גידול של 8% בהכנסות תאת טכנולוגיות ברבעון השלישי של 2015

גידול של 8% בהכנסות תאת טכנולוגיות ברבעון השלישי של 2015

הכנסות החברה המספקת מערכות קירור ומיזוג אוויר המיועדות למגזר הביטחוני, הסתכמו בתשעת החודשים הראשונים של 2015 בכ-64 מיליון דולר

הכנסות תאת טכנולוגיות ברבעון השלישי לשנת 2015 הסתכמו בכ-22 מיליון דולר, גידול של כ-8% ביחס להכנסות ברבעון המקביל אשתקד. ההכנסות ממכירת מוצרים הסתכמו ברבעון השלישי בכ-8.3 מיליון דולר, עלייה של כ-10% לעומת הרבעון המקביל אשתקד. בהכנסות ממתן שירותים נרשם גידול של כ-7% ביחס לרבעון המקביל אשתקד, והם הסתכמו בכ-13.7 מיליון דולר.
בתשעת החודשים הראשונים של 2015 צמחו הכנסות תאת, המספקת מערכות קירור ומיזוג אוויר למתקנים צבאיים, אוהלים, וכלי רכב משוריינים, בכ-8% ביחס לתקופה המקבילה אשתקד, והסתכמו בכ-64 מיליון דולר.
הרווח הגולמי ברבעון השלישי של 2015 הסתכם בכ-3.4 מיליון דולר, וזאת בהשוואה לרווח גולמי של 3.7 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת 2015 הסתכם הרווח הגולמי של תאת טכנולוגיות בכ-11.4 מיליון דולר, וזאת בהשוואה לרווח גולמי של 11 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח התפעולי ברבעון השלישי עמד על כ-0.5 מיליון דולר, וזאת ביחס לרווח תפעולי של כ-0.6 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת 2015, הסתכם הרווח התפעולי של תאת טכנולוגיות בכ-2.7 מיליון דולר, וזאת בהשוואה לרווח תפעולי של 1.7 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי לרבעון השלישי של 2015 עמד על כ-0.2 מיליון דולר, וזאת בהשוואה להפסד של 0.4 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2014. מתחילת 2015 הסתכם הרווח הנקי ב-2.8 מיליון דולר (כולל רווח חד  פעמי בהיקף של כ-1.5 מיליון דולר ממכירת חלק החברה ב-First Aviation Services Inc), וזאת בהשוואה לרווח של 0.3 מיליון דולר בתקופה המקבילה אשתקד.
EBITDA ברבעון השלישי הסתכם בכ-1.1 מיליון דולר, וזאת בהשוואה ל-EBITDA של 1.2 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. מתחילת 2015, הסתכם ה-EBITDA בכ-4.6 מיליון דולר, עלייה של 44% לעומת התקופה המקבילה אשתקד.
קופת המזומנים של תאת טכנולוגיות הכילה בסוף הרבעון השלישי כ-28.9 מיליון דולר, וזאת בהשוואה למזומנים בהיקף של 29.7 מיליון דולר בסוף הרבעון השני, וכ-28 מיליון דולר בסוף שנת 2014. ההון העצמי של תאת טכנולוגיות ב-30 בספטמבר 2015 עמד על 88.4 מיליון דולר.
ב-19 באוקטובר 2015 השלימה תאת את רכישת חברת כרומאלוי ישראל המתמחה בשיפוץ וציפוי רכיבי מנועי סילון, בתמורה לכ-3.5 מיליון דולר. במידה וכרומאלוי ישראל תגיע ליעדי מכירות שנקבעו לשנים 2015 ו-2016, תגדל תמורת הרכישה עד 2 מיליון דולר נוספים. כרומאלוי ישראל שינתה את שמה ל”טורבוכרום”, וממועד ההשלמה תוצאותיה מאוחדות בדוחות תאת.
 
 
 


פי.סי.חץ