ריקון מיכל האמוניה בחיפה יסתיים עד ה-18 לספטמבר

ריקון מיכל האמוניה בחיפה יסתיים עד ה-18 לספטמבר

הממשלה דנה בעניין קידום פתרונות לאספקת אמוניה למשק לטווח הקצר והארוך, והחליטה על הקמת מפעל לייצור אמוניה במישור רותם


מיכל האמוניה של חיפה כימיקלים ירוקן סופית עד 18.9.17 - קובע בית המשפט העליון. בית המשפט האריך בחודש וחצי את המועד לסיום ריקון המיכל, פחות מההארכה שביקשה המדינה, ודחה את ערעורה של חיפה כימיקלים ביתר הנושאים. החברה והמדינה ביקשו ארכה עד סוף ינואר הבא. 
השופט חנן מלצר מתח ביקורת חריפה במיוחד על החברה ועל המשרד להגנת הסביבה, באומרו שהם הציבו את בית המשפט בפני עובדה מוגמרת, כך שאין לו ברירה אלא לאשר "דחייה נוספת ואחרונה לריקון סופי ומוחלט של המיכל" כדי שלא לסכן את בטיחות הציבור.
חיפה כימיקלים עשתה דין לעצמה 
לדברי מלצר, הבעיות הבטיחותיות כבר הועלו ונמצא להן פתרון, אך חיפה כימיקלים עשתה דין לעצמה והפסיקה באמצע מאי לקדם את הפתרון שנמצא, והמשרד להגנת הסביבה לא הגיב. "בנסיבות אלו,  המערערת העלתה לפתע מחדש את השיטה של אידוי טבעי בעזרת מפוחים חיצוניים (המחייבת דחייה משמעותית בלוח הזמנים של ריקון המיכל), והמשרד להגנת הסביבה נענה שוב למפוקח והיה נכון עקרונית לאשר את שינוי שיטת הריקון (על הדחיה בלוח הזמנים הכרוכה בכך)".
בצורה יוצאת דופן מתייחס מלצר גם להתנהלות שנפרסה בפני בית המשפט ומסיק ממנה לקחים לעתיד, לקראת מציאת פתרון הקבע לאחסון האמוניה. "כל הפתרונות שייבחרו צריכים להיות כפופים לדיני התכנון והבנייה, לדיני המכרזים, לדיני התחרות ולצורכי המשק והציבור. לפיכך ראוי להם שלא יביאו למצב שבו המשק והרגולטורים יהיו שבויים לכאורה (מרצון, או בלית ברירה) בידי מונופול", הוא קובע.
מלצר גם מטיל ספק בחזקת תקינות מעשיה של המדינה: "יש לקבל עם קב חומטין את חזקת תקינות המינהל במכלול, שכן מסתבר שלעיתים קרובות (מדי), הרגולטור קיבל פה את עמדת המפוקח ולפרקים הוא אפילו שינה את גישתו הרגולטורית הבסיסית (פעמים לכאורה אפילו ללא פשר), וזאת, בין השאר, כדי להתאימה לדרישות של הנתון לביקורתו”.
מלצר גם מפנה את תשומת ליבו של היועץ המשפטי לממשלה, אביחי מנדלבליט, להיבטים הפליליים לכאורה של הסאגה: "למיכל - אין היתר בנייה (על-פי קביעה משפטית חלוטה) ולפעילות המערערת אין לכאורה גם רישיון עסק. 
זאת ועוד - היתר רעלים מכוח חוק החומרים המסוכנים - איננו יכול לבוא, על פני הדברים, חלף היתר הבנייה ורישיון העסק הנדרשים פה בנסיבות, ולכן לא ניתן להכשיר באמצעותו, כמבוקש על-ידי המערערת, פעילות בלתי חוקית, ככל שזאת נעשית על-ידי המערערת". 
מפעל לייצור אמוניה יוקם במישור רותם 
בד בבד, הממשלה דנה בעניין קידום פתרונות לאספקת אמוניה למשק לטווח הקצר והארוך, והחליטה על הקמת מפעל לייצור אמוניה במישור רותם. זאת בהמשך להצעות שהוגשו במסגרת הקול הקורא שפרסם משרד האוצר לתוכנית למתן פתרון לטווח הארוך בנושא אספקה שוטפת של אמוניה לצרכי תעשיית הדשנים ולצרכי משק אחרים. לאחר בחינת ההיתכנות של כל אחת מההצעות, ובהתחשב בהצעת חברת חיפה כימיקלים לקדם פתרון לאספקת אמוניה לטווח הקצר באמצעות אוניות קטנות והזרמה ישירה בצנרת קיימת למפעלים, ללא שימוש במיכל הקיים, הוחלט על פתרון לאספקת אמוניה לטווח הארוך, באמצעות הקמת מפעל במישור רותם והקמת מקשר ימי מול חופי חיפה, והכל בכפוף לכל דין, ובמטרה להביא לאספקה שוטפת של אמוניה.
לשם סיוע ליזם לקדם את התוכנית להקמת מפעל תעשייתי הכולל ייצור אמוניה במישור רותם, הוחלט כי משרד הכלכלה ימליץ לרשות מקרקעי ישראל להעניק פטור מעסקה במקרקעין. אם יהיה צורך בהגשת תוכנית מפורטת נוספת על זו המקודמת בוועדה המחוזית דרום, תונחה הרשות לבחון ולתת המלצתה להתקשרות למתן הסכם הרשאה לתכנון בפטור ממכרז.
יו"ר הוועדה המחוזית דרום יונחה לבצע את כלל הפעולות הנדרשות לקבלת החלטה של הוועדה המחוזית לגבי התוכנית בהקדם האפשרי. מפקד פיקוד העורף יונחה לקבוע דרישות לאמצעים שיינקטו על-ידי המפעל התעשייתי הכולל ייצור אמוניה, הנדרשות לשם מניעת סכנה לחיי אדם, לבריאותו או לרכוש בעת מצב מיוחד בעורף.
לשם קידום תוכנית להקמת מקשר ימי מול חופי חיפה לצורך עגינת אוניית אמוניה, תוסמך חברת חיפה כימיקלים להכין תוכנית לתשתית לאומית ולהגישה לוועדה לתשתיות לאומיות.
השר להגנת הסביבה זאב אלקין הודיע כי אבני הדרך העיקריות להקמת המקשר הימי יוטמעו בתנאי היתר הרעלים ככל שיינתן לחברת חיפה כימיקלים, בין היתר, לצורך יישום חלופת האונייה הקטנה וההזרמה הישירה, או בכל חלופה אחרת לטווח קצר שתאושר.
חיפה כימיקלים הודיעה כי עד להפעלת המקשר הימי בהתאם לאבני הדרך שנקבעו להקמתו ובכפוף לאישורו על-ידי הגורמים המוסמכים, בכוונתה לפעול לייבא אמוניה לכל צורכי המשק באמצעות אוניות קטנות והזרמה ישירה בצנרת קיימת למפעלים, ללא שימוש במיכל הקיים, או בכל דרך אחרת שיאשר המשרד להגנת הסביבה בהיתר הרעלים של החברה, והכל בכפוף לתיאום עם הגורמים המקצועיים הרלוונטיים האמונים על הפעילות השוטפת של רציף הכימיקלים, על-מנת שלא לפגוע באספקת חומרים חיוניים אחרים.
"למצוא פתרון שיאפשר לעובדים להמשיך לפעול" 
הנהלת חברת חיפה כימיקלים שהודיעה על פיטורי קרוב ל-2,000 מעובדיה בעקבות ההוראה להפסיק את פעילות מיכל האמוניה במפרץ חיפה, קיבלה את דרישת יו"ר ועדת הכספים ח"כ משה גפני לדחות את פיטורי העובדים בשלושה שבועות. במהלך תקופה זו יתקיימו דיונים אינטנסיביים למציאת פתרון בין הגורמים המעורבים: המשרד להגנת הסביבה, עיריית חיפה, הנהלת המפעל והעובדים. נציגי פיקוד העורף בדיון הודיעו, כי נמצאו פתרונות שיאפשרו מענה ביטחוני לכל אחת מהחלופות שהועלו, כך שהעניין הביטחוני לא יעכב השגת פתרון.
לאחר הדיון נכנסו נציגי הנהלת החברה ללשכתו של גפני והביעו נכונות להיענות לדרישתו ולמשוך את מכתבי הפיטורין שכבר נשלחו לעובדים.
גפני אמר, כי "מיכל האמוניה מהווה סיכון ביטחוני ואף שמזה שנים נלחמתי לסגירתו או להעתקתו מהמפרץ, גם בהיותי יו"ר ועדת הפנים. זאת בעוד עיריית חיפה התנגדה לסגירת המיכל ובכל הנוגע לזיהום באזור חיפה והמפרץ, אף נתנה אישור להרחבת בזן. טרם ההחלטה על סגירת מיכל האמוניה היה צריך למצוא פתרון שיאפשר לעובדים להמשיך לפעול ולאפשר הזרמת אמוניה הנחוצה כל-כך לתעשייה במדינת ישראל".
בתוך כך, נשיא התאחדות התעשיינים, שרגא ברוש, הביע את תמיכתו בעמדת המדינה בנושא משבר האמוניה ובהצעת החוק אותה מקדמת השרה איילת שקד: "הדעת לא סובלת שבמדינה מתוקנת, ראש עיר משתמש בסמכותו כדי לקחת ממשלה בשבי, ולמנוע טיפול בתשתיות לאומיות". בהצעת החוק, שקד קוראת להפקיע מראשי הערים את הסמכות להחליט בנושאי תשתיות לאומיות.


פי.סי.חץ