גולן פלסטיק רוכשת 30% מחברה דנית ב-300 אלף אירו

גולן פלסטיק רוכשת 30% מחברה דנית ב-300 אלף אירו

דירקטריון גולן פלסטיק אישר את ההתקשרות במזכר הבנות עם חברה דנית העוסקת בשיווק מוצרים לתחום החקלאות הימית בסקנדינביה, לרכישת 30% מהון המניות של החברה הדנית, עם אופציה לרכישת 20% נוספים.

במקביל, דיווחה גולן כי דירקטוריון החברה החליט לאשר חלוקת דיבידנד בסך של 10 מיליון ש”ח, או בסך של כ-0.38 ש”ח למניה. דירקטוריון החברה מצא כי החלוקה לא תפגע בנזילות החברה, לא תשפיע לרעה על מינוף החברה או מבנה הונה, לא תפגע ביישום תוכנית ההשקעות הצפויות או בכל פעילות קיימת של החברה ולא תשפיע לרעה על מצבה הכספי של החברה בכלל. המועד הקובע לחלוקת הדיבידנד היה ה-6 בינואר, והחלוקה התבצעה ב-14 בינואר.
בנוגע למזכר ההבנות, נמסר מגולן כי החברה הדנית תתמקד בשיווק מוצרי צנרת ומערכות אחרות לשוק החקלאות הימית, במדינות סקנדינביה ובמדינות נוספות, כפי שיוסכם בהסכם המפורט בין הצדדים.
סכום הרכישה הנדרש לתשלום מצד החברה כנגד רכישת 30% מהון המניות כאמור, מוערך בכ-291 אלף אירו, אשר ישולם לבעלי המניות הקיימים ב-3 תשלומים המתפרסים על פני תקופה של כשנתיים - עד פברואר 2018, ויותאם לתוצאות השנתיות בפועל של החברה הדנית.
עם העברת כל אחד מהתשלומים בגין סכום הרכישה, התחייבו בעלי המניות המוכרים להעמיד חלק עיקרי מסכומים אלה כהלוואות לחברה. החזר ההלוואות לבעלי המניות יהיה כפוף ויתבצע לאחר חלוקת דיבידנדים לחברה עד לסכום הרכישה.
ההתקשרות הינה נדבך נוסף ביישום האסטרטגיה של גולן, אשר שמה דגש על צמיחה וגידול הפעילות בשווקים בחו”ל, בין היתר, באמצעות פיתוח מוצרים חדשניים לשווקים צומחים וליישומים חדשים ומכירתם באמצעות כניסה לשותפות בחברות מקומיות מתמחות.
גולן מוצרי פלסטיק מקיבוץ שער הגולן, מייצרת מערכות צנרת פלסטיק בטכנולוגית פקס (PEX), המשמשים בין השאר למערכות מיזוג אוויר, מערכות לחימום רדיאטורים וחימום תת רצפתי, מערכות צנרת אינסטלציה דירתית למים חמים וקרים עד 95°C, מערכות להולכת גז, מערכות להולכת זורמים בתעשייה ובארות מים.


פי.סי.חץ