לא לוקחים סיכון

לא לוקחים סיכון

הנחיות בטיחות לעבודה עם נוזלים קריאוגנים כמו חמצן, חנקן, ארגון והליום נוזלי

 
חומרים/נוזלים קריאוגניים - מוגדרים כגזים בעלי נקודת רתיחה נמוכה מ-(73°C-) שנדחסו למצב נוזלי. לדוגמא, חנקן נוזלי  (196°C-) והליום נוזלי (269°C-).
ענף הגזים התעשייתיים בהתאחדות התעשיינים מבקש לחדד את נהלי הבטיחות לאור הסכנות המרכזיות בעבודה עם נוזלים קריאוגניים כמו חמצן, חנקן, ארגון והליום נוזלי:
 • כוויות קור בשל הטמפרטורה המאוד נמוכה שלהם( מתחת למינוס 180 מעלות צלסיוס)
 • סכנת חנק עקב חוסר חמצן
 • סכנת התלקחות עקב אוויר עשיר בחמצן.
פחמן דו חמצני (CO2) ונייטרוס אוקסיד (N2O) המאוחסנים כנוזל מקורר אינם נחשבים כנוזלים קריאוגניים, אך גם הם בעלי פוטנציאל סיכון דומה, למרות שטמפ’ האחסון שלהם הרבה יותר גבוהה משל נוזלים קריאוגניים (כ-מינוס 20 מע’ צלסיוס לעומת מינוס 180 מעלות צלסיוס).
נהלי הבטיחות בעת עבודה עם החומרים חמצן, חנקן, ארגון, הליום, פחמן דו חמצני ונייטרוס אוקסיד, במצבם הנוזלי:
1. עבודה עם נוזלים אלו תתבצע על ידי כוח אדם מוסמך בלבד.
2. חובה לעשות שימוש באמצעי מיגון אישיים: 
• משקפי מגן (מומלץ סגורים) • מסיכות פנים
• כפפות קריאוגניות (מבודדות קור) • נעליים סגורות (מומלץ גבוהות) • חולצה עם שרוול ארוך
3. יש לבצע התאמת התשתיות באזורי השימוש והאחסון כדלקמן:
 • במקרים בהם הנוזל מאוחסן במקום שאין בו אוורור טבעי מספיק וקיימת סבירות לירידת או עליית ריכוז החמצן באוויר, נידרש להתקין מערכת אוורור מאולץ. במקרה זה יש לוודא כי פתחי האוורור לצורך שחרור הגזים מופנים אל מקום בטוח ונקי ללא חומרים דליקים. במקרה של נייטרוס אוקסיד ופחמן דו חמצני, מומלץ להתקין גלאים ייעודיים לגז הרלבנטי.
 • במקומות סגורים, בהם קיימת סבירות להיווצרות עודף או מחסור בחמצן, יש להתקין גלאי חמצן ולהבטיח תקינותו.
 • יש לוודא כי שחרור לחץ מהמיכל ייעשה במקום בטוח ושאין חשש לפגיעה בציוד או בבני אדם. כן צריך לבדוק שיציאות הפורקים או דיסקות הפיצוץ אינן חסומות.
 • יש להימנע מאחסון במבנים סגורים.
 • אין להציב את המיכלים בסמוך לפתחים או חלונות במבנה סמוך.
 • הרצפה צריכה להיות מותאמת לניקוז נוזל קריאוגני למקום בטוח במקרה של שפך.
 • במקרה של אחסון חמצן נוזלי, יש לוודא כי שפך חמצן נוזלי לא יתנקז לבורות ניקוז שעלולים להכיל חומרים אורגניים.
 • אזור האחסון והטיפול בחמצן חייב להיות נקי לחלוטין מחומרים אורגניים ודליקים. תשתיות ויחידות הציוד אשר באות במגע עם חמצן חייבות להיות עשויות מחומרים מתאימים לחמצן וצריכות לעבור ניקוי ייחודי לחמצן לפני התקנה ו/או תחילת השימוש.
 • חומרים רבים כדוגמת מתכות פחמניות או פלסטיק נעשים שבירים בטמפרטורות נמוכות, לכן חשוב להתאים את הצנרת ואת חומרי המבנה של הציוד בסביבת המכל לעבודה בטמפרטורות נמוכות.
4. אין לאחסן חומרים דליקים או בעירים בקרבת המכל או להציב את המיכלים בקרבה למקור חום.
5. במכלים שבהם מאחסנים חמצן נוזלי יש לשמור על מרחקי בטיחות ממקורות סכנה בהתאם לנדרש בתקן NFPA55 או בהתאם לדרישות מוגדרות בתנאים להיתר רעלים ו/או בתנאים לרישיון עסק.
6. יש לוודא כי המכל מצוייד בשסתום ביטחון ו/או דיסקית פריצה לצורך פריקת עודף הלחץ מהמכל.
7. יש להימנע מפגיעות פיזיות במיכל בזמן העברה.
8. אין לעשן בקרבת המיכל.
9. לפני מילוי המכל יש לוודא כי הוא יכול לעמוד בלחצי המילוי.
10. לפני כל שימוש והעברה יש לבדוק תקינות הצנרת והמחברים.
11. יש לבצע בדיקה תקופתית למיכלים קריאוגניים עפ”י הנידרש בתקן ייצור המכל ועל פי מפרט יצרן/ספק המכל.
12. חובה לתלות הנחיות לשעת חרום במקום ברור וכמו כן יש לפרסם שלטי:
• “חנקן/חמצן/ארגון/הליום/פד”ח/נייטרוס אוקסיד נוזלי” • “אסור לעשן” • “עבודה חמה אסורה” • “הרחק חומרים דליקים או בעירים” • “כניסה למורשים בלבד”


פי.סי.חץ