גידול של כ-5% בהכנסות של אלקטרה ברבעון השלישי

גידול של כ-5% בהכנסות של אלקטרה ברבעון השלישי

ההכנסות הסתכמו בכ-767 מיליון שקל, בהשוואה לכ-732.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד הודות לגידול משמעותי בפעילות המיזוג בישראל

תוכנית הארגון מחדש הכוללת בין השאר סגירת סניפים מפסידים ומזג האוויר החם, תרמו לרבעון מוצלח במיוחד עבור אלקטרה מוצרי צריכה (אמ”צ).
הכנסות יצרנית ויבואנית המזגנים ומכשירי חשמל מקבוצת אלקו, ברבעון השלישי של 2015 עלו בכ-4.7% והסתכמו בכ-767 מיליון שקל, בהשוואה לכ-732.8 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בהכנסות נבעה בעיקרה מעלייה בהכנסות מגזר מוצרי הצריכה החשמליים, גידול משמעותי בפעילות המיזוג בישראל שהניבו הכנסות בשיעור 23 מיליון שקל, יחד עם עלייה במכירות במגזר קמעונאות חשמל. כמו כן, נרשמה במהלך הרבעון עליה בשיעור של כ-7.4% במכירות של חנויות זהות במגזר קמעונאות החשמל (שקם אלקטריק ומחסני חשמל), ועלייה בשיעור דומה במכירות של חנויות זהות במגזר “עשה זאת בעצמך” (חנויות “אייס”).
הרווח הנקי של אמ”צ ברבעון השלישי של 2015 גדל לכ-14.5 מיליון שקל, בהשוואה להפסד של כ-11.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
הרווח התפעולי השוטף של החברה, בנטרול הוצאות הכרוכות ביישום תכנית הארגון מחדש, טיפס ברביע השלישי לכ-32.5 מיליון שקל, לעומת כ-2.6 מיליון שקל בעת המקבילה אשתקד. 
הרווח הגולמי של החברה ברבעון השלישי עלה בכ-9.5% והסתכם בכ-210.5 מיליון שקל, בהשוואה לכ-192.2 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. החברה הציגה שיפור של 1.2% בשיעור הרווח הגולמי שעמד ברבעון על 27.4% ממחזור המכירות, לעומת 26.2% ברבעון המקביל אשתקד. העלייה בשיעורי הרווח הגולמי נבעה בעיקר משיפור בתנאים המסחריים בתחום המזגנים, שיפור בתנאים המסחריים עם ספקים וזכיינים במגזר עשה זאת בעצמך.
ה-EBITDA ברבעון השלישי של 2015 עלה לכ-40.2 מיליון שקל, לעומת כ-8.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד והחברה בקצב EBITDA של מעל 100 מיליון שקל לשנה. 
השיפור בתוצאות, כאמור, הינו בהמשך ליישום תכנית הארגון מחדש עליה דיווחה החברה בסוף שנת 2014. במסגרת תכנית זו, בוצע שינוי במבנה הניהולי של החברה, נסגרו סניפים שהסבו הפסדים בתחומי קמעונאות החשמל ו”עשה זאת בעצמך”, פיתוח אתר סחר אלקטרוני, יישום שינוי במודל הלוגיסטי של החברה ובוצע צמצום במצבת כוח האדם בחברה. החברה ציינה, כי שני שלבי התכנית עשויים להביא לחסכון בסך של כ-64 מיליון שקל על בסיס שנתי. 
זאב קלימי, מנכ”ל אלקטרה צריכה: “אנו שבעי רצון מהמשך השיפור ברווחיות של כל מגזרי הפעילות של החברה, ותוצאות הרבעון השלישי ממשיכות לחזק את ביטחוננו ביעילותה של תכנית הארגון מחדש שאנו מיישמים בחברה במהלך 2015. ברבעון השלישי אישרנו את השלב השני של תכנית ההתייעלות, שעשויה להביא לקפיצת מדרגה נוספת בהקטנת הוצאות התפעול של החברה ובשיפור רווחיותה. ברבעון זה הצלחנו מחד להגדיל את המכירות בחנויות זהות, הן במגזר קמעונאות החשמל והן במגזר ה-DIY, לשפר את שיעור הרווח הגולמי ולשוב לרמות רווח תפעולי שאפיינו את אלקטרה מוצרי צריכה לפני מספר שנים. במסגרת ההתמקדות של החברה במגזר מוצרי הצריכה ובמגזר קמעונאות החשמל, דיווחנו החודש על הסכם למכירת פעילות ברי המים של “אלקטרה בר” לקבוצת מי עדן, ומנגד רכשו את מלוא הבעלות והשליטה בחברת ברס אלקטרה, יבואנית הטלפונים הסלולריים החדשניים של סוני”.
תוצאות החברה לתשעת החודשים הראשונים של 2015
הכנסות אלקטרה מוצרי צריכה הסתכמו בכ-2.07 מיליארד שקל, לעומת כ-2.08 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הירידה בהכנסות נבעה מירידה בהכנסות מגזר מוצרי הצריכה, בעיקר בפעילות המיזוג בחו”ל ופעילות סחר מותגים. בישראל רשמה החברה עלייה בהכנסותיה בכל המגזרים, כאשר במגזר מוצרי הצריכה נרשמה עלייה של 4.6% במכירות של חנויות זהות, ובמגזר “עשה זאת בעצמך” נרשמה עלייה של כ-4.4% בפרמטר זה.
החברה רשמה בתקופה עליה של כ-1.9% בשיעור הרווח הגולמי שעמד על 28.3% ממחזור המכירות, לעומת 26.5% בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי בתקופה עלה בכ-6.7% והסתכם בכ-588.3 מיליון שקל לעומת 551.6 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
הרווח התפעולי השוטף, בנטרול ההוצאות בגין תכנית הארגון מחדש, עלה חדות והסתכם בכ-70.4 מיליון שקל, לעומת כ-1.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
החברה רשמה בתקופה רווח נקי שהסתכם בכ-39.1 מיליון שקל, לעומת הפסד של כ-16.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
ה-EBITDA עלתה בשיעור חד לכ-94.8 מיליון שקל, לעומת כ-22.1 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
תוצאות המגזרים 
מבחינת החלוקה למגזרי פעילות, רשמה אלקטרה מוצרי צריכה ברבעון השלישי של 2015 הכנסות בהיקף של כ-344.6 מיליון שקל במגזר מוצרי הצריכה, לעומת הכנסות של כ-321.5 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
הרווח התפעולי של המגזר ברבעון הסתכם בכ-23.1 מיליון שקל, עלייה חדה לעומת רווח של כ-1.1 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. העלייה הושפעה משיפור הרווחיות כתוצאה משיפור בתנאים המסחריים והפחתה של ההוצאות בעקבות יישום תכנית ההתייעלות.בתשעת החודשים הראשונים של השנה הניב המגזר הכנסות בסך של כ-922 מיליון שקל, בהשוואה לכ-961.5 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של המגזר בתקופה עלה לכ-62.4 מיליון שקל, לעומת כ-15.7 מיליון שקל באותה התקופה ב-2014.
במגזר קמעונאות חשמל רשמה החברה ברבעון השלישי של שנת 2015 הכנסות בסך של כ-332.5 מיליון שקל, לעומת כ-319.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הרווח התפעולי של המגזר עלה לכ-9.5 מיליון שקל, לעומת כ-7.9 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
בתשעת החודשים הראשונים של 2015 הניב המגזר הכנסות בסך של כ-886.5 מיליון שקל, לעומת כ-871.7 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח התפעולי של המגזר צמח בתקופת הדו”ח ל-18.2 מיליון שקל, בהשוואה לכ-6 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2014.
מגזר “עשה זאת בעצמך” הניב ברבעון השלישי של 2015 הכנסות בהיקף של כ-156.5 מיליון שקל, בדומה לאשתקד. הרווח תפעולי של המגזר נרשם ברבעון השלישי של 2015 צמח בשיעור חד וגדל לכ-9.7 מיליון שקל, לעומת כ-319 אלף שקל ברבעון המקביל אשתקד. בתשעת החודשים הראשונים של השנה רשם המגזר הכנסות בסך של כ-421.8 מיליון שקל, לעומת כ-423.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה ב-2014. הרווח התפעולי של המגזר צמח בתקופה לכ-18.3 מיליון שקל, לעומת כ-4.2 מיליון שקל התקופה המקבילה אשתקד.
בספטמבר אישר דירקטוריון החברה הרחבה של תכנית ההתייעלות במסגרתה יבוצעו הליכי התייעלות נוספים, לרבות אך לא רק צמצום נוסף של סניפי החברה ו/או הסבה של סניפים בין הרשתות הקמעונאיות אותן מפעילה החברה, זאת בעקבות הבחינה המחודשת של הסכמי השכירות של סניפי החברה במגזר הקמעונאות ובמגזר “עשה זאת בעצמך”. שלב זה של תכנית ההתייעלות יביא לחסכון שנתי של כ-14 מיליון שקל בהוצאות השוטפות.                                                                   
באחרונה עדכנה אלקטרה כי חתמה על הסכם למכירת פעילות ברי המים של “אלקטרה בר” לחברת מי עדן תמורת 21 מיליון שקל. מהלך זה מהווה צעד נוסף ביישום התכנית האסטרטגית והארגון מחדש שמבצעת החברה, לשם התמקדות בעסקי הליבה שלה - מוצרי צריכה וקמעונאות חשמל.
 
* בתמונה מימין זאב קלימי ויגיל וויט. צילום דרור רייזנברג
 
 
 
 


פי.סי.חץ