חברת אלקו מוכרת את חלקה בקרן הנדל”ן LAT

חברת אלקו מוכרת את חלקה בקרן הנדל”ן LAT

אלקו, המחזיקה בכ-38.4% ממניות LAT, תקבל לאחר הוצאות עיסקה ומיסים, סך של כ-640 מיליון שקל

הקרנות האמריקאיות סטארווד ומיילסטון חתמו על הסכם לרכישת קרן הנדל”ן LAT המרכזת את מרבית פעילות קבוצת אלקו בתחום מקבצי הדיור בארה”ב. 
הרוכשות ישלמו תמורת מלוא מניותיה של LAT סכום של כ-7.3 מיליארד שקל (כ-1.9 מיליארד דולר) ברוטו. סכום זה כולל את נטילת חובות LAT וכן את הוצאות העיסקה. 
השלמת העיסקה מותנית בהתקיימותם של תנאים מתלים שונים ובהם אישור של אסיפת בעלי המניות של LAT. ההשלמה של העיסקה, ככל שיתקיימו התנאים המתלים, צפויה להתקיים ברבעון הראשון של שנת 2016. כמו כן ההסכמים שנערכו בקשר עם העיסקה כוללים מצגים והתחייבויות וסעיפי סיום כמקובל בעסקאות מסוג זה.
ככל שתושלם העיסקה, היא צפויה להניב ל-Elco North America, חברה בת (100%) של החברה, תזרים מזומנים חופשי לאחר הוצאות עיסקה והוצאות מס, בסך של כ-640 מיליון שקל.
אלקו מחזיקה ערב העיסקה בכ-38.4% ממניות, LAT ועם השלמת העיסקה היא תקבל, באמצעות חברת הבת אלקו צפון אמריקה, תזרים חופשי, לאחר הוצאות עיסקה ומיסים, בסך של כ-640 מיליון שקל (כ-167 מיליון דולר). יצוין, כי אלקו איתרה את תחום מקבצי הדיור מסוג ה--Multi-family בו פועלת LAT כאטרקטיבי במהלך שנת 2008, בשיאו של משבר ה”סאב פריים” בשוק הנדל”ן האמריקני, ומאז הגדילה בהדרגה את השקעתה בפעילות זו. מאז התחלת ההשקעה בתחום זה ועד לעיסקת המימוש הנוכחית, רשמה אלקו רווחים מצטברים בסך של כ-480 מיליון שקל (כ-125 מיליון דולר) הודות להשבחת שווי מקבצי הדיור נשוא העיסקה. 
העיסקה הנוכחית אינה צפויה להשפיע מהותית על דו”חות הרווח וההפסד של אלקו או על מאזנה. עם זאת, העיסקה תניב כאמור תזרים מזומנים משמעותי לקבוצה. הרווחים המצטברים האמורים משקפים לאלקו תשואת IRR מרשימה בשיעור שנתי ממוצע של כ-23% על השקעתה במקבצי הדיור נשוא העיסקה. לאחר העיסקה תיוותר אלקו עם פעילות בתחום מקבצי הדיור בארה”ב, הכוללת פורטפוליו מנוהל בהיקף של כ-5,700 יחידות דיור.
LAT עוסקת ברכישה, ניהול והשבחה של מקבצי דיור בדרום מזרח ארה”ב. מלבד הפעילות באמצעות LAT, אלקו עוסקת בתחום מקבצי הדיור בדרום מזרח ארה”ב באמצעות חברות בנות וקשורות אחרות של אלקו צפון אמריקה.
חברת ההחזקות אלקו מחזיקה בשלוש חברות ציבוריות - אלקטרה, אלקטרה נדל”ן ואלקטרה מוצרי צריכה שעוסקת בייצור, יבוא, יצוא והפצת מגוון רחב של מוצרי צריכה חשמליים ביניהם מזגני אלקטרה ואלקו, ומערכות מיזוג אוויר VRF של דייקין.  
אבי ישראלי, סמנכ”ל פיתוח עסקי באלקו: “העיסקה הנוכחית משקפת מבחינת אלקו תקופה מוצלחת של כ-7 שנים, במהלכן ייצרה פעילות מקבצי הדיור ערך משמעותי לקבוצת אלקו ולבעלי מניותיה. זאת הודות להשקעה בתחום מקבצי הדיור, שהיה במהלך השנים האחרונות לאחד מתחומי הנדל”ן הצומחים ביותר בארה”ב. השלמת העיסקה צפויה להניב לאלקו תזרים חופשי משמעותי, שישמש להמשך פיתוחה העסקי של הקבוצה בתחומי הפעילות הקיימים ובתחומים חדשים ולחיזוק איתנותה הפיננסית של הקבוצה”.
 


פי.סי.חץ