62 הרוגים בתאונות עבודה ב-2014 - מחציתם בענף הבינוי

62 הרוגים בתאונות עבודה ב-2014 - מחציתם בענף הבינוי

27 איש נהרגו בגלל נפילה מגובה ו-18 איש נהרגו מנפילת עצם או מכה מעצם

בשנת 2014 אירעו 61 תאונות עבודה קטלניות, ובהן נהרגו 62 עובדים, בדומה לאשתקד. בשנה זו שולמו כ-4.4 מיליארד ש”ח גמלאות לנפגעי עבודה, המשקפים עלייה של 6.5% לעומת שנת 2013 ועלייה של למעלה מ-30% משנת 2010. כך עולה מהדו”ח השנתי לתאונות עבודה ואומדני הפגיעה במשק, שפרסמו מינהל הבטיחות והבריאות התעסוקתית במשרד הכלכלה והמוסד לביטוח הלאומי.
אולם, הנתונים מצביעים על כך שבמהלך השנים 2013-2010, למרות העלייה במספר המוחלט של המקבלים דמי הפגיעה, חלה דווקא ירידה של כ-7% בשיעור הנפגעים - שדיווחו על תאונות עבודה המזכות בדמי פגיעה - יחסית למספר המועסקים. לצד זאת, מעלה ניתוח עומק של הנתונים חשש שהפער בשיעורי ההיפגעות הגבוהים בקרב עובדים ישראליים לעומת עובדים זרים (פי 3.5) מלמד על קושי מצד העובדים הזרים המועסקים בענפי המשק השונים, למצות את מלוא זכויותיהם.
בחינה של מקבלי דמי פגיעה בשנים 2013-2010 מעלה כי מרבית תאונות העבודה התרחשו אצל מעסיקים המסווגים בשלושה ענפי כלכלה עיקריים: תעשייה, מסחר ובינוי. אולם, בחינה מעמיקה של שיעורי ההיפגעות בענפים אלה, מביאה למסקנה כי ענף הבינוי הינו בעל השיעור הגבוה ביותר של עובדים הנפגעים במהלך עבודתם. למעשה, הנתונים מצביעים על כך שלאורך השנים ענף ה’בינוי’ הינו המסוכן ביותר (גם לעובדים הישראלים), הן מבחינת סיכוי העובדים להיהרג בתאונות עבודה והן מבחינת הסיכוי להיפצע במהלך העבודה בתחום הבינוי. בשנת 2014 נהרגו 31 עובדים בענף הבינוי,  לעומת 18 בענף התעשייה, 9 בענף השירותים והמסחר ו-4 בחקלאות. 
לפי הנתונים, 27 איש נהרגו בגלל נפילה מגובה (43% מכלל תאונות העבודה הקטלניות בישראל), ו-18 איש נהרגו בגלל נפילת עצם או מכה מעצם, תאונות שמאפיינות ציוד או חלקי מכונה.
בשנת 2014 נהרגו 18 עובדים זרים ועובדים תושבי השטחים. מדובר ב-28.5% מכלל העובדים שנהרגו כאשר 14 מהם היו מענף הבניין. ורדה אדוארדס, מפקחת עבודה ראשית וראש מינהל הבטיחות במשרד הכלכלה, ציינה כי שיעור העובדים הזרים הנפגעים מתאונות עבודה גבוה פי 3.5 לעומת השיעור בקרב עובדים ישראלים. 
למרות העלייה המתמדת במספר הכללי של הנפגעים מתאונות עבודה, ב–2010–2013 חלה ירידה של 7% במספר הנפגעים מתאונות עבודה שדיווחו לביטוח הלאומי על הפגיעות. “הדבר מלמד על כך שעובדים זרים רבים אינם מדווחים על תאונות העבודה, ולמעשה אינם ממצים את מלוא הזכויות המגיעות להם מביטוח הלאומי”, אמרה אדוארדס. 
ההפסדים למשק כתוצאה מאובדן פריון עבודה ישיר בענפי התעשייה והבינוי לבדם - לפי דו”ח משרד הכלכלה והמוסד לביטוח לאומי - נאמדים בכ-270 מיליון שקל לתעשייה ו-150 מיליון שקל בענף הבינוי, מדי שנה.
בשנים האחרונות, זיהה מינהל הבטיחות והבריאות חוסר רב בידע ובמיומנות בנושא עבודה בטוחה בגובה בקרב מנהלי עבודה בבנייה, שמתפקידם לדאוג לשלומם של העובדים באתרי הבנייה ולוודא כי פעולות הבנייה נערכות בהתאם לדרישות הבטיחות. היעדר ידע בדרישות ובפרקטיקה מצד אלו שמתפקידם לפקח על ביצוען אינן מאפשרות קיומן של עבודות אלו על הצד הטוב. לאור זאת, השיק משרד הכלכלה ב-2014 פרויקט ייחודי להכשרת 12 אלף מנהלי עבודה מרחבי הארץ בנושא עבודה בגובה. הפרויקט, שתוקצב ע”י משרד הכלכלה, הכשיר עד כה למעלה מ-600 מנהלי עבודה.
 


פי.סי.חץ