תקנות F-gas 2015 ומשמעותן על השוק הישראלי

תקנות F-gas 2015 ומשמעותן על השוק הישראלי

כדי להקטין את הנזק הנובע מההתחממות הגלובלית ולעמוד בתקנות איכות הסביבה הקפדניות שגיבש האיחוד האירופי, ערכה טריין העולמית את ההתאמות הנדרשות בקווי הייצור תוך התבססות על שלושה קררים ידידותיים לסביבה

עמי לוי, מנכ"ל טריין ישראל
 
תקנות איכות הסביבה הגלובליות מצמצמות את השימוש בקררים מהסוג HFC (הידרופלואורקרבון) שנמצאים היום בשימוש מתוך כוונה לצמצם את הנזק הנגרם לסביבה. 
חלק מהתקנות מהוות המשך ישיר לפרוטוקולי קיוטו ומונטריאול שהציבו מטרות כמו הגנה על שכבת האוזון והקטנת ההתחממות הגלובלית. 
האיחוד האירופאי גיבש בתחילת 2015 את תקנות F-gas שיאכפו בכל מדינות האיחוד ויצמצמו בהדרגה את השימוש בחומרים שתורמים לאפקט החממה (GWP) על פי לוח המשתנים המצורף בטבלה.
ערכי GWP של הקררים הנפוצים כיום:
R134a - 1430
R410a - 2088
1774 - R407c 
תקנות F-gas מתייחסות גם ליחידות מותקנות. 
במסגרת התקנות, חובה לבדוק נזילות ביחידות קיימות על ידי טכנאי שהוסמך לכך ובתדירות המפורטת בטבלה המצורפת.
משמעויות בשוק הישראלי
 

כמות קרר אקוויולנטית לפחמן דו חמצני (טון)

R134a – כמות קרר (ק"ג)

R410a - כמות קרר (ק"ג)

R407c - כמות קרר (ק"ג)

תדירות בדיקות

5-50

3.5-35

2.4-24

2.8-28

כל 12 חודשים

50-500

35-350

24-240

28-280

כל 6 חודשים

מעל 500

מעל 350

מעל 240

מעל 280

כל 3 חודשים

 
השוק הישראלי קטן מאוד בהיקפו ביחס לשוק מדינות האיחוד. חלק גדול מהצ’ילרים ומערכות ה-VRF מיוצר באירופה ולכן ההשפעה של התקנות היא מהותית. 
יצרנים גלובלים שמוכרים באירופה יתאימו את הציוד שהם מוכרים שם לתקנות החדשות וכתוצאה מכך זמינות הקררים הנוכחיים תלך ותרד ומחירם ילך ויעלה. 
בהתחשב באורך החיים של צ’ילרים הנמתח מעל לעשרים שנה, לקרר יש חשיבות גדולה בהיבט האחזקה של המתקן.
חברת טריין השלימה פיתוח של כל קווי המוצרים והתאמתם לקררים החדשים:
1. R1233ZD - קרר המיועד ליחידות צנטריפוגליות. 
2. R513a - קרר המיועד למדחסים בורגיים (עיבוי אוויר או מים). 
3. קרר נוסף המיועד להחליף את הקרר הקיים ביחידות צנטריפוגליות קיימות (R123) על מנת לאפשר המשך טיפול ותחזוקה של היחידות בעתיד.
 


פי.סי.חץ