אלקטרה תחלק מדי שנה לפחות 40% מרווחיה כדיבידנד

אלקטרה תחלק מדי שנה לפחות 40% מרווחיה כדיבידנד

קבוצת אלקטרה בע”מ, בניהולו של איתמר דויטשר, הודיעה כי דירקטוריון החברה אישר לאמץ מדיניות חלוקת דיבידנד במסגרתה היא תחלק לבעלי מניותיה - אחת לשנה או מספר פעמים בשנה - דיווידנד שלא יפחת מ-40% מהרווח הנקי השנתי שלה. החלוקה תהיה כפופה, כמקובל, לשיקול דעתו של

 


בעת קביעת שיעור הדיבידנד שיחולק בפועל, דירקטוריון החברה יתחשב בשיקולים עסקיים, לרבות תוכנית ההשקעות של החברה, מצבה הפיננסי, עמידתה בדרישות פיננסיות ומגבלות המוטלות עליה ועניינים נוספים, ורשאי אף להחליט כי לא יחולק דיבידנד כלל. 
המדיניות הנוכחית הינה לשלוש שנים, ולאחר פרק זמן זה היא תיבחן שוב על ידי הדירקטוריון.
גם ללא מדיניות מוכרזת, חילקה אלקטרה בע”מ בשנים האחרונות לבעלי מניותיה דיווידנד מדי שנה בשיעור שנע בין 40% ל-50% מהרווח הנקי שלה, ולמעשה ההכרזה הנוכחית ממסדת את נושא חלוקת הרווחים על ידי החברה, והופכת אותה למדיניות חלוקה קבועה. 
במהלך שבע השנים האחרונות (2008-2015) חילקה אלקטרה בע”מ לבעלי מניותיה דיבידנדים בסך כולל של כ-380 מיליון שקל.
איתמר דויטשר, מנכ”ל אלקטרה בע”מ, ציין: “בשנים האחרונות שיתפנו את בעלי המניות ברווחים בהיקף מצרפי שמתקרב ל-400 מיליון שקל, ועתה החלטנו להדק את המחוייבות של החברה לחלק נתח מרווחיה דרך קבע, והכרזנו על מדיניות חלוקה סדורה. אנו רואים בכך מהלך המקרב בין החברה לבין בעלי מניותיה, וזאת לאור החשיבות הרבה שאנו רואים בקשר עם בעלי המניות שלנו לטווח הארוך. לאלקטרה בע”מ צבר עבודות בסך של כ-9.5 מיליארד שקל, המבטיח לחברה הכנסות משמעותיות בשנים הקרובות, ומעניק לנו תחושת בטחון בנוגע לחוסנה הפיננסי של החברה”. קבוצת אלקטרה בע”מ דיווחה בסיכום תשעת החודשים הראשונים של שנת 2015, על עליה של כ-21% בסך ההכנסות שהסתכמו בכ-3.5 מיליארד שקל. הרווח התפעולי בתקופה עלה לכ-170.5 מיליון שקל, והרווח הנקי שרשמה החברה בתשעת החודשים הראשונים של 2015 עלה בכ-14% והסתכם בכ-109 מיליון שקל (מתוכם כ-107.4 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות).
קבוצת אלקטרה נחשבת לאחת הקבוצות הקבלניות המובילות בישראל. הקבוצה פועלת כיום, באמצעות החברות הבנות שבבעלותה, בחמישה מגזרי פעילות: פרויקטים למבנים ותשתיות בישראל; פרויקטים למבנים ותשתיות בחו”ל; שירות, אחזקה וסחר; פיתוח והקמה של נדל”ן בייזום, ומגזר הזכיינות.


פי.סי.חץ