הכנסות אלקו ב-2016 גדלו בכ-15.2% לכ-8.6 מיליארד שקל

הכנסות אלקו ב-2016 גדלו בכ-15.2% לכ-8.6 מיליארד שקל

הרווח הנקי בשנת 2016 עלה לכ-519 מיליון שקל בהשוואה לכ-108 מיליון שקל בתקופה המקבילה אשתקד

 

קבוצת אלקו פרסמה את תוצאות הדו”חות הכספיים לרבעון הרביעי ולשנת 2016 כולה.
בסיכום שנת 2016, רשמה אלקו גידול של כ-15.2% בהכנסות לכ-8.6 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-7.4 מיליארד שקל בתקופה המקבילה אשתקד. 
ברבעון הרביעי של שנת 2016 צמחו הכנסות הקבוצה בכ-7.3% לכ-2.0 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.90 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
הרווח הנקי בשנת 2016 עלה לכ-519 מיליון שקל (מתוכו כ-392 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-108 מיליון שקל (מתוכו כ-40 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) בתקופה המקבילה אשתקד. 
הרווח הנקי של אלקו ברבעון הרביעי עלה לכ-89 מיליון שקל (מתוכם כ-68 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לכ-4 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד. 
סך החוב הפיננסי נטו של אלקו ברמת הסולו ירד בשנת 2016 מרמה של כ-1.1 מיליארד שקל בסוף שנת 2015 לכ-128 מיליון שקל בסוף הרבעון הרביעי של 2016. לאחר התקבולים הצפויים בארבעת החודשים הראשונים של 2017 צפוי החוב לעמוד על יתרה של כ-6 מיליון שקל בלבד. 
הורדת החוב התאפשרה הודות למימושים מוצלחים עליהם דיווחה החברה בשנת 2016, ביניהם: 
* מכירת חלקה בקרן הנדל”ן LAT, העוסקת בתחום מקבצי הדיור בארה”ב, לקרנות אמריקאיות בעסקה שהניבה לאלקו תזרים חופשי בסך של כ-680 מיליון שקל.
* מכירת חלקה של אלקו במקרקעין שהחזיקה בסין, תמורת סכום כולל של כ-440 מיליון שקל, הניבה ברבעון הראשון של 2016 רווח נקי של כ-265 מיליון שקל ותזרים מזומנים חופשי של כ-324 מיליון שקל.
* מכירת זכויות המקרקעין ברמת השרון בעסקה שהיקפה הכולל כ-164 מיליון שקל. 
אלקו קיבלה במהלך הרבעון הרביעי לשנת 2016 את כל יתרת תקבולי העסקה בסך של כ-97 מיליון שקל. ממאזנה המאוחד של אלקו עולה, כי לקבוצה מצבת מזומנים והשקעות לזמן קצר, נכון ליום 31.12.16, של כ-1.1 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-894 מיליון שקל ליום 31.12.2015. הונה העצמי של הקבוצה הסתכם, ב-31.12.16, בכ-1.92 מיליארד שקל (מתוכם כ-1.1 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות). 
אבי ישראלי, סמנכ”ל פיתוח עסקי באלקו: “אלקו מסכמת את שנת 2016 עם צמיחה בהכנסות וברווחים, לצד המשך ירידה מהותית בחוב הפיננסי, וזאת במקביל לשיפור בפרמטרים התפעוליים של כל החברות הבנות של הקבוצה.
אלקטרה מוצרי צריכה סיכמה את שנת 2016 עם ביצועים חזקים ושיפור ניכר ברווחיותה, וזאת בהמשך ליישום תהליך הרה-ארגון המיושם בשורותיה בשנתיים האחרונות. כמו-כן, החברה צפויה להשלים בקרוב את רכישת חברת גולן טלקום.
אלקטרה נדל”ן הציגה בשנת 2016 שיפור וצמיחה במרבית הפרמטרים התפעוליים, המשקפים את האסטרטגיה העסקית למיקוד החברה בתחום מקבצי הדיור בארה”ב. החברה דיווחה במהלך הרבעון האחרון על מימוש הנכס המניב האחרון בקנדה והשלימה את מכירת חלקה בפרויקט מידטאון בת”א. 
אלקטרה הציגה צמיחה משמעותית בהכנסותיה וברווחיה, לצד עליה בצבר העבודות שלה לכ-10 מיליארד שקל, וממשיכה לשמר את מיצובה בענף הבנייה והתשתיות בישראל, לרבות חיזוק זרוע הייזום למגורים שהאיצה השנה את פעילותה”.
קבוצת אלקו עוסקת בייזום, פיתוח והכוונה של חברות ומיזמים עסקיים. הקבוצה פועלת למימוש הזדמנויות עסקיות, בארץ ובחו”ל, הן בתחומי העיסוק של חברות הקבוצה והן במגזרים נוספים. עיקר פעילותה של החברה מתבצעת באמצעות חברות הבת להלן: 
אלקטרה (53%), פועלת בתחום ייצור ושירותים למבנים ולתשתיות בארץ ובחו”ל, בהם מערכות מיזוג אוויר מרכזי, מעליות, תברואה, חשמל וצנרת, בנייה ועוד. אלקטרה נדל”ן (61%), עוסקת בתחום רכישה, ניהול והשבחה של מקבצי דיור להשכרה בדרום מזרח ארה”ב וכן בתחום הנדל”ן המניב והיזמי בארץ ובחו”ל. 
אלקטרה מוצרי צריכה (55%), פועלת בתחום ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חשמליים, לרבות מזגנים ומכשירי טלפון סלולארי. דניאל ומיכאל זלקינד מכהנים כמנכ”לים משותפים של הקבוצה. 


פי.סי.חץ