מידרוג העלתה את דירוג תדיראן בפעם השנייה בתוך שנה

מידרוג העלתה את דירוג תדיראן בפעם השנייה בתוך שנה

העלאת הדירוג של תדיראן ל-A2 נתמכת בשיפור המיצוב הפיננסי, בדגש על הקטנת רמת המינוף, צבירת כרית הונית ושיפור יחסי הכיסוי מעבר לתחזיות קודמות של מידרוג

 

 

חברת מידרוג מעלה את דירוג האשראי של תדיראן הולדינגס לדירוג A2 הגבוה, באופק ’יציב’. זו הפעם השנייה בשנה האחרונה שמידרוג מעלה את הדירוג של תדיראן הולדינגס, לאחר שבדצמבר 2015 מידרוג העלתה את דירוג החברה מ-Baa1 ל-A3. מידרוג מסבירה כי העלאת הדירוג של תדיראן ל-A2 נתמכת בשיפור המיצוב הפיננסי, בדגש על הקטנת רמת המינוף, צבירת כרית הונית ושיפור יחסי הכיסוי מעבר לתחזיות קודמות של מידרוג.
לפי מידרוג, תדיראן הינה חברה מובילה בתחום שיווק ומכירה של מערכות מיזוג אוויר ביתיות, בעלת מותג חזק ומוניטין בשוק המקומי כפי שבא לידי ביטוי בשמירה לאורך זמן על נתח שוק משמעותי.
ענף המזגנים מוערך על-ידי מידרוג ברמת סיכון בינונית, נמוכה מזו של ענף מוצרי החשמל כולו, נוכח חסמי כניסה גבוהים יותר בשל כוח מותג גבוה יחסית, חשיבות לקשר עסקי עם יצרן מוביל וערוצי הפצה ייחודים. להערכת מידרוג, התנאים בסביבה העסקית תומכים בהמשך ביקושים גבוהים בענף המזגנים, בעיקר נוכח התחזקות הצריכה הפרטית ושיפור ברמת החיים התומכים בהגדלת תדירות החלפה/שדרוג של מערכות מיזוג אוויר וכן בשל גידול מסוים בהתחלות הבנייה למגורים.
הגמישות הפיננסית ונזילותה של תדיראן מוערכות על-ידי מידרוג כטובות ונשענות על יכולת ייצור מזומנים גבוהה, צורכי השקעה נמוכים ולוח סילוקין נח. בשנים 2015-2014 ייצרה החברה תזרים מזומנים חופשי משמעותי בהיקף של מעל 200 מיליון שקל, אשר נבע בעיקר ממימוש הון חוזר כתוצאה מיציאה מפעילות מוצרי החשמל ’הלבנים’. מקור זה שימש את החברה להקטנת החוב הפיננסי, למימון הצמיחה בהון החוזר בפעילות המזגנים ולעיבוי יתרות המזומנים. במקביל, החברה הגדילה את כרית ההון באמצעות הנפקת מניות אשר תרמה כ-27.5 מיליון שקל וצבירת רווחים, נוכח מדיניות דיבידנד לחלוקה של כ-50% מסך הרווח הנקי.
נזילות החברה מוערכת על-ידי מידרוג כגבוהה נוכח יכולת ייצור מזומנים גבוהה הנשענת על רווחיות טובה וצורכי השקעה נמוכים ובאה לידי ביטוי ביכולת החברה לממן את צורכי ההון החוזר ואת פירעון התחייבויותיה השוטפות ממקורות עצמיים. יתרת המזומנים של החברה נכון ליום 30 ביוני 2016 הסתכמה בכ-112 מיליון שקל ותומכת בנזילות החברה ביחס לעומס הפירעונות ולצורכי ההשקעה הנראים לעין.
לתדיראן אסטרטגיית צמיחה באמצעות השקעה בתחום ההתייעלות האנרגטית ובמידרוג מעריכים כי החברה בוחנת השקעות נוספות בתחומים משיקים. הדירוג החדש מביא בחשבון את השמרנות בהתנהלות העסקית שהפגינה החברה עד כה.
את הרבעון השלישי סיימה החברה שבבעלות משה ממרוד, עם גידול בהכנסות בשיעור 4.5% לכ-253 מיליון שקל, הרווח התפעולי גדל ב-15.6% לכ-35 מיליון שקל, הרווח הנקי צמח ב-3.8% לכ-26 מיליון שקל ואילו הרווח הגולמי של הקבוצה ברבעון גדל בכ-13.2% לסך של כ-66.8 מיליון שקל.


פי.סי.חץ