אינטר תעשיות הציגה הכנסות שיא ויציבות ברווח הנקי

אינטר תעשיות הציגה הכנסות שיא ויציבות ברווח הנקי

חברת אינטר תעשיות, חברה ציבורית הנסחרת בבורסה לניירות ערך ומתמחה בעבודות מיזוג אוויר, חשמל, בקרה ואוטומציה אלקטרו-מכניקה ואנרגיה, פרסמה את תוצאות הרבעון הראשון של 2016.

 

 

הכנסות החברה ברבעון עלו לשיא של כ-79.4 מיליון שקל לעומת הכנסות של כ-68.9 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2015, גידול של כ-15%. בתחום הפרויקטים נרשמו הכנסות של כ-66.7 מיליון שקל לעומת הכנסות של כ-55.9 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של כ-19%. בתחום הסחר נרשם גידול של כ-7% בפעילות והיקף ההכנסות הסתכם בכ-14.7 מיליון שקל לעומת כ-13.8 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2015.
הרווח הגולמי ברבעון הראשון הסתכם בכ-13.5 מיליון שקל לעומת רווח גולמי של 11.7 מיליון שקל ברבעון המקביל ב-2015. הרווח התפעולי הסתכם בכ-3 מיליון שקל בהשוואה לרווח של כ-2.3 מיליון שקל ברבעון המקביל, גידול של 30%. הרווח הנקי הסתכם בכ-1.9 מיליון שקל, לעומת רווח דומה ברבעון המקביל ורווח של 0.5 מיליון שקל ברבעון האחרון של 2015.
ההון העצמי של החברה גדל בכ-10% והסתכם בכ-86 מיליון שקל לעומת כ-78 מיליון שקל ברבעון המקביל והוא מהווה כ-36% מהיקף המאזן. לאחר תאריך המאזן (1 באפריל) הודיעה החברה על חלוקת דיבידנד במזומן בהיקף של 2.4 מיליון שקל.
אריה קורוטקין, מנכ”ל אינטר תעשיות: “הרבעון הראשון של 2016 ממשיך את מגמת התרחבות הפעילות בשני מגזרי הפעילות של החברה. בנוסף רכשה חברת שטייניץ לירד הנדסת תאורה פעילות מחברת די.לד טכנולוגיות להרחבת פעילות הסחר תמורת מזומן והקצאת מניות בחברת שטייניץ לירד. החברה נהנית מצבר הזמנות איתן לשנים הבאות והדבר מחזק את הנראות והפוטנציאל קדימה”.


פי.סי.חץ