אלקטרה נדל”ן מוכרת חמישה נכסים ברחבי אירופה

אלקטרה נדל”ן מוכרת חמישה נכסים ברחבי אירופה

חברת אלקטרה נדל”ן ממשיכה ביישום תוכניתה למימוש נכסים מעבר לים. החברה חתמה לאחרונה על הסכמים למכירת חמישה נכסים בגרמניה ובהולנד שיחזקו את יחסיה הפיננסים על ידי הקטנת חוב הסולו שלה ויניבו לה יחד תזרים מזומנים גבוה של כ-47 מיליון שקל.

בעסקה הראשונה חתמה חברה כלולה, המוחזקת על ידה בשיעור של כ-45%, על הסכם למכירת שלושה מרכזים מסחריים בגרמניה בתמורה לכ-181 מיליון שקל (כ-43.2 מיליון אירו). יש לציין, כי הנכסים המדוברים נרכשו על ידי אלקטרה מהבנק בעסקת DPO (רכישת החוב על ידי החברה בהנחה) לפני כשנתיים בתמורה לכ-34.5 מיליון אירו וכעת נמכרים על ידי החברה בתמורה הגבוהה בכמעט 30% מעלות רכישתם מהבנק. שלושת הנכסים הנמכרים הינם שלושה מרכזים מסחריים בערים ברלין ונירנברג המשתרעים על שטח כולל של כ-36,500 מ”ר והם צפויים להניב לחברה תזרים מזומנים לאחר הוצאות עסקה של כ-32 מיליון שקל (כ-7.7 מיליון אירו). 
בעסקה השנייה חתמה אלקטרה נדל”ן על הסכם למכירת שתי חברות כלולות, המוחזקות על ידה בשיעור של כ-45%, המחזיקות בשני מרכזים מסחריים בהולנד המשתרעים על שטח של כ-26,700 מ”ר בתמורה לשווי מניות של כ-16.7 מיליון שקל (כ-4 מיליון אירו). העסקה משקפת לשני הנכסים, שווי של כ-41 מיליון אירו (כ-171 מיליון שקל). יצויין, כי העסקה מניבה לאלקטרה נדל”ן תזרים מזומנים, בניכוי העלויות הכרוכות בביצוע העסקה, של כ-15 מיליון שקל (כ-3.6 מיליון אירו).
גיל רושינק, מנכ”ל אלקטרה נדל”ן: “העסקאות המדוברות בגרמניה והולנד, ביחד עם העסקה למכירת המלון בבלגיה שדווחה בחודש יולי, מוכיחות את יכולתה של אלקטרה נדל”ן במימוש נכסים בחו”ל בכלל ובאירופה בפרט. כל חמשת הנכסים נמכרו לפי שווים בספרי החברה. העסקאות מתווספת למימושים נוספים שביצעה החברה בשנה האחרונה, ושהביאו לשיפור איתנותה הפיננסית. “במקביל, אנו פועלים להשבחת ולפיתוח הנכסים הקיימים של החברה, ובהקשר זה ראוי לציין, כי במתחם ה’סוהו’ המוקם בימים אלה באזור פולג ממשיכה החברה לחתום על הסכמי שכירות עם דיירים איכותיים ומובילים בתחום עיצוב הבית. בנוסף, סיימנו בחודש שעבר את פרויקט דירות היוקרה שלנו במונטריאול קנדה והתחלנו למסור דירות לרוכשים כך שהרבעון נכיר בהכנסה מדירות אלה ונפחית משמעותית את החוב של הפרויקט. כמו כן, אנו ממשיכים בפעילות היזום למגורים בהודו המהווה את אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים שלנו”.


פי.סי.חץ