מפעל הפיס הקצה מאות אלפי שקלים במזגנים במערכת החינוך

מפעל הפיס הקצה מאות אלפי שקלים במזגנים במערכת החינוך

בשנת 2014 חילק מפעל הפיס כ- 3.7 מיליארד שקלים כפרסים לזוכים ונולדו 68 מיליונרים חדשים; המשחק המוביל את הכנסות מפעל הפיס בשנת 2014 הוא הצ’אנס.

כל הרווח הנקי של מפעל הפיס לשנת 2014 בסך 1.5 מיליארד שקלים הושקע בחברה הישראלית במיזמים שונים בתחומי החינוך, התרבות, הספורט, הרווחה ופיס ירוק. 
מנכ”ל מפעל הפיס, אלי דדון: “אנחנו שמחים לסכם את השנה החולפת עם צמיחה בכל הפרמטרים. צמיחה בהכנסות מאפשרת לנו להגדיל באופן ניכר את הפרסים לזוכים ואת הרווח הנקי שמושקע כולו בקהילות בישראל. מסיכום הדוחות הכספיים של מפעל הפיס לשנת 2014, עולה כי הכנסות מפעל הפיס ממשיכות לצמוח. את שנת 2014 סיים מפעל הפיס עם הכנסות שיא של 6.2 מיליארד שקלים לעומת הכנסות של 5.8 מיליארד שקלים בשנת 2013, גידול של .7% בשנת 2012 ההכנסות הסתכמו ב-5.1 מיליארד שקלים, וב-2011 ב- 4.78 מיליארד שקלים”.
עוד מסר דדון כי, אומדן ההכנסות נטו המיועדות למענקים הסתכם בשנת 2014 בכ-1.5 מיליארד שקלים שהוקצו במגוון תחומים: כ-700 מיליון ש’’ח הוקצו להקמת כיתות בבתי ספר וגני ילדים. בתי הספר וגני הילדים נבנים בסטנדרטים גבוהים וכוללים בנוסף לכיתות הלימוד: מעבדות, חדרי מחשב, מערכות מיזוג אוויר ובנוסף ציוד וריהוט. כ-700 מיליון ש’’ח הוקצו לרשויות המקומיות בהתאם לכללי “מורה הדרך” ובכך תרמו להקמת מבני תרבות ואמנות, הקמת מועדוני נוער, הקמת מבני ספורט, הקמת מרכזי פיס קהילתיים, הקמת מבני בריאות ורווחה, פיס ירוק וגינות ציבוריות , לשיפוץ מבני חינוך ועוד.
כ-110 מיליון ש’’ח הוקצו לתחומים נוספים ובהם מלגות לסטודנטים וחיילים משוחררים, תרבות, אמנות, מדע ומיזמים אחרים. בנוסף בשנת 2014 הוקדמו תשלומים למשרד החינוך להקמת בתי ספר וכיתות לימוד בסך של 1 מיליארד ש’’ח בגין השנים 2016-2015.


פי.סי.חץ