חדש מהמניע:

חדש מהמניע:

משאבות תהליך למערכות העברת חום

 
חברת SIHI הגרמנית אותה מייצגת בארץ חברת המניע משאבות, מתמחה, בין היתר, בייצור משאבות תהליך למערכות העברת חום.
רוב התהליכים בהנדסה תעשייתית מתרחשים כשאנרגיה נאגרת או משתחררת בו זמנית. רק טווח מסוים של טמפרטורות מאפשר לריאקציות ולתהליכים הרצויים להתרחש.
יש יתרון בשימוש בנוזלים כמעבירי חום בתהליכים השונים בשל היכולת לבקרם יחסית בקלות. במקרה כזה נוזל מעביר חום (מים או שמן) מסוחרר בין מקור החום לבין הצרכן, טמפרטורת העבודה שמתפתחת במעגלים הנ”ל היא בדרך כלל בין 100 לבין-400 מעלות צלסיוס.
בטווח טמפרטורות של עד 200 מעלות, מים הוא הנוזל המועדף לשימוש כמדיה בשל היותו לא מזהם ובעל יכולת הכלה תרמית גבוהה. בטווח טמפרטורות של 200 עד 400 מעלות, נוזלים אורגניים כשמן מועדפים להעברת החום מכיוון שככל שהטמפרטורה עולה לחץ האדים של מים עולה משמעותית. לאפליקציות מסוג אלה פותחו המשאבות עם המבנה הלולייני ובשל התכונות השונות של הנוזלים להעברת החום, תכן המשאבות למים חמים שונה מזה של המשאבות עבור שמן חם. משאבות למים חמים מיועדות לספיקות עד 600 מק”ש ועמידות בלחץ מבני של עד 40 בר. משאבות לשמן חם מיועדות לספיקות עד 1000 מק”ש ועמידות בלחץ מבני של עד 16 בר.
 
 
 
 
 


פי.סי.חץ