זינוק של 190% לתדיראן ברווח הנקי ב-2015

זינוק של 190% לתדיראן ברווח הנקי ב-2015

מחזור המכירות השנתי הסתכם בכ-719 מיליון ש”ח, גידול של כ-17.4% שנבע בעיקר מגידול כמותי וכספי בשוק המזגנים

 
מחזור המכירות של קבוצת תדיראן הולדינגס בשנת 2015 הסתכם לסך של כ-719.1 מיליון ש”ח, גידול של כ- 17.4%, אשר נבע בעיקר מגידול כמותי וכספי בשוק המזגנים, בין היתר כתוצאה ממזג האוויר ששרר בחודשים אוגוסט-אוקטובר 2015. ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם מחזור המכירות של הקבוצה לסך של כ-162.4 מיליון ש”ח, גידול של כ-29.1%, אשר נבע בעיקר מגידול בשוק המזגנים, כמתואר לעיל, וכן משיפור בנתח השוק של הקבוצה בתחום.
בשנת 2015 הסתכם הרווח התפעולי של החברה לסך של כ-74.1 מיליון ש”ח, גידול של כ-54.6%. שיעור הרווח התפעולי בשנה זו עמד על 10.3%, בהשוואה ל-7.8% בשנת 2014. ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם הרווח התפעולי של הקבוצה לסך של כ-23.4 מיליון ש”ח, גידול של כ-254.7%.
בשנת 2015 הסתכם הרווח לפני מימון, מסים, פחת והפחתות (“EBITDA”) מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ-78.3 מיליון ש”ח, גידול של כ-53.0%. שיעור ה-EBITDA בשנת 2015 עמד על 10.9%, בהשוואה ל- 8.4% בשנת 2014. ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם ה-EBITDA מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ-24.7 מיליון ש”ח, גידול של כ-228.4%.
הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה הסתכם ב-2015 בסך של כ-69.6 מיליון ש”ח, גידול של כ-58.5%. שיעור הרווח מפעילויות נמשכות בשנת 2015 עמד על 9.7%, בהשוואה ל-7.2% בשנת 2014. ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם הרווח מפעילויות נמשכות של הקבוצה לסך של כ-24.2 מיליון ש”ח, גידול של כ-153.9%.
בשנת 2015 הסתכם ההפסד מפעילות מופסקת לסך של כ-9.5 מיליון ש”ח, בהשוואה להפסד של כ-23.1 מיליון ש”ח בשנת 2014. ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם ההפסד מפעילות מופסקת לסך של כ-2.8 מיליון ש”ח, בהשוואה להפסד של כ-8.9 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה.
הרווח הנקי של תדיראן הולדינגס הסתכם ב-2015 בסך של כ-60.0 מיליון ש”ח, בהשוואה לרווח של כ-20.8 מיליון ש”ח בשנת 2014, גידול של כ-188.9%. ברבעון הרביעי של שנת 2015 הסתכם הרווח הנקי של הקבוצה לסך של כ-21.3 מיליון ש”ח, בהשוואה לרווח נקי בסך של כ- 0.6 מיליון ש”ח בתקופה המקבילה.
בשנת 2015 נבע לקבוצה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-161.9 מיליון ש”ח, גידול של כ-42.5%. ברבעון הרביעי של שנת 2015 נבע לקבוצה תזרים חיובי מפעילות שוטפת בסך של כ-75.3 מיליון ש”ח, גידול של כ-8.7%.
ב-8 במרס 2016 הכריזה החברה על חלוקת דיבידנד בסך של 15 מיליון ש”ח, או כ-1.77 ש”ח למניה, כך שסך הדיבידנד שיחולק בגין רווחי שנת 2015, בהיקף 30 מיליון ש”ח (כולל דיבידנד בסך 15 מיליון ש”ח שחולק בנובמבר 2015), יעמוד על 50% מהרווח השנתי ומשקף תשואת דיבידנד של כ-6.9% ביחס לשווי השוק הנוכחי של החברה.
משה ממרוד, מנכ”ל החברה ובעל השליטה: “בשנת 2015 הצגנו תוצאות עסקיות מרשימות, לרבות צמיחה נאה במכירות, שיפור משמעותי ברווחיות ותזרים מזומנים חזק מפעילות שוטפת. הצלחה זו הינה על רקע ההחלטה האסטרטגית על יציאה מתחום המוצרים הלבנים וההתמקדות בתחומי הליבה.
“תדיראן של שנת 2016 היא קבוצה חזקה, איתנה וגמישה יותר מכפי שהייתה מעולם ואנו ממוצבים היטב להמשך צמיחה והתרחבות. אסטרטגיית החברה הינה למנף את המוניטין של תדיראן, את יכולות ההנדסה והפיתוח, הייצור והשירות, כמו גם את ההון האנושי של הקבוצה למימוש הזדמנויות להתרחבות לתחומים משיקים ומשלימים. אנו משוכנעים כי אסטרטגיה זו, לצד פרופיל פיננסי איתן, מניחים את התשתית ליצירת ערך עקבית ומתמשכת”.
תדיראן הולדינגס שמעסיקה מעל 300 עובדים, עוסקת ביבוא ושיווק של מזגנים ביתיים תחת המותגים תדיראן, אמקור וטושיבה, וכן בשיווק של מערכות מיזוג מיני מרכזיות לשוק הפרטי, המיוצרות בחלקן במפעל בעפולה. בנוסף, משווקת החברה מערכות מיזוג מרכזיות לשוק המסחרי והתעשייתי תחת המותג טושיבה. 
בשנת 2015  יישמה תדיראן הולדינגס בהצלחה אסטרטגיה בה התמקדה בתחומי הליבה, פעילות מיזוג אוויר והתייעלות אנרגטית, והחליטה לצאת מתחום מכירת מוצרי חשמל בייתים ללקוחות קמעונאיים ולצרכנים סופיים. בנוסף, החברה השקיעה בפיתוח טכנולוגיות ומוצרים חדשניים בשילוב הרחבת יכולות הייצור במפעלה בעפולה, והאריכה ב-2015 את ההסכם האסטרטגי עם GREE, יצרן המזגנים המוביל בעולם.
 
 
 
 
 


פי.סי.חץ