עלייה ניכרת ביבוא מכשירי חשמל לבנים בשנת 2015

עלייה ניכרת ביבוא מכשירי חשמל לבנים בשנת 2015

עם ישראל נהנה לקטר על המצב הכלכלי, אבל מסיכום נתוני יבוא מוצרי צריכה שערכה רשות המיסים לשנת 2015, ניכרת מגמת עלייה מובהקת בנתוני הקנייה של מוצרי חשמל ואלקטרוניקה.

 
 
 
 
בשנת 2015 הסתמנה מגמת עליה בנתוני יבוא של מוצרי חשמל הלבנים: במקררים חלה עליה של כ-4.8%, במכונות כביסה חלה עליה של כ-9.8%,  במייבשי כביסה עליה של כ-16.6% ובמדיחי כלים עליה של כ-10%. ראוי לציין כי מזגנים, רדיאטורים, תנורי חימום ואמצעי קירור וחימום אחרים הכלולים בקטגוריה זו לא נכללו בסיכומי השנה של הרשות.
יצוין כי נתוני הלשכה המרכזית מראים על מגמה דומה, לפיה בשנת 2015 ההוצאה לצריכת פרטית עלתה בכ-4.5% לעומת 2014.
לעומת זאת ביבוא אלקטרוניקה חלה ירידה ביבוא בטלוויזיות חלה ירידה של 15.5% ומכשירי וידאו ודי.וי.די. חלה ירידה  ביבוא של 24.3%. גם ביבוא סיגריות חלה ירידה של 7.8% כמותית ושל 6.5% בערך כספי.
בחודש דצמבר לבדו חלה ירידה ביבוא של רוב מוצרי החשמל הלבנים למעט מקררים לעומת דצמבר שעבר. ביבוא של טלוויזיות חלה עלייה של 8.8% וביבוא וידאו ו-די.וי.די. - ירידה של כ-37%.
היקף יבוא כלי רכב נוסעים בשנת 2015 הסתכם ב-230,000 כלי רכב, לעומת 279,210 כלי רכב ב-2014, ירידה בשיעור של 17.6%. הכנסות מס קנייה מיבוא כלי רכב ירדו בשנת 2015 בשיעור של 12%.
יצוין כי השינויים בכמויות המיובאות של כלי רכב לא היו אחידים על פני השנה: ברבעון הראשון של השנה חלה ירידה ניכרת ביבוא כלי רכב בשיעור של 31% בגלל היבוא העצום בחודש דצמבר 2014, שהשפיע על ירידה ברכישות רכב בעיקר ברבעון הראשון של השנה. הסיבה ליבוא הגבוה בדצמבר 2014 היתה הקדמת רכישות טרם עדכון הנוסחה של המיסוי הירוק ב–1.1.15. יצוין כי בהמשך השנה התמתנה הירידה לעומת 2014 והיבוא של כלי רכב עמד על כמויות רגילות ממוצעות.
מנתוני המגמה עולה כי ביבוא כלי הרכב לא היתה מגמה אחידה לאורך השנה; עד לחודש יולי היתה מגמת ירידה ביבוא כלי רכב ולאחר מכן חלה עלייה מתונה במגמת היבוא. 
יבוא רכב מסחרי בשנת 2015 הסתכם ב–8,358 כלי רכב, עלייה של 8.7% לעומת 2014.
 


פי.סי.חץ