אלקטרה תבנה שלושה מגדלי דירות בפרויקט

אלקטרה תבנה שלושה מגדלי דירות בפרויקט "יוניטד שרונה"

אלקטרה התקשרה בהסכם עם קבוצת רכישה לביצוע עבודות קבלנות בפרויקט "יונייטד שרונה" במתחם דרום הקריה בתל אביב.

 

על פי ההסכם תקים החברה שלושה מגדלי מגורים הכוללים שטחי מגורים, מסחר, משרדים וחניונים, בהיקף ביצוע מוערך של כ-600 מיליון ש"ח, על קרקע הפרויקט, לאחר שתושלם רכישתה על ידי המזמין. ההתקשרות בהסכם מותנית בהתקיימות מספר תנאים מתלים, ובפרט התקשרות המזמין בהסכם ליווי בנקאי למימון ההקמה.
אלקטרה בנייה תהיה הקבלן הראשי לבניית שלושת מגדלי המגורים, והבניין הנוסף לנכסים מניבים, של קבוצת הרכישה "יונייטד שרונה". 
אלקטרה נבחרה לאחר בדיקת הצעות של חברות בנייה מובילות אחרות. הקבוצה אורגנה ע"י "מינהל מגורים" בראשות מרדכי פלד. 
מינהל מגורים זכתה ב-21 במרס אשתקד במכרז של רשות מקרקעי ישראל, ורכשה את המגרש במחיר שיא של 1.06 מיליארד שקל, בתוספת מע"מ ומס רכישה. בית המשפט דחה ערעור של חברת גינדי, שהגיעה למקום השני, על תוצאות המכרז. 
היתר הבנייה יינתן בעוד כשנה, ומינהל מגורים תשלם לרמ"י את מחיר המגרש (בניכוי המקדמה), חודש לאחר מכן. חברי קבוצת הרכישה יממנו ל"מינהל מגורים" את התשלום. 
"יונייטד שרונה", בבעלות מאות רוכשי הדירות, המשרדים והחנויות, תבנה שלושה מגדלים בני 37 קומות, ובהם 324 דירות. עד היום נמכרו כ-250 דירות לחברי הקבוצה. דירות של 3-2 חדרים נמכרו ב-40,000 עד 50,000 שקל למ"ר ועוד מע"מ. פנטהאוזים נמכרו ב-12 מיליון שקל ויותר. כ-70 דירות מוצעות למכירה, וייתכן ש"מינהל מגורים" תקנה כמה מהן. 
בניין צמוד יהיה בן 8,000 מ"ר משרדים ו-2,300 מ"ר מסחרי. כל השטחים נמכרו לחברים בקבוצת הרכישה, רובם ללא קשר לקוני הדירות. מ"ר מסחרי נמכר ב-40,000 שקל, ומ"ר משרדים נמכר ב-12,000 שקל.
רשות השידור תפנה בחודשים הקרובים את בנייני" קול ישראל" העומדים על חלק מהמגרש.
הרשות התקשתה במשך זמן ניכר למצוא בניין חלופי.
הבנייה תתחיל, על-פי הערכה, בראשית 2018, ותימשך ארבע שנים וחצי. הדיירים יוכלו להיכנס לדירות באמצע 2022. הוא הדין לגבי המשרדים והחנויות. 
לנושא המע"מ יש בפרויקט זה חשיבות ניכרת: חלק מרוכשי הדירות בקבוצת הרכישה הן חברות, שתוכלנה, בהתאם לנסיבות ופרטי העסקה, לנכות כמס תשומות את המע"מ שהן משלמות. יחידים חברי הקבוצה לא יוכלו לנכות מע"מ. כל רוכשי המשרדים והחנויות יוכלו לנכות את המע"מ, מאחר שמדובר בעסקה מסחרית.


פי.סי.חץ