשי מיטב דש: “הצמיחה המפתיעה במשק ברבעון הרביעי אינה מייצגת זינוק בפעילות המשק. יחד עם זאת, המשק גם לא נמצא בוודאי בהאטה או במיתון, אלא צומח בקצב די גבוה של כ-3.0%, קצב שיכול לעורר קנאה אצל הרבה מדינות בעולם” .


פי.סי.חץ