עלייה של 63% במכירת דירות חדשות במהלך 2015

עלייה של 63% במכירת דירות חדשות במהלך 2015

למרות הביקושים ישנה עלייה בסיכון ענף הבנייה. כ-67% מהחברות בענף הן בעלות דירוג סיכון מעל הממוצע במשק

למרות שבשנת 2015 נרשם שיא של השנים האחרונות במכירת דירות חדשות ומחירי הדירות המשיכו לעלות, ענף הבנייה עדיין נמצא בסיכון גבוה והאירועים הביטחוניים האחרונים צפויים להחמיר את הסיכון, כך עולה מסקירה שערכה חברת המידע העסקי CofaceBdi לרגל כינוס הנדל”ן ה-18 של ארגון הקבלנים בתל אביב יפו בת-ים שנערך לאחרונה באילת.
מהסקירה עולה כי בעקבות ביטול מע”מ 0 בסוף השנה הקודמת ובעקבות הצעת החוק להעלאת מס רכישה ביוני השנה, נרשמו שיאים חדשים בביקושים לדירות חדשות.
אייל ינאי, מנכ”ל חברת CofaceBdi: “שנת 2014 התאפיינה בצעדים רגולטוריים, ביניהם תוכנית “מע”מ אפס” ותוכנית “מחיר מטרה”. צעדים אלו הובילו את הציבור לשבת על הגדר בציפייה לרכישת דירה במחיר זול יחסית, אולם לאחר שבסוף שנת 2014 הופסק הליך חקיקתו של חוק מע”מ אפס והממשלה נפלה נצפה גידול ברכישת דירות, ובעקבות זאת גם בנטילת משכנתאות. בחודש אפריל 2015 מונה משה כחלון לתפקיד שר האוצר ויזם מהלך להעלאת מס הרכישה למשקיעים, ביוני 2015 ועדת הכספים של הכנסת אישרה להעלות את מס הרכישה על דירות להשקעה לשיעורים של 8%-10%. בעקבות הצעת החוק וכניסתו לתוקף תוך פרק זמן קצר, בחודש יוני 2015 נרשם שיא של כל הזמנים במספר הדירות שנרכשו בישראל. סך הכל בשמונת החודשים הראשונים של 2015 נמכרו כ-23,020 דירות חדשות, עלייה של 63.2% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד”.
את הגידול במכירת דירות חדשות ניתן לייחס גם להמשך ירידת הריבית בעשרת החודשים הראשונים של שנת 2015. שער הריבית הממוצע ירד בכ- 81% ביחס לתקופה המקבילה, עמד על 0.13% בלבד ועודד נטילת משכנתאות ורכישת דירות חדשות.
לצד הגידול בביקושים גם מחירי הדירות המשיכו לעלות. בחציון הראשון של שנת 2015 הסתכם ממוצע מחירי הדירות בכ- 1,365 אלפי שקלים, גידול של כ-6% בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד.
כתוצאה מהגידול בביקושים ועליית המחירים, חל גם גידול בשיעורי הרווח של הקבלנים הגדולים. שיעור הרווח הגולמי של הקבלנים הגדולים בישראל עמד במחצית הראשונה של שנת 2015 על 17.2%, שיפור משמעותי לעומת 14.8% בתקופה המקבילה אשתקד. 
הקבלנים הגדולים הצליחו בעקבות כך לשפר את שיעור הרווח הנקי שלהם לפני מס מסך ההכנסות ל-7% לעומת 5.3%. 
לעומת הקבלנים הגדולים בישראל, היחסים הפיננסיים הממוצעים של קבלני הבניין הקטנים והבינוניים מעט פחות טובים. שיעור הרווח הגולמי מסך ההכנסות שלהם הסתכם בשנת 2014 ב-11.4% לעומת 13.5% בשנה הקודמת. שיעור הרווח הנקי לפני מס עמד בשנת 2014 על 2.6%, זאת לעומת 3.5% בשנת 2013.
עם זאת, ינאי מציין כי בעוד שחברות הבנייה שעוסקות בעיקר ביזמות הגדילו את רווחיהן, חברות הביצוע פעולות ברווח נמוך וגם השנה ראינו מספר חברות בנייה שקרסו לאור החסמים ואי הוודאות בענף. 
הסיכון בענף עדיין גבוה וכ-67% מהחברות בענף הן בעלות דירוג סיכון מעל הממוצע במשק, וכ-11% מהחברות הן בעלות סיכון גבוה (סכנת סגירה).
אבנר לוי, יו”ר ארגון הקבלנים והבונים בת”א יפו בת- ים ציין כי הנתונים העולים מן הסקר מהווים תמונת מצב של אי ודאות לא רק בקרב אוכלוסיית הקבלנים, אלא משקפים את התחושה הכללית בציבור האזרחים במדינת ישראל. “ישנו קושי לנבא כיצד גל הטרור ישפיע לאור התלות בעובדים הפלסטינים. כמו כן נוכח החלטתו של היועץ המשפטי לממשלה לצמצום בחישוב השטחים בפרויקטים של תמ”א 38 מסוג הריסה ובנייה, שהובילה לאי יציבות כוללת המתבטאת בהפסקת מתן אישורים מצידן של הוועדות המקומיות ברמת גן ובגבעתיים, אשר תוביל לגל זהה ברשויות המקומיות השונות”, אמר לוי. 


פי.סי.חץ