הרווח הנקי של אלקו גדל ב-116% ברבעון הראשון

הרווח הנקי של אלקו גדל ב-116% ברבעון הראשון

אלקטרה מוצרי צריכה הציגה רבעון עשירי ברציפות של שיפור בתוצאות עם עליה של כ-9.8% בהכנסות לכ-562 מיליון שקל, לצד עליה חדה ברווח הנקי שהסתכם בכ-97.6 מיליון שקל

 

הכנסות קבוצת אלקו ברבעון הראשון לשנת 2017 עלו בכ-12.7% לכ-1.98 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.7 מיליארד שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הגולמי ברבעון הראשון 2017 עלה בכ-16.7% לכ-243 מיליון שקל, בהשוואה לכ-208 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח התפעולי ברבעון הראשון 2017 עלה בכ-6.7% לכ-68 מיליון שקל, בהשוואה לכ-64 מיליון שקל ברבעון המקביל אשתקד.
הרווח הנקי ברבעון הסתכם בכ-106 מיליון שקל (מתוכו כ-50.2 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות), בהשוואה לרווח של כ-314 מיליון שקל (מתוכו כ-281.8 מיליון שקל מיוחס לבעלי המניות) ברבעון המקביל אשתקד, אשר כלל רווח של כ-265 מיליון שקל כתוצאה ממימוש 35% ממניות חברה הפועלת בסין.
במהלך הרבעון הראשון 2017 תרמו החברות הבנות כ-124 מיליון שקל לרווחיות אלקו כדלקמן:
אלקטרה מוצרי צריכה הציגה רבעון עשירי ברציפות של שיפור בתוצאות עם עליה של כ-9.8% בהכנסות לכ-562 מיליון שקל, לצד עליה חדה ברווח הנקי שהסתכם בכ-97.6 מיליון שקל. בנוסף, הציגה החברה ברבעון עליה של כ-9.7% ברווח התפעולי לכ-30.9 מיליון שקל. אלקטרה בע"מ אף היא הציגה ברבעון צמיחה בהכנסות ובפרמטרים התפעוליים, לצד המשך מגמת העלייה בצבר העבודות של הקבוצה, שעלה לכ-10.4 מיליארד שקל. ההכנסות ברבעון צמחו בכ-14% לכ-1.4 מיליארד שקל, והרווח הנקי, בנטרול רווח ממכירת קרקע היסטורית אשתקד, עלה ברבעון בכ-40% לכ-35.4 מיליון שקל. אלקטרה נדל"ן הציגה ברבעון הראשון לשנת 2017 עליה של כ-46% בהכנסות לכ-17.8 מיליון שקל, והפסד מגזרי שהסתכם ברבעון בכ-4 מיליון שקל שהושפע, בין היתר, מהוצאות ששולמו בקשר עם הארכת חוזה שכירות בנכס מניב בגרמניה והוצאות בגין מכירת דירות בפרויקט יזמי. ממאזנה המאוחד של אלקו עולה, כי לקבוצה מצבת מזומנים והשקעות לזמן קצר, נכון ליום 31.3.17, של כ-1.2 מיליארד שקל, בהשוואה לכ-1.1 מיליארד שקל בסוף שנת 2016. הונה העצמי של הקבוצה, נכון ל-31.3.17, עלה ל-2.02 מיליארד שקל (מתוכם כ-1.1 מיליארד שקל מיוחס לבעלי המניות).
אבי ישראלי, סמנכ"ל פיתוח עסקי באלקו: "אלקו פותחת את שנת 2017 עם ביצועים מרשימים וצמיחה בהכנסות ובפרמטרים התפעוליים, לצד המשך ירידה מהותית בחוב הפיננסי, וזאת במקביל לשיפור נוסף בפרמטרים התפעוליים של כל החברות-בנות של הקבוצה. אלקטרה הציגה צמיחה משמעותית בהכנסותיה וברווחיה, לצד עליה בצבר העבודות שלה לכ-10.4 מיליארד שקל, וממשיכה לשמר את מיצובה בענף הבנייה והתשתיות בישראל, לרבות חיזוק זרוע הייזום למגורים שהאיצה השנה את פעילותה".
אלקטרה מוצרי צריכה הציגה רבעון עשירי ברציפות של ביצועים חזקים ושיפור ניכר ברווחיות, ובתוך כך השלימה מספר עסקאות חשובות, ביניהן המכירה של 'אייס אוטו דיפו' ופעילות ברי המים, ומנגד רכישות של גולן טלקום ואלפא טלקום אשר צפויות להרחיב את פעילות החברה בתחום התקשורת. 
אלקטרה נדל"ן הציגה גידול של 11% ב-NOI מנכסים זהים, והיא פועלת להמשך יישום האסטרטגיה העסקית למיקוד החברה בתחום מקבצי הדיור בארה"ב.
קבוצת אלקו עוסקת בייזום, פיתוח והכוונה של חברות ומיזמים עסקיים. הקבוצה פועלת למימוש הזדמנויות עסקיות, בארץ ובחו"ל - הן בתחומי העיסוק של חברות הקבוצה והן במגזרים נוספים. עיקר פעילותה של החברה מתבצעת באמצעות חברות הבת להלן: 
אלקטרה (53%), פועלת בתחום ייצור ושירותים למבנים ולתשתיות בארץ ובחו"ל, בהם מערכות מיזוג אוויר מרכזי, מעליות, תברואה, חשמל וצנרת, בנייה ועוד; אלקטרה נדל"ן (61%), עוסקת בתחום רכישה, ניהול והשבחה של מקבצי דיור להשכרה בדרום מזרח ארה"ב וכן בתחום הנדל"ן המניב והיזמי בארץ ובחו"ל. 
אלקטרה מוצרי צריכה (55%), פועלת בתחום ייבוא ושיווק מוצרי צריכה חשמליים, לרבות מזגנים ומכשירי טלפון סלולארי; דניאל ומיכאל זלקינד מכהנים כמנכ"לים משותפים של הקבוצה.


פי.סי.חץ