תוצאות שיא לאלקטרה מוצרי צריכה ברבעון השני

תוצאות שיא לאלקטרה מוצרי צריכה ברבעון השני

הכנסות החברה ברבעון השני של 2016 עלו בכ-26% לכ-842 מיליון שקל בעיקר הודות לפעילות המיזוג בארץ ובחו”ל; הרווח הנקי ברבעון הוכפל לכ-37.8 מיליון שקל

 


קבוצת אלקטרה מוצרי צריכה מסכמת את דוחותיה הכספיים לרבעון השני של שנת 2016 עם שיפור רוחבי בכל מגזרי פעילותה, אשר בא לידי ביטוי בגידול בהכנסות וברווחי המגזרים, זאת תוך דגש על המשך שיפור הפרמטרים התפעוליים כתוצאה מיישום תוכנית ההתייעלות שמובילה הנהלת החברה בשנה וחצי האחרונות. 
הכנסות החברה ברבעון השני של 2016 צמחו בכ-26% לכ-842 מיליון שקל, בהשוואה לכ-668 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הצמיחה בהכנסות מיוחסת לעלייה בכלל המגזרים, ובפרט במגזר מוצרי הצריכה החשמליים שצמח בכ-42%, בעיקר בפעילות המיזוג בארץ ובחו”ל ומפעילות סחר במותגים. 
כמו כן, גם עיתוי חג הפסח תרם לתוצאות החברה. 
הרווח הגולמי של החברה ברבעון השני של 2016 עלה בכ-24% לכ-242 מיליון שקל, לעומת כ-195 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. הגידול ברווח הגולמי ברבעון השני של 2016 מיוחס כאמור לשיפור בפעילות הליבה של החברה - מיזוג אוויר בישראל ובחו”ל וכן לפעילות סחר במותגים תחת מגזר מוצרי צריכה חשמליים.
הרווח התפעולי של אלקטרה מוצרי צריכה זינק ברבעון השני של 2016 בשיעור של כ-125% לכ-56 מיליון שקל, בהשוואה לכ-25 מיליון שקל ברבעון המקביל בשנת 2015. שיעור הרווח התפעולי ברבעון טיפס לכ-6.6% מהמכירות, בהשוואה לשיעור רווח תפעולי של כ-3.7% ברבעון המקביל אשתקד. העלייה ברווח התפעולי נובעת מהמשך תהליך שיפור רווחיות הקבוצה.
הרווח הנקי של החברה ברבעון השני של שנת 2016 טיפס לכ-37.8 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-18.4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
השיפור ברווחיות בא לידי ביטוי גם בגידול משמעותי בתזרים המזומנים מפעילות שוטפת, שהסתכם ברבעון השני של 2016 בכ-94.2 מיליון שקל, לעומת תזרים שלילי בסך של כ-60 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
במגזר מוצרי הצריכה רשמה החברה ברבעון השני של 2016 הכנסות בהיקף של כ-449 מיליון שקל, עלייה של כ-42% לעומת כ-317 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. בשורת הרווח המגזרי נרשמה עלייה משמעותית של כ-72% לכ-43.6 מיליון שקל, לעומת כ-25 מיליון שקל ברבעון השני של 2015. השיפור נבע בעיקר מגידול במכירות המזגנים בישראל ובחו”ל ובפעילות סחר במותגים.
במגזר קמעונאות חשמל, שבמסגרתו מפעילה הקבוצה את הרשתות “מחסני חשמל” ו”שקם אלקטריק”, רשמה החברה ברבעון השני של השנה הכנסות בהיקף של כ-301 מיליון שקל, עלייה של כ-14% לעומת כ-264 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. המכירות בחנויות זהות במגזר טיפסו ברבעון השני בכ-19.3%. המכירה למ”ר הסתכמה לכ-2,959 שקל למ”ר בממוצע חודשי לעומת 2,485 שקל למ”ר בממוצע חודשי בהשוואה לרבעון המקביל ב-2015. בשורת הרווח המגזרי נרשמה עלייה חדה של כ-95% לכ-9.5 מיליון שקל, לעומת כ-4.9 מיליון שקל ברבעון השני של 2015.
במגזר “עשה זאת בעצמך”, במסגרתו מפעילה הקבוצה את רשת “אייס אוטו דיפו”, עלו הכנסות המגזר ברבעון השני של 2016 בכ-17% לכ-152.1 מיליון שקל. מכירות בחנויות זהות גדלו ברבעון בכ-22.6%, עלייה לכ-921 שקל למ”ר לעומת כ-718 שקל למ”ר בתקופה המקבילה אשתקד. הרווח המגזרי הסתכם ברבעון השני של שנת 2016 לסך של כ-14.7 מיליון שקל, לעומת סך של כ-4.3 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד.
במחצית הראשונה של שנת 2016 הכנסותיה של אלקטרה מוצרי צריכה טיפסו בכ-12.4% לכ-1.5 מיליארד שקל, בהשוואה להכנסות של כ-1.3 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. עיקר הגידול נובע ממגזר מוצרי הצריכה החשמליים. 
הרווח הגולמי של החברה במחצית הראשונה של 2016 עלה בכ-13% לכ-426 מיליון שקל, לעומת כ-378 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. שיעור הרווח הגולמי במחצית הראשונה של 2016 הסתכם בכ-29%, בדומה לשיעורו במחצית הראשונה של 2015. 
הרווח התפעולי של אלקטרה מוצרי צריכה זינק במחצית הראשונה של השנה בשיעור של כ-130% לכ-87 מיליון שקל, בהשוואה לכ-37.8 מיליון שקל במחצית הראשונה של 2015. שיעור הרווח התפעולי במחצית הראשונה טיפס לכ-6% מהמכירות, בהשוואה לשיעור רווח תפעולי של כ-3% בתקופה המקבילה אשתקד. השיפור בפרמטרים התפעוליים בא לידי ביטוי בכל המגזרים, והינו תוצר של עלייה משמעותית בהיקפי הפעילות במקביל ליישום תוכנית ההתייעלות.
ה-EBITDA החצי שנתית של אלקטרה מוצרי צריכה עלה בשיעור חד לכ-105.4 מיליון שקל, לעומת כ-55.7 מיליון שקל במחצית המקבילה אשתקד.
הרווח הנקי של החברה במחצית הראשונה של שנת 2016 צמח באופן משמעותי לכ-59 מיליון שקל, לעומת רווח של כ-25 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
ממאזנה של אלקטרה מוצרי צריכה עולה כי ההון העצמי של החברה גדל בכ-18% במהלך השנה האחרונה ומסתכם בכ-500.5 מיליון שקל בתום הרבעון השני של 2016 - המהווה כ-32% מסך המאזן המאוחד. 
מגזר “עשה זאת בעצמך” הכולל את פעילות רשת אייס אוטו דיפו הציג רווח של כ-14.7 מיליון שקל ברבעון. 
מסוף 2014 מניית החברה זינקה בכ-210% ושווי החברה חצה את הרף של מיליארד שקל.
זאב קלימי, מנכ”ל אלקטרה צריכה: “אנו גאים מאוד בתוצאות החברה לרבעון השני ולמחצית הראשונה של 2016, וממשיכים ליהנות מפירותיה של תוכנית ההתייעלות שאנו מיישמים בחברה בשנה וחצי האחרונות, זאת במקביל להאצת קצב הצמיחה בכל המגזרים וכן בפעילות החברה בחו”ל. בשורת ההכנסות הצלחנו להגדיל את הפעילות בכ-26%, תוך הגדלת המכירות למ”ר, וזאת על אף סגירת למעלה מ-30 סניפים במגזר קמעונאות החשמל. הגידול בהכנסות בא לידי ביטוי גם בשורה התחתונה, המלמדת כי הרווח הנקי במחצית הראשונה של 2016 גבוה מהרווח הנקי שנרשם בשנת 2015 כולה - נתון המעיד על השיפור העסקי בכל מגזרי הפעילות.
הצמיחה בהיקפי הפעילות של החברה נבעה מהמשך הצמיחה של שוק המזגנים בישראל ומניצול נכון של מגוון המוצרים החדשניים שהשיקה החברה בשנה האחרונה. כמו כן, נבעה הצמיחה מפעילות משמעותית וממוקדת לחיזוק עוצמת המותגים של אלקטרה בכל הפלטפורמות הרלבנטיות, המשתקפת גם בשיפור ניכר במיקומו של המותג ‘אלקטרה’ בדירוגי מותג יוקרתיים במדינת ישראל ובהכתרתו של הקמפיין הפרסומי של אתר האינטרנט של מחסני חשמל כאחד הקמפיינים המוצלחים של השנה. החברה שיפרה במקביל את מצבה הפיננסי, אשר מאפשר לנו כיום לעבור ממיקוד משמעותי בחסכון בעלויות לשלב של צמיחה והתרחבות, אשר יבטיחו את המשך השיפור בהכנסות וברווחים גם בשנים הבאות”.
אלקטרה מוצרי צריכה, בשליטת קבוצת אלקו בע”מ ובניהולו של זאב קלימי, פועלת בשלושה תחומים: 
ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חשמליים- ייצור, יבוא, יצוא, שיווק, מכירה והפצה של מוצרי צריכה חשמליים ומתן שירות למוצרים, לרבות מזגנים (בארץ ובחו”ל), מוצרים “לבנים”, מוצרי אלקטרוניקה ועוד. 
רשתות קמעונאיות - רשתות שיווק למוצרי חשמל, באמצעות הפעלת הרשתות “מחסני חשמל” ו-”שקם אלקטריק”.  “עשה זאת בעצמך” - פעילות של רשת “אייס אוטו דיפו”.

*בתמונה - זאב קלימי מנכ"ל אלקטרה מוצרי צריכה ויגיל וויט מנכ"ל אלקטרה מיזוג אוויר ואקלים
צילום: רפי דלויה


פי.סי.חץ