תקלה יקרה

תקלה יקרה

קניון חיפה פיצה את רשת הולמס פלייס בכ-135 אלף שקל בגין בשל תקלה שהשביתה את מערכת המיזוג במשך 19 יום

מערכת מיזוג האוויר הכללית של קניון  חיפה הושבתה כליל ל-19 יום במהלך חודש ספטמבר בשנת 2008.  ההשבתה נבעה מפגיעה ברכיב מסוים במגדלי הקירור אשר אחראיים לאספקת מים מצוננים למערכות הקירור הפועלות בכל אחת מהחנויות שבתוך הקניון, דבר שהביא להשבתת מערכות מיזוג האוויר של מרכז הקניות.
התקלה גרמה לנזקים לא מבוטלים לרשת “הולמס פלייס” השוכרת שטח של כ-1,600 מ”ר בתוך הקניון לצורך הפעלת מועדון כושר, וזו הגישה תביעה נגד דנקנר נכסים, בעלת הזכויות בקניון; החברה לניהול קניונים ד.ח.פ., חברת הניהול של הקניון; וחברת הפניקס הישראלי, הינה חברת הביטוח שביטחה את פעילות בעלת הזכויות וחברת הניהול.                                                                                              
לטענת התובעת, נגרמו לה נזקים משמעותיים בהיבטים שונים בגין התקלה הממושכת. תחילה היא טוענת שהיא איבדה לקוחות רבים שהיו מנויים במועדון בסניף בקניון ומנויים אחרים - שלא הפסיקו את חברותם - ביקשו “להקפיא” את החברות, כך שלמעשה לא התקבלו מהם תקבולים במהלך תקופת ההשבתה. עוד טוענת התובעת כי נגרם נזק משמעותי למוניטין שלה וכי מצטרפים חדשים אשר בדרך כלל מצטרפים בכל חודש, נמנעו מלהצטרף לרשת בתקופה בה עסקינן. 
עוד טוענת התובעת כי היא הוציאה הוצאות רבות על מנת לתת שירות לאותם מנויים אשר נשארו חברים במועדון במהלך תקופת ההשבתה, לרבות עלויות עודפות בכל הנוגע להעסקת כח אדם, ציוד, מגבות, מים מינרליים וכיו”ב, ובין היתר לאור העובדה שחלק מהמנויים בסניף שבקניון עברו לבצע את פעילותם בסניף אחר של התובעת, בגרנד קניון שבחיפה.                                                                         
הולמס פלייס אף טוענת שהיא חויבה שלא כדין בדמי ניהול, דמי שכירות, תשלום ארנונה ותשלום חשבונות שוטפים נוספים במהלך התקופה שבה לא ניתן היה למעשה לעשות שימוש סביר במושכר עקב קריסת מערכת המיזוג. בהתאם, עותרת התובעת לסעד של פיצוי כספי, אותו היא מעריכה בסך של 813,898 ש’’ח נכון למועד הגשת התביעה.
הנתבעות מכחישות את חבותן לפצות את התובעת כפי שנדרש. לטענתן, בהתאם להוראות החוזה ונספח הניהול הן אינן חייבות לפצות את התובעת בגין נזקים כגון אלו. עוד מכחישות הנתבעות באופן כללי את שאר טענות התובעת, ובמיוחד את שיעור הנזקים.
תמר נאות פרי, שופטת בית משפט השלום בחיפה, ציינה כי לאחר שבחנה את הראיות שהובאו בפניה ושמעה את שני הצדדים, “מסקנתי היא כי דין התביעה להתקבל בחלקה וצר לי כי הצדדים לא נאותו להגיע להסדר פשרה לגבי פיצוי סביר בתיק זה, במיוחד בשים לב לזהות הצדדים ולמערכת היחסים המתמשכת בעבר, בהווה ובעתיד”. 
מהראיות שהובאו בפניה, הודתה נאות פרי כי היא מתקשה לקבוע בבירור מה גרם להשבתת מערכת המיזוג, וכי העדים מטעם התובעת, מטבע הדברים, אינם יכולים לדעת מה היתה התקלה במגדלי הקירור, אילו מאמצים נעשו על מנת לתקן את התקלה, מדוע התיקון ארך 19 יום וכיוצא בזה. יחד עם זאת, מציינת השופטת כי מערכת מורכבת שכזו, מחייבת בדיקות חודשיות, שנתיות ופעולות תחזוקה שוטפות נוספות אשר ביצוען מלא “היו מונעים בסבירות מאוד גבוהה תקלות שבר במערכת מגדלי הקירור”.                                                                              מההסבר שסיפקו הנתבעות, עולה כי קבלן משנה שהיה אחראי על התחזוקה והשירות בהיבט של מיזוג האוויר מטעם הקניון, הסביר שהתקלה אירעה עקב קריסה של מחליפי החום ושלאחר הקריסה של הרכיב הבודד נגרמה קריסה גם בשאר הרכיבים. 
הקבלן שסיפק את השירות לגבי הרכיבים עבד כ-48 שעות רצוף לאחר שהתגלתה התקלה אך לא הצליח לתקן אותה. המערכת תוקנה בסופו של דבר רק אחרי 19 יום ובעלות של מעל 1.5 מיליון שקל. בהתחשב בחומר שהוצג בפניה, השופטת נאות פרי הגיעה למסקנה ש”התרחשות התקלה נבעה מרשלנות, שהמערכת לא היתה מתוחזקת באופן סביר, שלא בוצעו בדיקות תקופתיות שסביר להניח שהיו מונעות את קריסת המערכת ויש אף לייחס רשלנות בשל העובדה שלקח פרק זמן כה ממושך לתקן את התקלה, בשל העדר חלופה או מערכת גיבוי וכו’. למסקנה זו אני מגיעה הן מן הטעם שהטענות שעלו לגבי הרשלנות בניהול ובתחזוקה לא נסתרו והן לאור העברת נטל ההוכחה לגבי העדר רשלנות אל שכם הנתבעות... מכאן, שאני מוצאת שיש אחריות נזיקית מצד בעלת הזכויות וחברת הניהול לגבי התוצאות והנזקים שנגרמו עקב אותה השבתה”.        
 מטענת התובעת עולה כי כי דמי השכירות ששולמו למשכיר היו בסך של 88,215 ש’’ח, כולל מע”מ לגבי חודש אוגוסט 2008 ו-89,309 ש’’ח כולל מע”מ לגבי חודש ספטמבר 2008. הממוצע אם כן הינו כ-2,959 ש’’ח ליום ולגבי 19 ימי ההשבתה - המדובר ב-56,216 ש’’ח. לגבי דמי ניהול ושמירה - הרי שבחודש אוגוסט 2008 שולמו 27,745 ש’’ח כולל מע”מ, בחודש ספטמבר 2008 - 28,048 ש’’ח כולל מע”מ ותחשיב יומי ממוצע הינו כ-930 ש’’ח ומכאן שלגבי 19 ימים המדובר ב-17,668 ש’’ח.
בשורה התחתונה פסק בית המשפט לזכות התובעת מחצית מהסכומים, דהיינו 56,216 ש’’ח + 17,668 ש’’ח חלקי 2 = 36,942 ש’’ח, 9,039 ש’’ח בגין תשלום ארנונה, 69,425 ש’’ח בגין הקפאת מנויים ו-18,711 ש’’ח על רכישת שני מדחסים חדשים לתיקון התקלה. כל הסכומים הללו המסתכמים ב-134,117 ש’’ח ישולמו להולמס פלייס בתוספת הפרשי הצמדה וריבית.


פי.סי.חץ