מנועי אריה קרול קיבלה 2 סוכנויות חדשות

מנועי אריה קרול קיבלה 2 סוכנויות חדשות

חברת מנועי אריה קרול בע"מ קיבלה לאחרונה 2 סוכנויות חדשות: סוכנות והפצה בלעדית של מדחסי היוקרה של חברת LG בישראל ולרשות הפלסטינית וסוכנות והפצה בלעדית של כפת הפטנט. כפת הפטנט מתלבשת על ונטיל השירות במזגן ונסגרת במנעול, דבר המונע מילדים לפתוח ולנשום את גז המזגן, דבר המסכן את בריאותם. בנוסף מונעת הכפה שחרור גזים הפוגעים בשכבת האוזון לאטמוספרה.

בעקבות כך פועלת חברת מנועי אריה לחקיקה בכנסת שתחייב שכל מזגן הנכנס לישראל יצטרך להצטייד מראש בכפה המונעת אפשרות שחרור הגז ללא טכנאי עם מפתח מתאים. 

 


פי.סי.חץ