הכנסות תאת טכנולוגיות צמחו ב-15% ברבעון הרביעי

הכנסות תאת טכנולוגיות צמחו ב-15% ברבעון הרביעי

ההכנסות לרבעון הרביעי הסתכמו ב-25 מיליון דולר ובשנת 2016 גדלו בכ-12% לכ-96 מיליון; רווח דליל ב-2016 בעקבות הוצאות מס של 2.7 מיליון דולר

 

חברת תאת טכנולוגיות רשמה ברבעון הרביעי של 2016 הכנסות בסך 25 מיליון דולר, צמיחה של 15.2% בהשוואה לרבעון המקביל אשתקד, בו הסתכמו ההכנסות בכ-21.7 מיליון דולר. סך הכל הסתכמו הכנסות החברה בשנה שעברה ב- 95.8 מיליון דולר, צמיחה של 11.9% בהשוואה ל-2015, בה הסתכמו ההכנסות בכ-85.6 מיליון דולר ב-2015.
EBITDA מתואם ברביע הרביעי 3.1 מיליון דולר (שיעור של 12% מההכנסות), בהשוואה ל-EBITDA מתואם שלילי של 1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. 
EBITDA מתואם בשנת 2016 - 7.9 מיליון דולר (שיעור של 8% מההכנסות), בהשוואה ל-EBITDA  מתואם של 3.6 מיליון דולר ב-2015 (שיעור של 4% מההכנסות).
הרווח הנקי ברבעון הרביעי הסתכם ב-1.6 מיליון דולר, בהשוואה לרווח נקי של 3 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. הרווח ברבעון המקביל לשנת 2015 כלל רווח של 4.8 מיליון דולר בגין רכישה הזדמנותית. בשנת 2016 הסתכם הרווח נקי ב-0.1 מיליון דולר שכולל הוצאות מס בגובה 2.7 מיליון דולר (ראה הסבר מטה לגבי הוצאות המס), בהשוואה לרווח נקי של 5.8 מיליון דולר ב-2015. הרווח בשנת 2015 כלל רווח של 4.8 מיליון דולר בגין רכישה הזדמנותית.
רווח/הפסד על בסיס Non-GAAP ברבעון הסתכם ב-1.8 מיליון דולר, בהשוואה להפסד של 1 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. רווח/הפסד Non-GAAP בשנת 2016 הסתכם ב-2.8 מיליון דולר, בהשוואה לרווח של 0.4 מיליון דולר ב-2015.
תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת ברבעון: 4.8 מיליון דולר, לעומת תזרים של 0.9 מיליון דולר ברבעון המקביל אשתקד. תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת ב-2016: 5.5 מיליון דולר, לעומת תזרים של 0.7 מיליון דולר ב-2015.
דגשים פיננסים לשנת 2016: הכנסות - 95.8 מיליון דולר, צמיחה של 11.9% בהשוואה ל-2015, בה הסתכמו ההכנסות בכ-85.6 מיליון דולר ב-2015. EBITDA מתואם 7.9 מיליון דולר (שיעור של 8% מההכנסות), בהשוואה ל-EBITDA מתואם של 3.6 מיליון דולר ב-2015 (שיעור של 4% מההכנסות). רווח נקי 0.1 מיליון דולר שכולל הוצאות מס בגובה 2.7 מיליון דולר (ראה הסבר מטה לגבי הוצאות המס), בהשוואה לרווח נקי של 5.8 מיליון דולר ב-2015. הרווח בשנת 2015 כלל רווח של 4.8 מיליון דולר בגין רכישה הזדמנותית. 
רווח/הפסד Non-GAAP הסתכם ב- 2.8 מיליון דולר, בהשוואה לרווח של 0.4 מיליון דולר ב-2015.                                                                                                                  
הוצאות מס - במהלך 2016 נכללו הוצאות מס בגובה של 2.7 מיליון דולר בעקבות שינוי המדיניות הקשורה לחלוקת דיבידנד מרווחים של החברות הבנות בחו”ל, וזאת בשל חלוקה בפועל של רווחים שנוצרו בחברות הללו והאפשרות לחלוקה עתידית של רווחים שנוצרו בחברות הללו.                                                                                                         
תזרים מזומנים שנבע מפעילות שוטפת - 5.5 מיליון דולר, לעומת תזרים של 0.7 מיליון דולר ב-2015. 
דיבידנד- במהלך אוגוסט 2016 חילקה החברה דיבידנד במזומן לבעלי המניות בסכום כולל של 3 מיליון דולר.                                                                                   
יגאל זמיר, מנכ”ל ונשיא תאת טכנולוגיות: “תוצאות הרבעון הרביעי של 2016 משקפות את ההשפעה של מהלכי ההתייעלות התפעולית שביצענו לצד מהלכי קיצוץ בהוצאות, מהלכים שאנו ממשיכים ביישומם. 
המכירות בתחום מחליפי החום היו גבוהות באופן יחסי ותרמו לצמיחה בהכנסות ברבעון הנוכחי, וביחד עם השיפור התפעולי הובילו לרבעון נוסף של שיפור ברווחיות. המאזן החזק ומצבת המזומנים בקופה אפשרו לנו לחלק דיבידנד של 3 מיליון דולר במהלך 2016, ויאפשרו לנו לנצל הזדמנויות עסקיות כחלק ממאמצינו המתמשכים לחזק את עסקי החברה”.
תאת טכנולוגיות, אשר נוסדה בשנת 1985 ונמצאת בשליטת קרן הפרייבט אקוויטי פימי (59.5%), היא ספקית מובילה של שירותים ומוצרים בתחום התעופה האזרחית והביטחונית וכן לתעשיות ההגנה הקרקעית. 
החברה פעילה בארבעה תחומי פעילות:
1. OEM - מוצרים ופתרונות להחלפת ומעבר חום. 
2. אספקת שירותי תחזוקה למחליפי חום.
3. MRO - שירות ותחזוקה ותיקון של רכיבי תעופה.
4. שיפוץ וציפוי להבי מנועי סילון.


פי.סי.חץ