מכירות המזגנים קטנו בכ-17% בשיעור שנתי

מכירות המזגנים קטנו בכ-17% בשיעור שנתי

הצמיחה במשק עלתה ב-2.5% וההשקעה בבנייה למגורים עלתה ברבעון השלישי של 2015 ב-1.7%

לאחר רבעון שני חלש בו נרשמה צמיחה בשיעור 0.2% בלבד, הצמיחה בישראל שוב בקו עלייה. התוצר המקומי הגולמי, במחירים קבועים ולאחר ניכוי השפעת העונתיות, עלה ברבעון השלישי של שנת 2015 ב-2.5% בחישוב שנתי. התחזיות של בנק ישראל לצמיחה בכל שנת 2015 עומדות על גידול של 2.6% בצמיחה.
כלכלני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מציינים כי העלייה בתוצר ברבעון השלישי השנה באה על רקע עליות בהוצאה לצריכה פרטית, בהוצאות לצריכה ציבורית, בהשקעות בנכסים קבועים ובייצוא סחורות ושירותים (ללא יהלומים וללא חברות הזנק).
יבוא הסחורות והשירותים ירד ב-0.2%, לאחר ירידה של 7% ברבעון הקודם. יבוא הסחורות והשירותים למעט יבוא ביטחוני, אוניות, מטוסים ויהלומים עלה ברבעון השלישי ב-1.3% לאחר ירידה של 7% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. עלייה זו מבטאת עלייה של 13.9% בחישוב שנתי ביבוא שירותים אחרים (הכולל יבוא שירותי תוכנה, תחבורה ותקשורת וכדומה) ועלייה של 17.1% ביבוא שירותי התיירות ברבעון השלישי וירידה של 3.8% ביבוא סחורות אזרחיות למעט יהלומים, דלק ,אוניות ומטוסים, בחישוב שנתי.
סך המקורות שעמדו לרשות המשק מתוצר מקומי ומיבוא עלה ב-2% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 2.5% ברבעון הקודם. פירוט השימושים במקורות מראה שההוצאה לצריכה פרטית עלתה ב-2.4% ברבעון השלישי של שנת 2015 בחישוב שנתי, שפירושו עלייה של 0.3% בהוצאה לנפש. העלייה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון השלישי באה לאחר ירידה של 0.3% ברבעון הקודם ולאחר עלייה של 3.7% בחישוב שנתי ברבעון הראשון של 2015. 
העלייה המתונה בהוצאה לצריכה הפרטית לנפש ברבעון השלישי של 2015 משקפת עלייה של 4.2% בהוצאה לצריכה פרטית שוטפת לנפש (ההוצאות למזון, שירותים, דיור, דלק ונסיעות לחו”ל), כאשר ההוצאה למזון, משקאות וטבק ירדה ב-1.1%. ההוצאה לצריכת מוצרי בני קיימה למחצה לנפש ירדה ב-0.5%, כאשר ההוצאה על הלבשה והנעלה עלתה ב-2.1%. 
כמו כן, ההוצאה למוצרים בני קיימא לנפש ירדה ב-18.2% ברבעון השלישי בהמשך לירידה של 14.4% ברבעון הקודם. ההוצאה לרכישת ציוד משק הבית כגון: מקררים, מכונות כביסה ומזגנים ירדה בשיעור של 17.8% בחישוב שנתי, בהמשך לירידה של 4.6% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. ההוצאות לריהוט ותכשיטים עלו בשיעור של 6% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 6.2% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. ההוצאות לכלי רכב לשימוש פרטי ירדו ב-21.8%  בחישוב שנתי בהמשך לירידה של 13.9% ברבעון הקודם. ההשקעה בנכסים קבועים (ההשקעה בבתי מגורים והשקעות ענפי המשק בבנייה, בציוד וכלי תחבורה) עלתה ברבעון השלישי בשיעור של 0.7% בחישוב שנתי, לאחר ירידה של 3.1% בחישוב שנתי ברבעון הקודם. העלייה בהשקעה בנכסים קבועים משקפת עלייה של 1.7% בהשקעה במכונות וציוד, עלייה של 15% בהשקעה בכלי תחבורה יבשתיים ועלייה של 4.3% בהשקעה בבנייה שלא למגורים ובעבודות בנייה אחרות בחישוב שנתי. ההשקעה בבנייה למגורים עלתה ברבעון השלישי של 2015 ב-1.7% בחישוב שנתי, בהמשך לעלייה של 3.4% ברבעון השני ושל 5.3% ברבעון הראשון של 2015.
 


פי.סי.חץ