אלקטרה נדל”ן מוכרת נכסים בגרמניה ובהודו

אלקטרה נדל”ן מוכרת נכסים בגרמניה ובהודו

החברה מימשה במהלך שנת 2015 נכסים בהיקף כספי כולל של למעלה מ-1 מיליארד שקל, שהניבו לה תזרים מזומנים חופשי בהיקף של כ-300 מיליון שקל

 
 
 
חברת אלקטרה נדל”ן בניהולו של גיל רושינק, ממשיכה בתהליך שיפור נזילותה ויחסיה הפיננסיים. החברה חתמה לאחרונה על הסכם למכירת בניין משרדים בשטוטגרט גרמניה  ועל הסכם למכירת חלקה בפרויקט מגורים וקרקעות המיועדות לפיתוח בעיר הידרבאד שבהודו.
מכירת הבניין בשטוטגרט שהיה בבעלותה המלאה, תניב לאלקטרה נדל”ן כ-101 מיליון שקל (כ-24 מיליון יורו). העיסקה תניב ללחברה רווח לאחר מס של כ-9.5 מיליון שקל (כ-2.2 מיליון יורו) ותזרים מזומנים חופשי, בניכוי מס והוצאות הכרוכות בעיסקה, בסך של כ-77 מיליון שקל (כ-18 מיליון יורו). הנכס הנמכר משתרע על שטח של כ-26,800 מ”ר, והוא שימש כמרכז ההדרכה של חברת IBM. 
הנכס נרכש על ידי החברה בשנת 2012 תמורת כ-12 מיליון יורו, כך שמדובר בהשבחה משמעותית בשווי הנכס. השלמת העסקה, בכפוף להתקיימות כל התנאים המתלים על-פי הסכם המכירה, צפויה להתבצע ברבעון הראשון לשנת 2016.
בד בבד, רשמה אלקטרה נדל”ן מימוש נוסף במסגרת יישום תוכניתה למימוש נכסים אשר אינם תואמים את אסטרטגיית החברה החדשה. חברה כלולה המוחזקת על ידה ועל ידי חברת נכסים ובניין בשיעור של 45% כל אחת, חתמה על הסכם למכירת חלקה בפרויקט מגורים וקרקעות המיועדות לפיתוח בעיר הידרבאד (Hyderabad) שבהודו, לפי שווי של כ-134 מיליון שקל (כ-34 מיליון דולר). חלקה של אלקטרה נדל”ן בתמורה מסתכם בכ-59 מיליון שקל, והיא תהנה מתזרים מזומנים חופשי בסכום של כ-54 מיליון שקל עם השלמת העיסקה במלואה.
אלקטרה נדל”ן מיישמת בשנתיים האחרונות אסטרטגיה למיקוד עסקי תוך מימוש נכסים לשיפור יחסיה הפיננסיים. החברה מימשה במהלך שנת 2015 נכסים בהיקף כספי כולל של למעלה מ-1 מיליארד שקל, שהניבו לה תזרים מזומנים חופשי בהיקף של כ-300 מיליון שקל. 
ממצגת שפירסמה לאחרונה חברת אלקו, שהינה חברת האם של אלקטרה נדל”ן, עולה כי יישום התוכנית האסטרטגית של אלקטרה נדל”ן הביאה להפחתת החוב הפיננסי של החברה מרמה של כ-1.2 מיליארד שקל בסוף שנת 2012, לרמה של כ-476 מיליון שקל בסוף שנת 2015, על בסיס השלמת המימושים שבתוכנית העבודה של החברה.
גיל רושינק, מנכ”ל אלקטרה נדל”ן: “במקביל לאסטרטגיה שאושרה לאחרונה על ידי דירקטוריון החברה, במסגרתה תהפוך אלקטרה נדל”ן לזרוע הנדל”ן המניב של קבוצת אלקו, אנו ממשיכים לפעול למימוש נכסים שאינם תואמים את האסטרטגיה של החברה. העסקה הנוכחית משקפת מבחינתנו הצלחה יוצאת דופן של גוף ישראלי שהצליח לממש פרויקט וזכויות נדל”ן בהודו באופן המניב עודף תזרימי גבוה, והממחיש כי שווי הפרויקט בספרי החברה מבטא נכונה את שוויו הכלכלי”.


פי.סי.חץ