אימק”ם ואקמ”א מתגייסות לפיתוח כוח אדם בענף המיזוג

אימק”ם ואקמ”א מתגייסות לפיתוח כוח אדם בענף המיזוג

זה זמן רב ענף מערכות קירור ומיזוג אוויר מתחבט בבעיה של חוסר בכוח אדם מקצועי: מהנדסים, טכנאים, הנדסאים, אנשי שירות וכדומה.

מהנדס עמוס ברקוביץ, יו”ר אימק”ם
נושא זה עולה מידי פעם על סדר היום הציבורי ונידון בהרחבה, אולם כמעט ולא מקודם בצורה מלאה ורצויה.
אימק”ם (איגוד מהנדסי קירור ומיזוג אוויר) ואקמ”א (איגוד קבלני מיזוג אוויר) החליטו לקחת חלק במאמצים ציבוריים אלו וליזום מספר מהלכים אשר להערכתנו, יוכלו לקדם את הנושא.
ביזמת אימק”ם, ולאחר הכנות מוקדמות מרובות ושיחות עם גורמים שונים, נערך מפגש של ארבעת הגורמים אשר יכולים לסייע בקידום הנושא: משרד האנרגיה, משרד הכלכלה, מכללת סינגלובסקי ואימק”ם/אקמ”א.
מכללת סינגלובסקי (כפיילוט ביצועי) מספקת את כל התשתית העיקרית של הלימודים: תוכנית לימודים, כתות לימוד, מעבדות וציוד נאות.
משרד האנרגיה נותן את התמיכה הכספית המשלימה והנדרשת הן לתלמידים הלומדים והן עזרה במימון הציוד הנדרש.
משרד הכלכלה, דרך המכון הממשלתי להכשרה טכנולוגית במדע (מה”ט), נותן את המעטפת המסמיכה את הלימודים ועוזרת בתקציב הכספי הנדרש.
אנו גם נעזרים בקרן להכוונת חיילים משוחררים, של משרד הביטחון המממן הוצאות (שלושה חודשים לפני תום השירות) לקורסים מקצועיים אשר חלקם חשוב לנו. מדובר על חיילים יוצאי חיל חימוש, חיל אוויר וכדומה.
אימק”ם ואקמ”א, תורמים את חלקם בשטחים הבאים: 
- מורים ומדריכים הנדרשים במערכת הלימודים (בתשלום).
- בקרה ועדכון של תוכנית הלימודים והשלמת הסילבוסים לקורסים השונים.
- אפשרות של עבודה לחניכים כשוליות בחברות השונות העוסקות בקירור ומיזוג אוויר (בשכר מינימאלי) הן בחברות הקבלניות, הן היצרניות והן בחברות השירות.
על מנת לקדם את הנושא בכללותו וכן את חלקנו במערכת המרובעת הזאת, הקימו אימק”ם ואקמ”א ועדה מתאמת הנקראת “ועדת יישום” (או כל שם מתאים אחר).
מספר חברים נתנו הסכמתם להשתתף בפעילות הוועדה ואנו פונים לכלל החברים, לכל מי שמוכן להתנדב ולהשתתף במימוש פעילות אימק”ם לנושא החינוך הטכנולוגי ורוצה להצטרף לוועדה זו לפנות למזכירות האיגוד.
אנו מצפים שמהלכים אלו אכן יסייעו לקידום ענף הקירור ומיזוג האוויר ויעזרו לשגשוגו.


פי.סי.חץ