הרווח הנקי של אלקו ברבעון הראשון גדל פי 16

הרווח הנקי של אלקו ברבעון הראשון גדל פי 16

את השיפור בתוצאות הובילה אלקטרה מוצרי צריכה שתרומתה לרווחי חברת האם זינקו פי 3.5 והגיעו ל-21 מיליון שקל

 

 

הכנסות קבוצת אלקו צמחו ברבעון הראשון של 2016 בכ-25% לכ-2.2 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.8 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי של אלקו ברבעון הראשון עלה לכ-314 מיליון שקל מתוכם כ-281.9 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות- פי 16, בהשוואה לכ-40 מיליון שקל (מתוכם כ-16.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד. 
אירועים חד פעמיים נוספים שתרמו לתוצאות הרבעוניות הטובות היו מכירת קרקע של החברה הבת אלקטרה, ושערוך שביצעה אלקטרה מוצרי צריכה בפעילות המותג דייקין, לאחר שהשלימה את הגדלת חלקה בבעלות על חברת אס.זד מערכות ל-75%.
אלקו חתמה במהלך שנת 2015 על מספר עסקאות מהותיות, שהושלמו במהלך הרבעון הראשון של 2016, ושהניבו לה בסך הכל תמורה כוללת, נטו, של למעלה ממיליארד שקל. לאור האמור, רשמה אלקו, נכון למועד פרסום הדו”חות הכספיים, ירידה בגובה החוב נטו מ-1.2 מיליארד שקל ל-90 מיליון שקל, זאת לאחר תקבול של כ-100 מיליון שקל נוספים שצפויים בסוף השנה בגין מכירת זכויות המקרקעין ברמת השרון. הרווח הגולמי בתקופת הדוח הסתכם לסך של כ-77 מיליון ש”ח לעומת סך של כ-92 מיליון ש’’ח בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח הגולמי של אלקו ב-2015 הסתכם ב-357 מיליון ש’’ח.
מפילוח הפעילויות ניכרת המגמה החיובית במרבית החברות בראשן אלקטרה מוצרי צריכה שתרומתה לרווחי אלקו זינקו פי 3.5 והגיעו ל-21 מיליון שקל, לעומת 6 מיליון שקל ברבעון המקביל. הגידול ברווח נבע משיפור בפעילות מיזוג האוויר של החברה בארץ ובחו”ל וכתוצאה מיישום תהליך ההתייעלות הכולל בין השאר סגירת סניפים מפסידים של שקם אלקטריק ומחסני חשמל.
בסיכום שנת 2015, הציגה הקבוצה גידול של כ-13.2% בהכנסות לכ-7.6 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-6.7 מיליארד שקל בשנת 2014. הרווח הנקי של קבוצת אלקו בשנת 2015 עלה לכ-108 מיליון שקל (מתוכם כ-40 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה להפסד של כ-99 מיליון שקל בשנת 2014 (כ-88 מיליון שקל הפסד המיוחס לבעלי המניות). 
קבוצת אלקו עוסקת בייזום, פיתוח והכוונה של חברות ומיזמים עסקיים. עיקר פעילותה של החברה מתבצע באמצעות חברות הבת להלן: אלקטרה (53%), פועלת בתחום ייצור ושירותים למבנים ולתשתיות בארץ ובחו”ל, בהם מערכות מיזוג אוויר מרכזי, מעליות, תברואה, חשמל וצנרת, בנייה ועוד; אלקטרה נדל”ן (61%), פועלת בתחום הנדל”ן המניב והייזמי בארץ ובחו”ל, שתשמש כזרוע הנדל”ן המניב לרבות מקבצי דיור בארה”ב; אלקטרה מוצרי צריכה (60%), פועלת בתחום ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חשמליים, לרבות מזגנים ומכשירי טלפון סלולארי; ו-אי.אן.איי שעוסקת ברכישה, ניהול והשבחה של מקבצי דיור להשכרה בדרום מזרח ארה”ב.
אבי ישראלי, סמנכ”ל פיתוח עסקי באלקו: “אלקו מסכמת את הרבעון הראשון עם רווח של למעלה מ-300 מיליון שקל, המבטא את היציבות ברווחי אלקטרה בע”מ, לצד שיפור ברווחי אלקטרה מוצרי צריכה ואלקטרה נדל”ן, וכן משקף את ההכרה ברווח ממכירת הקרקע בסין על ידי אלקו. לצד העלייה ברווח הרבעוני, נמשכת התחזקות הפרופיל הפיננסי של אלקו, דבר המתבטא בירידה החדה בחוב הפיננסי נטו של אלקו בהיקף של כ-1.2 מיליארד שקל ובהעלאת הדירוג שבוצעה לאחרונה לאיגרות החוב של החברה”.


פי.סי.חץ