הכנסות אלקטרה ממכירת מזגנים הסתכמו ב-855 מיליון ש

הכנסות אלקטרה ממכירת מזגנים הסתכמו ב-855 מיליון ש"ח

החברה רשמה הוצאות חד פעמיות של כ-42 מיליון שקל בגין תכנית הארגון מחדש, וסיימה את השנה עם הפסד של כ-65.6 מיליון שקל

 
קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה פרסמה את דוחותיה הכספיים לסיכום הרבעון הרביעי ושנת 2014. החברה סיימה את השנה עם הכנסות של כ-2.67 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-2.78 מיליארד שקל בשנת 2013. הירידה בהכנסות נבעה בעיקר מתוצאות מגזר מוצרי הצריכה, שהושפע לרעה מארועי מבצע “צוק איתן” שחלו בקיץ, תקופה המאופיינת לרוב במכירות גבוהות של חטיבת מיזוג האוויר. במקביל, קיזזה עלייה בהכנסות מחסני חשמל חלק מהפגיעה האמורה.                
 בחודש דצמבר הכריזה אלקטרה צריכה על תכנית ארגון מחדש הכוללת שינוי מבני, צעדי התייעלות ושיפור תהליכים, ופיתוח מנועי צמיחה לשנים הבאות.
שיעור ההכנסות מתחום מזגני האוויר ב-2014 הסתכם ב-855 מיליון שקל, כ-32% מסך הכנסות הקבוצה.
הרווח הגולמי של החברה בשנת 2014 הסתכם בכ-705 מיליון שקל (26.4% מההכנסות), בהשוואה לכ-762 מיליון שקל (27.4% מההכנסות) בשנת 2013. הירידה נובעת משחיקה ברווחיות מגזר מוצרי הצריכה בשל הגברת התחרות, ומשחיקה ברווחיות פעילות החברה בחו”ל.
ההפסד התפעולי אשתקד הסתכם בסך של 82 מיליון ש”ח, לעומת רווח תפעולי מיליון ש’’ח בשנת 2013.
בשורה התחתונה סיימה החברה את השנה עם הפסד של כ-65.7 מיליון שקל, לעומת רווח של כ- 35.2 מיליון שקל בשנת 2013. ההפסד נבע בעיקרו מהפרשה חד פעמית, כאמור, בהיקף של כ-42 מיליון שקל בגין תכנית הארגון מחדש עליה הכריזה החברה - והמיוחסות לפרישת עובדים, סגירת סניפים, שינוי מבני בקבוצה ובמודל העסקי בחו”ל ועוד - וכן מהירידה האמורה בהכנסות וברווחיות החברה בעקבות התחרות בשוק. הגידול בהוצאות המימון כתוצאה מהחלשות השקל מול הדולר ברבעון האחרון של השנה אף הוא פגע ברווחיות החברה.
ברבעון הרביעי של 2014 הסתכמו הכנסות החברה בכ-585.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-595.2 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2013. עיקר הירידה נובעת ממגזר הצריכה, והיא קוזזה בחלקה על ידי עליה של כ-10% בהכנסות מגזר הקמעונאות.
הרווח הגולמי של החברה ברבעון הרביעי של שנת 2014 עלה לכ-153.3 מיליון שקל (26.2% מההכנסות), בהשוואה לכ-136 מיליון שקל (22.8% מההכנסות) ברבעון המקביל בשנת 2013. העלייה ברווח נובעת מהפחתה שרשמה החברה ברבעון המקביל אשתקד בגין בונוסים לקבל מספקים כתוצאה ממעבר לספק חדש ומגידול בשיעור הרווחיות הגולמית במגזר הקמעונאות לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
ההפסד התפעולי ברבעון הסתכם בכ-56 מיליון ש’’ח לעומת הפסד של כ-30 מיליון בתקופה המקבילה ב-2013. בשורה התחתונה סיימה החברה את הרבעון הרביעי של השנה עם הפסד של כ- 48.9 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-29.1 מיליון שקל ברבעון הרביעי בשנת 2013. ההפסד נבע בעיקרו מהוצאה חד פעמית בסך של כ-36.1 מיליון שקל שבוצעה בגין תכנית הארגון מחדש עליה הכריזה החברה כאמור, וכן מירידה בהכנסות החברה בעקבות התחרות הגוברת בשוק. ממאזנה של אלקטרה מוצרי צריכה עולה, כי ההון העצמי של הקבוצה מסתכם בכ-405.1 מיליון שקל המהווה כ-30% מסך הנכסים.
זאב קלימי, מנכ”ל אלקטרה צריכה: “תוצאות שנת 2014 משקפות את המגמה השלילית שפקדה את תחומי המסחר בישראל במהלך השנה, בעיקר בעקבות התחרות המחריפה בתחומי הליבה של החברה, והשלכותיו הכלכליות של מבצע ‘צוק איתן’. 
לאחרונה פרסמנו תכנית ארגון מחדש, הכוללת מספר מרכיבים, שמטרתם להתאים את פעילות החברה לשינויים שעברו השווקים בהם היא פועלת ולייעול התהליכים בראיה כלל ארגונית. התכנית מתייחסת, בין היתר, לפיתוח מנועי צמיחה משמעותיים, הגברה של הסינרגיה בין הפעילויות השונות של החברה כדי לשפר את כוח הקניה שלה ואת השירות הכולל ללקוחותיה. נכון להיום, השלמנו את ביצועם של מרבית מרכיבי התכנית, ואנו פועלים כדי להשלימה באופן מלא בתקופה הקרובה. צעדים אלה עשויים להביא לחסכון בסדר גודל של עשרות מיליוני שקלים בשנה.
אלקטרה מוצרי צריכה, בשליטת קבוצת אלקו בע”מ פועלת בשלושה תחומים: 
תחום ראשון - ייצור, יבוא, יצוא, שיווק, מכירה והפצה בישראל של מוצרי צריכה חשמליים, לרבות מזגנים (בארץ ובחו”ל), מוצרים “לבנים”, מוצרי אלקטרוניקה ברי מים ועוד. בין המותגים שהחברה משווקת: “אירוול” “אלקטרה”, “אלקו” ,”אלקטרה בר”, “פיליפס”, “מילה”, “ווירלפול” “סאוטר” “ליבהר” “ביסל” ו”דייקין”
תחום שני - רשתות שיווק למוצרי חשמל, באמצעות הפעלת הרשתות “מחסני חשמל”, ”שקם אלקטריק”, ו”סנסור”; תחום שלישי - “עשה זאת בעצמך”, באמצעות הפעילות של רשת “אייס אוטו דיפו”.
 
 


פי.סי.חץ