אלקו עברה מהפסד לרווח של 39 מיליון שקל

אלקו עברה מהפסד לרווח של 39 מיליון שקל

רשמה רווח נקי ברבעון של כ-39 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-15 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד

סך הכנסותיה של אלקו, העוסקת בייצור ושיווק מזגנים, יבוא ושיווק מוצרי צריכה חשמליים ושולטת ב”אלקטרה”, “אלקטרה צריכה” ו”אלקטרה נדל”ן”, גדלו בכ-12.5% והסתכמו בכ-1.8 מיליארד שקל ברבעון הראשון של 2015, לעומת כ-1.6 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
הקבוצה רשמה רווח נקי ברבעון של כ-39 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-15 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח הנקי המיוחס לבעלי המניות עלה לכ-16 מיליון שקל לעומת הפסד של כ-29 מיליון שקל ברבעון מקביל אשתקד. 
ברמה התפעולית אלקטרה נהנתה משיפור מגזר הפרויקטים למבנים ולתשתיות בישראל, על רקע הצמיחה בפעילות, וכן נהנתה משיפור ניכר בתחום הזכיינות, בעקבות עדכון שווי הוגן של נגזרים. כך, סך הרווח התפעולי שלה זינק ב-48% ל-70 מיליון שקל.
ממאזנה המאוחד של אלקו עולה, כי לקבוצה מצבת המזומנים וההשקעות לזמן קצר, נכון ליום 31.3.15, של כ-591 מיליון שקל, והונה העצמי של הקבוצה הסתכם בכ-1.6 מיליארד שקל (ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות הסתכם בכ-766 מיליון שקל).                          מכירת פעילות המזגנים של אלקו באירופה תרמה אף היא לשיפור בדוחות, אחרי שבשנים האחרונות הסבה לה הפסדים גדולים שהצטברו למאות מיליוני שקלים. אלקו נסחרת בבורסה בשווי של כ-950 מיליון שקל, אחרי זינוק של 50% שרשמה מנייתה מתחילת השנה, אולם שנה אחורה היא רושמת תשואה שלילית של 12%.
פעילותה של אלקטרה, הניבה לרווחי אלקו 42 מיליון שקל - קפיצה של 55% ביחס לרווחיה ברבעון המקביל אשתקד. הכנסות אלקטרה בע”מ עלו ברבעון הראשון בכ-22% לעומת הרבעון המקביל לכ-1.1 מיליארד שקל. העלייה התבטאה בכל מגזרי הפעילות של החברה ובעיקר מגידול בהכנסות במגזר הפרויקטים למבנים ותשתיות בישראל ובמגזר שירות, אחזקה וסחר. הרווח התפעולי ברבעון הראשון גדל בכ-49% לכ-69.8 מיליון שקל.
איתמר דויטשר, מנכ”ל אלקטרה: “אלקטרה בע”מ פותחת את 2015 עם גידול בהכנסות וברווחים, כמו גם עלייה בצבר ההזמנות של החברה, המתקרב לכ-10 מיליארד שקל, ומבטיח המשך צמיחה גם בשנים הבאות. לאחרונה אנו פועלים לפיתוח פעילות אלקטרה מגורים, ובחודש אפריל התבשרנו כי זכינו בשני מכרזים של רמ”י ברעננה ובבת ים לבניית כ-170 יחידות דיור והקמת שטחי תעסוקה ומסחר. אנו נמשיך לדבוק באסטרטגיית מעגל החיים, ונרחיב את פעילות הקבוצה לתחומים נוספים התואמים לה”.
החברה-הבת אלקטרה הציגה ברבעון הראשון של שנת 2015 גידול משמעותי של כ-55% ברווח הנקי שהסתכם בכ-41.4 מיליון שקל; ההכנסות צמחו בכ-22% לכ-1.1 מיליארד שקל. החברה-הבת אלקטרה צריכה סיימה אף היא את הרבעון הראשון עם גידול של כ-5% בהכנסות שהסתכמו בכ-641 מיליון שקל; החברה רשמה רווח נקי של 6.2 מיליון שקל לעומת הפסד של 3.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
 


פי.סי.חץ