משרד האנרגיה מפרסם את התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית

משרד האנרגיה מפרסם את התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית

מירב החיסכון יגיע מהמגזר המסחרי/תעשייתי- ציבורי בו מערכות מיזוג, קירור וחימום מהוות כ-60% מכלל צריכת החשמל בישראל

 


משרד האנרגיה מפרסם להתייחסות הציבור את התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית. התוכנית בוחנת את משק האנרגיה בישראל, בכלל המגזרים, ומציעה פתרונות ברי השגה להתייעלות אנרגטית בכל אחד מהם.
תוכנית ההתייעלות מונה דרכים רבות ומפורטות לחיסכון באנרגיה, וממליצה על דרכי פעולה בתחומים רבים, ביניהם: מערכות לניהול אנרגיה, משאבות חום, מערכות אקלום, מערכות תאורה, מכשירי חשמל לבנים יעילים (כגון מקררים, מזגנים, מדיחים, מכונות כביסה ועוד), בידוד מבנים ותחומים נוספים. כך לדוגמא, אחד הנושאים שהורחב בתוכנית, הוא יצירת תווית אנרגיה למבנים. 
מבנים חדשים וגם מבנים קיימים, יקבלו דירוג אנרגטי, בדומה למכשירי החשמל הביתיים, המשקף את היבטי היעילות האנרגטית אשר הוטמעו בהם כגון בידוד והצללה, המשליכים ישירות על סכום ההוצאה למשק בית הנדרש לאקלום (חימום וקירור).
בנוסף, התוכנית סוקרת את אפשרויות המימון המקובלות בעולם לפתרונות אותם היא מציעה, כגון הלוואות ומענקים. אפשרויות אלה ייבחנו בהתאמה למשק הישראלי.
ישראל הפנימה את התועלות הרבות המתקבלות כתוצאה מפעולות התייעלות אנרגטית והכירה באחריותה להפחתת הביקוש לאנרגיה ולהתייעלות בצריכתה. לכן התחייבה לעמוד ביעד לאומי של צמצום צריכת החשמל בשיעור של לפחות 17% עד שנת 2030 ביחס לצריכת החשמל הצפויה באותה שנה לפי תרחיש "עסקים כרגיל" (כלומר ללא שינוי מדיניות בתחום). לשם כך, הוטל על משרד האנרגיה, בהחלטת ממשלה 1403 מיום 10.4.16 לכתוב תוכנית לאומית להתייעלות אנרגטית ארוכת טווח.
במשרד לאנרגיה מעריכים שהמגזר הביתי עשוי לתרום כ-16% מכלל החיסכון, בעיקר באמצעות החלפת מזגנים ומכשירי חשמל נוספים בזבזניים, ומעבר לתאורה חסכונית באמצעות מתן תמריצים שונים. כך שעיקר החסכון צפוי להגיע מהמגזר מסחרי/תעשייתי- ציבורי.
עיקר צריכת החשמל במגזר זה הוא במערכות אקלום: קירור וחימום מהווים כ-60% מכלל הצריכה,
30% מהצריכה מוקדשים לתאורה, ו-10% מוקדשים לשימושים אחרים. סוגי המתקנים העיקריים במגזר זה הם: קניונים, בתי מלון, בתי אבות ומוסדות סיעודיים, בתי חולים, פנימיות ומוסדות רווחה, מוסדות להשכלה גבוהה, משרדי ממשלה, מערכת הביטחון וענפים מסחריים אחרים. ההמלצות העיקריות באשר למגזר זה : 1. מתן תמריצים לעידוד רכישת טכנולוגיות ייצור חדישות ויעילות יותר 2 .שינוי תקינה לצ'ילרים שמשרתים מערכות מיזוג גדולות כך שיחויבו בסף מינימלי של יעילות, תמיכה בהחלפה או בשדרוג של צ'ילרים ישנים, הסברה והדרכה במגזר התעשייתי 3. .מתן תמריצים עבור שדרוג מערכות דחיסת אוויר ומערכות פניאומטיות 4 .מתן הטבות מיסוי ותמריצי התייעלות עבור החלפה ושדרוג מערכות תאורה והתקנת מערכות ניהול וחיסכון אנרגיה.
שר האנרגיה, ד"ר יובל שטייניץ: "יוצאים לדרך חדשה - התוכנית הלאומית להתייעלות אנרגטית, אשר מפורסמת להתייחסות הציבור, תסייע למגזרים במשק להתייעל אנרגטית וליהנות מחיסכון כספי משמעותי, במגזר הביתי, המסחרי-ציבורי ומגזר התעשייה. מדובר בתוכנית הוליסטית, המתייחסת למספר תחומי אנרגיה, אשר טיפול ממוקד בהם יוביל להגברת המודעות הציבורית לנושא חשוב זה, ותאפשר יישום פתרונות לחיסכון ושימוש נכון באנרגיה. תוכנית חשובה זו היא נדבך נוסף במדיניות המהפכנית אותה אני מוביל במשרד האנרגיה, המדגישה את הצורך והחשיבות בהתייעלות אנרגטית ברמה הלאומית, תוך הפחתה משמעותית בעלויות למשק ולצרכן תוך סיוע בהפחתת זיהום האוויר, לטובת כולנו".


פי.סי.חץ