אלקטרה מוצרי צריכה רכשה את גולן טלקום

אלקטרה מוצרי צריכה רכשה את גולן טלקום

במסגרת העסקה יקבלו בעלי המניות הקיימים של גולן סך כולל של 350 מיליון שקל בכפוף להתאמות, בגין מניות גולן ובגין פירעון מלוא הלוואות הבעלים הקיימות

 

 

קבוצת אלקו חתמה על הסכם לרכישת גולן טלקום והסכם שיתוף עם סלקום: אלקטרה מוצרי צריכה מודיעה לבורסה כי חתמה עם גולן טלקום ועם בעלי מניותיה של גולן, חברת תקשורת סלולרית פרטית ואחת מהמפעילות הסלולאריות הפועלות בישראל, המצויה בבעלות צדדים שלישיים, על הסכם לרכישה של מלוא ההון המונפק והנפרע של גולן כשהוא חופשי ונקי.
במסגרת העסקה יקבלו בעלי המניות הקיימים של גולן סך כולל של 350 מיליון שקל בכפוף להתאמות, בגין מניות גולן ובגין פירעון מלוא הלוואות הבעלים הקיימות, וגולן תירכש על בסיס Cash Free Debt Free, כפי שהוגדר בהסכם. בסמוך לאחר מועד חתימת ההסכם תפקיד החברה בנאמנות “דמי רצינות” בסך של 20 מיליון ש”ח על חשבון מחיר הרכישה. סכום זה יחולט, בתנאים מסוימים, במידה שלא יתקבלו האישורים הרגולטוריים הנדרשים להשלמת העסקה עד ל-31 במרץ 2017. כמו כן התחייבה החברה להעמיד ערבויות בנקאיות לקיום ההסכם בגין יתרת מחיר הרכישה.
התנאים המתלים להשלמת העסקה כוללים בין היתר את קבלת האישורים הנדרשים מרשות ההגבלים העסקיים וממשרד התקשורת. בנוסף, כולל הסכם הרכישה הצהרות, התחייבויות, הסדרי שיפוי ותנאי ביטול.
אלקטרה צריכה מתעתדת לממן את הרכישה מהון עצמי (כ- 80 מיליון ש”ח) ומימון זר לטווח ארוך (כ-270 מיליון ש”ח), מזה כ-130 מיליון ש”ח הלוואה מסלקום ו-140 מיליון ש”ח בהלוואה מתאגיד בנקאי ישראלי.
בד בבד, התקשרו החברה וסלקום, הנושה העיקרית של גולן, בהסכם ל-10 שנים לשיתוף רשתות לרשתות דור 3 ו-4 ושירותי אירוח לרשת דור 2 אשר גם מסדיר הפרשי תשלומי עבר בגין שירותי נדידה פנים ארצית עד לסוף 2015.
התמורה השנתית הממוצעת שגולן תשלם לסלקום תחת הסכם השיתוף, לרבות חלק גולן בגין השקעות עתידיות משותפות ברשת הרדיו, במהלך תקופת ההסכם (התמורה השנתית תחל בתשלומים נמוכים יותר שיעלו במהלך תקופת ההסכם) צפויה להיות בסך של 
כ-210-220 מיליון ש”ח בתוספת מע”מ, בהתאם לכמות המנויים של גולן והשימוש שלהם ברשת המשותפת וברשת דור 2 של סלקום.
במקביל, הודיעה אלקטרה מוצרי צריכה כי תהפוך למפיצה של מכשירי מותג וואווי (Huawei) בישראל, זאת בעקבות רכישת 70% מהבעלות והשליטה בחברת אלפא טלקום, שהייתה המפיץ הבלעדי של מוצרי הסלולר של וואווי בארץ וברשות הפלשתינית בשלוש השנים האחרונות.  סכום הרכישה עומד על 3.18 מיליון שקלים.
קובי כליף, מנכ”ל קבוצת אלפא טלקום מזה קרוב לשנתיים ציין, כי “הצטרפות אלקטרה כבעלת השליטה תוסיף לאלפא יכולות פיננסיות, ניהוליות ושיווקיות והחברות יוכלו להנות מיתרונות סינרגטיים לאור הניסיון הנצבר הקיים בשתי החברות”.
לצד הבעלות החדשה על מותג וואווי בתחום המובייל בישראל ישנה בבעלותה של קבוצת אלקטרה גם נציגות מותג “סוני”. לדברי זאב קלימי, מנכ”ל אלקטרה מוצרי צריכה “רכישת הזיכיון של Huawei בישראל הינה נדבך נוסף באסטרטגיה השיווקית של הקבוצה, שמטרתה לייצר ערך צרכני אמיתי עבור הלקוח בכל מקום בו הוא פוגש אותנו”.


פי.סי.חץ