אלקטרה נדל”ן מוכרת את זכויותיה במלון בבלגיה

אלקטרה נדל”ן מוכרת את זכויותיה במלון בבלגיה

חברת אלקטרה נדל”ן ממשיכה ביישום תוכניתה למימוש נכסים.

החברה מדווחת כי חברה כלולה המוחזקת על ידה בשיעור של 60% חתמה על הסכם למכירת חלקה בבית מלון שבעיר אנטוורפן שבבלגיה, לפי שווי של כ-206 מיליון שקל (כ-49 מיליון אירו), הכולל גם הלוואה שהרוכש נטל על עצמו. 
אלקטרה נדל”ן תקבל תמורת חלקה בחברה שהחזיקה בבית המלון כ-42 מיליון שקל (כ-10 מיליון אירו), ותרשום תזרים מזומנים חופשי בסכום דומה. 
בית המלון הנמכר מכיל 210 חדרים, והוא ממוקם במרכז העיר העתיקה באנטוורפן. המלון מושכר ומנוהל על ידי רשת הילטון בחוזה שכירות ארוך טווח. אלקטרה מכרה את הנכס על פי שוויו בספרים. 
גיל רושינק, מנכ”ל אלקטרה נדל”ן: “העיסקה הנוכחית ממשיכה את יישום אסטרטגיית המימושים של אלקטרה נדל”ן, במטרה להפחית את חוב הסולו של החברה, והיא מניבה לחברה תזרים חופשי משמעותי ביותר. העיסקה מתווספת למימושים נוספים שביצעה החברה בשנה האחרונה, שהביאו לשיפור איתנותה הפיננסית.
“במקביל, אנו פועלים להשבחת ופיתוח הנכסים הקיימים של החברה, ובהקשר זה ראוי לציין, כי עד כה הושכרו 70% מהשטחים במתחם “סוהו” המוקם בימים אלה באזור פולג. בנוסף, סיימנו בחודש שעבר את פרויקט דירות היוקרה שלנו במונטריאול קנדה והתחלנו למסור דירות לרוכשים, כך שהרבעון נכיר בהכנסה בדירות אלה ונפחית משמעותית את החוב של הפרויקט. כמו כן, אנו ממשיכים בפעילות היזום למגורים בהודו המהווה את אחד ממנועי הצמיחה המרכזיים שלנו.”
עסקה זו מצטרפת לשלוש עסקאות נוספות שביצעה החברה מתחילת השנה: הסכם למכירת בית קודאק בתמורה לכ-103 מיליון שקל, לחברה נבע מהעסקה תזרים של כ-57 מיליון שקל. השלמת מכירת חלקה (25%) במגדל אלקטרה בתל-אביב בתמורה לכ-300 מיליון שקל, לחברה נבע מהעיסקה תזרים בסך של כ-104 מיליון שקל. כמו כן, בחודש מאי האחרון דיווחה החברה, כי חתמה על הסכם למכירת בניין משרדים בארה”ב בתמורה לכ-225 מיליון שקל, לחברה נבע מעיסקה זו תזרים של כ-31 מיליון שקל.
החברה מקבוצת אלקו החזקות  מחזיקה בכ-22 נכסים מניבים, בשיעור תפוסה של כ-90.5% ובשטח כולל של כ-450 אלף מ”ר (כולל שטחי חניונים). נכסי החברה ממוקמים בעיקר בישראל, גרמניה, ארה”ב וקנדה . כמו כן, לחברה פעילות יזמית בהודו, בשיתוף עם חברת נכסים ובניין.


פי.סי.חץ