מאסר וקנס כבד למתקין מזגנים על עבירות מס

מאסר וקנס כבד למתקין מזגנים על עבירות מס

בית המשפט גזר על הנאשם מאסר של ששה חודשים וקנס בסכום 20 אלף שקלים

בית משפט השלום בחיפה הטיל על מתקין מזגנים שהשתמש בחשבוניות פיקטיביות, ביצע עבודות ללא הוצאת חשבוניות והשמיט הכנסות מהדוחות השנתיים שלו, עונש מאסר בפועל לששה חודשים, מאסר על תנאי של עשרה חודשים וקנס בסכום של 20 אלף שקלים.
הנאשם הודה בכך שבין השנים 2009-2010, במסגרת עבודתו בהתקנת מזגנים, רכש 20 חשבוניות ממספר חברות שלא נתנו לו כל שירות, בסכום של 500 אלף שקלים, כאשר גובה סכום המע”מ בהן הוא 90 אלף שקלים. לאחר מכן מסר את החשבוניות הפיקטיביות ללקוחותיו ששוכנעו כי הוא מורשה למסור אותן מטעם אותן חברות.
מלבד זאת ביצע הנאשם התקנות בסכום של כ-50  אלף שקלים לקוחות ולא הוציא בגינם חשבוניות, וכמו כן בשנים אלו השמיט הכנסות מהדוחות שהגיש למס הכנסה בסכום של 550 שקלים.
המדינה עתרה לענישה מחמירה כנגד הנאשם ששלח ידו לקופה הציבורית, וציינה כי ביצע את העבירות במשך שנתיים ובצורה מתוחכמת. הנאשם לעומת זאת ביקש להתחשב בנסיבותיו האישיות ולהטיל עליו עבודות שירות בלבד, כפי שהומלץ בתסקיר המבחן שנערך בעניינו. הוא ציין כי לאמו בעיות רפואיות שונות ורבות וכי הוא המטפל היחיד בה, וכן כי לבנו ליקויי למידה קשים.
הנאשם הוסיף והעיד כי חל שינוי רב בחייו מאז ביצוע העבירות. הוא גם הציג דוח שנערך בתום חקירתו ברשויות המס, שלפיו הוא שיתף פעולה בחקירה והגדיל לעשות ואיתר את לקוחותיו שנקראו לעדות, ואפילו נסע עד קרית שמונה לשם כך. גם המפקח שהיה אחראי החקירה רשם שהנאשם הוא אדם חיובי שמעד.
לסיכום טענותיו הסביר הנאשם כי הצליח להסיר את המחדלים רק חלקית וטרם השיב את המע”מ שנגזל, אך זאת בשל מצבו הכלכלי הקשה והעובדה שהוא בפשיטת רגל, והוסיף כי הוא חש בושה בגין המעשים שביצע ולוקח אחריות מלאה עליהם.
השופט בחר להתייחס לשורת המעשים שביצע הנאשם במשך שנתיים כאירוע אחד. הוא ציין שהעבירות שביצע חמורות וגרמו לנזק כלכלי ממשי לציבור האזרחים ולקופת המדינה, והזכיר שניתן משקל נמוך לנסיבות האישיות במקרים של עבירות מס, ונהוג להטיל עונשים חמורים שמטרתם להרתיע.
בבואו לקבוע את גובה הקנס שיוטל על הנאשם, הביא בחשבון השופט את מצבו הכלכלי, וכמו כן בחר להתחשב בכך שהודה במעשים, במצבו במשפחתי המורכב, בזמן שעבר ובתרומתו לחברה, אך לא התעלם מהעובדה שהנאשם לא תיקן את כל המחדלים ולא שילם את המע”מ.
לאחר שקלול הנתונים הטיל השופט על הנאשם עונש מאסר בפועל למשך ששה חודשים, מאסר על תנאי למשך עשרה חודשים וקנס בגובה 20 אלף שקלים.


פי.סי.חץ