עובד דרוזי שפוטר ממניעים גזעניים משקם אלקטריק יקבל פיצויים

עובד דרוזי שפוטר ממניעים גזעניים משקם אלקטריק יקבל פיצויים

ביה”ד לעבודה קבע כי התובע אכן נפגע בעבודתו בשל אמירות ואווירה גזענית ופסק לו פיצוי בגובה 54 אלף שקל

 

בית הדין האזורי לעבודה בנצרת קיבל את תביעתו של מנסור מנסור, עובד ממוצא דרוזי וחייב את אלקטרה צריכה לפצותו בכ-54 אלף שקל, בין היתר לאחר שנמצא כי הוא פוטר מעבודתו ברשת שקם אלקטריק בשל מוצאו. בתוך כך דחה בית הדין את טענת החברה לחוסר שביעות רצון מתפקודו של העובד ולעבירות משמעת שעבר, וקבע כי הוא אכן נפגע בעבודתו בשל אמירות ואווירה גזענית אשר הובילה תחילה לפגיעה בתנאי עבודתו בדמות העברתו לסניף אחר ולבסוף לסיום העסקתו.
התובע הועסק כסוכן מכירות ושיווק בסניף של חברת “שקם אלקטריק” המצויה בבעלות חברת אלקטרה מוצרי צריכה. לימים זומן התובע לשימוע על רקע חילוקי דעות עם מנהלו, ובמהלכו הועלו נגד התובע טענות לחוסר שביעות רצון מתפקודו והתנהגותו בפני הלקוחות. התובע מצדו, טען כי העילה לסיום העסקתו היא גזענות, על רקע מוצאו. יום לאחר השימוע הועבר התובע בניגוד לרצונו לעבוד בסניף טבריה של הרשת, ומספר שבועות לאחר מכן התגלע סכסוך בינו לבין סגנית מנהל הסניף שבעקבותיו לא הגיע התובע לעבודה במשך שבועיים. בהמשך, נערכה לתובע שיחת שימוע נוספת ובסיומה הוחלט על פיטוריו. 
בתביעתו לבית הדין לעבודה טען התובע כי במהלך עבודתו בסניף צפת הוא היה עובד מצטיין ואף זכה בפרסי הוקרה מהחברה, אלא שבשלב מסוים הוא החל לשים לב להערות גזעניות הנשמעות כלפיו מצד לקוחות הסניף. לדבריו, מנהל הסניף לא הגיב להערות ולעתים אף הביע הזדהות עמן, ואף היה משמיע באזני התובע הערות גזעניות משל עצמו כגון “דרוזי מטומטם”, “צריך לגרש את כל הערבים” ועוד. עוד הוסיף התובע כי שמע שיחה שהתנהלה בין מנהל הסניף לעובד אחר שבה נאמר “צריך לתלות את כל הדרוזים”, אז התפרץ לשיחה והסריט אותה. לתמיכה בטענותיו צירף התובע סרטון נוסף שתיעד שיחה בינו לבין מנהל הסניף ואשר גם במהלכה נאמרו בה לטענתו הערות גזעניות כלפיו. לטענת התובע, על רקע אותן הערות ביקש ממנהל הסניף לשנות את היחס המשפיל נגדו, אך הוא לא שעה לבקשתו. אשר לעבודתו בסניף טבריה טען התובע כי גם שם נחשף להתבטאויות על רקע גזעני מצד סגנית מנהל הסניף.
הנתבעת מצדה, טענה כי התובע פוטר על רקע עברת משמעת חמורה ותוך שהחברה כלל לא הייתה מודעת למוצאו. בעניין זה הכחישה החברה את טענות התובע לגבי התבטאויות על רקע לאומני וטענה כי מעולם לא התקבלה פניה מצדו בנושא. עוד טענה החברה כי התובע נהג להתווכח עם הממונים עליו והוגשו נגדו תלונות רבות מצד לקוחות על כך שהוא צועק, רב עם עמיתיו לעבודה בפני לקוחות ועוד.
השופט טל גולן קיבל את התביעה וציין כי על פי סעיף 9 לחוק שוויון הזדמנויות בעבודה הקובע כי אם הוכיח העובד שלא היתה בהתנהגותו או במעשיו סיבה לפיטורים - עובר הנטל למעסיק להוכיח כי לא הפלה את העובד. כן נקבע בפסיקה כי אין צורך שתתקיים כוונה רעה מצדו של המעסיק המפלה, אלא די שהעובד יבסס עילה לכאורה לקיומה של התנהגות פסולה על מנת להעביר את הנטל את המעסיק לסתור את האמור. השופט קבע כי עדותו של התובע ביחס לקרות האירועים בשני הסניפים בהם עבד הייתה אמינה ורציפה ולא נסתרה בחקירתו הנגדית. גם תמלולי ההקלטות שצירף התובע לתיק בית הדין מחזקים את גרסתו ביחס לאמירות וההתנהגות הגזענית שהופנתה כלפיו, בעיקר בסניף צפת. נוכח האמור, נקבע כי התובע אכן נפגע בעבודתו בשל אמירות ואווירה גזענית ששררה בסניף צפת ואשר הובילה תחילה לפגיעה בתנאי עבודתו (בדמות העברתו לסניף אחר) ולבסוף לסיום העסקתו. זאת ועוד, ניסיון החברה להצדיק את פיטוריו בביצוע עבירות משמעת לא צלח והיא לא עמדה בנטל להוכיח כי הפיטורים לא היו מחמת אפליה.
בפסיקת הפיצוי שישולם לתובע מכוח חוק שוויון הזדמנויות, נקבע שהלה יזכה לפיצוי בסך 45 אלף שקל בגין הפלייתו, וזאת בהתחשב בתקופת עבודתו הקצרה מחד ובאפליה הבוטה והגסה בה נתקל מאידך. נוסף לכך, פסק בית הדין לתובע סכום של 8,000 שקל בגין עוגמת הנפש שנגרמה לו. עוד תשלם החברה לתובע 1,804 שקל עבור הפרשי שכר, וכן הוצאות משפט ושכר טרחת עורך דין בסך של 10,800 אלף שקל. 


פי.סי.חץ