אושר בטרומית:

אושר בטרומית:

הגבלת זמן ההמתנה לטכנאי

 

מליאת הכנסת אישרה בקריאה טרומית את הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פיצוי על איחור טכנאי בעת התקנה או הסרה של טובין), התשע”ו–2015 של חבר הכנסת איתן כבל וקבוצת חברי הכנסת.
מוצע לקבוע כי אם נדרש ביקור טכנאי לשם התקנה של טובין או הסרתם בעסקה, יתאם מי שמחויב לתת את השירות את מועד ושעת הביקור עם הצרכן. על פי המוצע, על ביקור טכנאי לשם התקנה או הסרה של טובין בעסקה יחולו אותן הוראות שחוק הגנת הצרכן קובע לעניין ביקור טכנאי לשם בדיקת תקינות של טובין, לרבות הגבלת זמן ההמתנה לטכנאי לשעתיים מהמועד שתואם והפיצוי שצרכן יהיה זכאי לו בשל הפרת ההוראות בעניין ביקור טכנאי.
בדברי ההסבר נכתב: “נוסח הסעיף כיום מחייב עוסק לפצות צרכן בגין איחור העולה על שעתיים של טכנאי במסגרת חוזה למתן שירות רק במקרים הקשורים לתקינות הטובין שנמצאים אצל הצרכן. מטרת החוק הייתה לגרום לעוסקים להעריך את זמנו של הצרכן וכן במידה וטכנאי מאחר, לפצות את הצרכן בגין כך שנאלץ להישאר בביתו ועליו להימנע מלבצע סידורים אחרים או לעבוד.
היעדר ציון מפורש לכך שהפיצוי יחול גם על התקנה והסרה של טובין בידי טכנאי גורמת לכך שחברות רבות מנצלות את המצב ולא מפצות את הלקוח במקום בו הטכנאי מאחר שכן אין מדובר בתקינות הטובין המצויים אצל הצרכן, שכן בהתקנה אין כלל טובין של העוסק אצל הצרכן וכן בהסרת הטובין הם תקינים אך הלקוח אינו מעוניין בהם עוד”.
ח”כ כבל: החוק הזה לא היה צריך להיוולד בכלל. פעם אחר פעם אנחנו שומעים את הסיפור של חקיקה רגולטורית שמכבידה על העוסקים אבל האם הם יתיישבו יום אחד לבחון למה זה קורה? יש חוק כבר היום שמגדיר את זמני הגעה של נציג שירות, אבל העוסקים תמיד עושים “הבה נתחכמה לו”. זה מקומם שהעוסקים גורמים לנו להביא חוק כזה שנועד לסגור את כל הפרצות כך שמרגע שביצעתי את ההתקשרות חלות עליך כל החובות. זמני לא פחות יקר מהזמן שלך וזה לא משנה אם זה בעת ההתקנה או בעת ההסרה.
27 חברי כנסת תמכו ללא מתנגדים וההצעה תועבר לוועדת הכלכלה.


פי.סי.חץ