רמת הסיכון במשק בשנת 2017 תעלה

רמת הסיכון במשק בשנת 2017 תעלה

חולשה מתמשכת בענפי התעשייה והחקלאות לצד עלייה בכמות הכשלים הפיננסיים בענף הבנייה כתוצאה מקשיים רבים שחווים קבלני הביצוע, יעיבו על המשק לדעת כלכלני דן אנד ברדסטריט

 


“בשנת 2017, אנו מעריכים שרמת הסיכון תעלה, בעיקר כתוצאה מהערכתנו להתמתנות הביקושים המקומיים. אנו מודאגים מהעלייה המהירה בריבית המשכנתאות, שתשפיע לרעה על גובה ההחזר של נוטלי המשכנתאות ותפחית את יכולת ההחזר שלהם. ייקור המשכנתאות יביא, להערכתנו, להתמתנות הביקושים המקומיים וישפיע לרעה על מנועי הצמיחה של המשק בשנים האחרונות - הצריכה הפרטית של משקי הבית, והתחלות הבנייה”, מסר צח ברקי, סמנכ”ל בכיר מנהל אגף כלכלה, מידע ומחקר בדן אנד ברדסטריט ישראל.
על-פי נתוני דן אנד ברדסטריט ישראל, בשנת 2016, נפתחו כ-55,300 עסקים, עלייה של כ-4% לעומת התקופה המקבילה אשתקד. באותה שנה נסגרו כ-43,500 עסקים, עלייה של 2.35% לעומת התקופה המקבילה אשתקד, כך שתוספת העסקים למשק בשנה זו עמדה על 11,800 עסקים, כ-2% מסך העסקים הפעילים במשק. 
“בארבע השנים האחרונות אנחנו מבחינים במגמת עלייה בתוספת השנתית של עסקים למשק, כאשר העלייה נראית בעיקר בענפי המסחר והשירותים. מהמחצית השנייה של 2016, אנחנו מזהים התרחבות מסוימת בתעשיה, בהיקפי יצוא סחורות והשקעות, אך לא ברור אם מדובר בתחילת מגמה ארוכת טווח או שמא מדובר בהשקעות למטרת תחזוקה והתייעלות”, מעריכים בחברה.
התוספת העיקרית לעסקים - בענפי השירותים 
מניתוח תוספת העסקים לפי מגזר כלכלי, ניתן להבחין בחולשה מתמשכת בענפי התעשייה והחקלאות, כאשר עיקר תוספת העסקים היא בענפי השירותים. נותני שירותים מהווים כ-65% מהעסקים הפעילים במשק, אבל הם מייצרים רק 30% מהפדיון המצרפי במשק, לעומת ענפי התעשיה המהווים כ-5% מהעסקים הפעילים בלבד, אבל תורמים כ-23% מהפדיון המצרפי. תרומת התעשיה לפדיון המצרפי ירדה בשנים האחרונות מ-27% לכ-23% ותוספת המפעלים לעסקים הפעילים היא שלילית בארבע השנים האחרונות. 
בעיית היצוא היא הריכוזיות הגדולה בקרב היצואנים. בישראל יש כ-5,000 יצואנים, אבל 10 היצואנים הגדולים מהווים יותר מ-50% מסך היצוא. בדן אנד ברדסטריט מציינים: “הממשלה צריכה לשפר את היתרונות התחרותיים של היצואנים הקטנים והבינוניים, אחרת לא תישאר תעשיה בארץ וברגע שהריבית תתחיל לעלות, נישאר בלי מנועי צמיחה”. 
עלייה בכמות הכשלים הפיננסיים בענף הבנייה 
השינויים המהותיים ביותר ברמת הסיכון בשנת 2016 נצפו בענף הבנייה ובתעשיות המאופיינות בטכנולוגיה עלית. בענף הבנייה חלה עלייה בכמות הכשלים הפיננסיים, כתוצאה מקשיים רבים שחווים קבלני הביצוע. בשנה האחרונה ניתן היה להבחין בשינוי מגמה ברמות המחירים בענף - קבלני ביצוע תיקנו את הצעותיהם כלפי מעלה ויזמים נטו לקחת הצעות שאינן הנמוכות ביותר. כל זה סייע לקדם פרויקטים רווחיים יותר עבור קבלני הביצוע, אך ההשפעה הזו תבוא לידי ביטוי בשנת 2017, היות שעדיין קיימים פרויקטים בביצוע עם מתח רווחים נמוך מאוד או לא רווחיים. 
בדצמבר 2016, עלה מדד דן אנד ברדסטריט להערכת החוסן הפיננסי במשק ועמד על 31.72, זוהי עליה מתונה של 0.1% לעומת החודש הקודם. בראיה שנתית, חלה ירידה של 0.9% במדד החוסן הפיננסי במשק. 
“הערכתנו לשנת 2016 הייתה ירידה של 1.5% במדד. ברבעון השני של 2016 ראינו שיפור במדד, הודות להתרחבות מהירה של העסקים, ביקושים מקומיים חזקים, ועלייה בהיקף ההשקעות בציוד בתעשייה”.
בדן אנד בדרסטריט מעריכים כי “ייתכן שההאטה בקצב עליית מחירי הדיור תגיע בגלל הבנקים, שייקרו את המשכנתאות, ולא מהממשלה. אך אנו מודאגים מהעלייה המהירה בריבית המשכנתאות, שתשפיע לרעה על גובה ההחזר של נוטלי המשכנתאות ותפחית את יכולת ההחזר שלהם. ייקור המשכנתאות ישפיע על הצריכה הפרטית של משקי הבית לרעה ויביא להערכתנו להתמתנות הביקושים המקומיים. 
התמתנות הביקושים המקומיים צפויה להשפיע על ענפי המסחר והשירותים ולהערכתנו בשנת 2017 תחול עלייה ברמת הסיכון של הענפים הללו”.


פי.סי.חץ